Object structure

Title:

Książka bardzo użyteczna

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Creator:

Antoniuk, Mateusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; literary history ; emigration

References:

1. Balcerzan Edward, Tradycja pogromców tradycji, [w:] „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 1979 nr 1. ; 2. Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Świat Literacki, Warszawa 2002. ; 3. Czapliński Przemysław, Ślady przełomu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997. ; 4. „Jesień już Panie a ja nie mam domu”. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, red. G. Jankowicz, Ha!art, Kraków 2001. ; 5. Perloff Marjorie, The Futurist Moment. Avant-Garde, Avant-Guerre, and the Language of Rupture, The University of Chicago Press, Chicago and London 1986. ; 6. Perloff Marjorie, Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century, The University of Chicago Press, Chicago 2010. ; 7. Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, WBPiCAK, Poznań 2012. ; 8. Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, red. A. Główczewski, M. Wróblewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007. ; 9. Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Kochanka Norwida, Biuro Literackie, Wrocław 2014. ; 10. Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Oddam wiersze w dobre ręce, Biuro Literackie, Wrocław 2010. ; 11. Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, Biuro Literackie, Wrocław 2009.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

195

End page:

202

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: