Object

Title: Pochwała profanacji. "Trzecia droga" w kulturze polskiej lat 80.

Creator:

Kościelniak, Marcin

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. G. Agamben, Pochwała profanacji, w: tegoż, Profanacje, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006 ; 2. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 1997 ; 3. T. G. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, przeł. M. Dziewulska i M. Król, Res Publica, Warszawa 1990 ; 4. G. Bakuniak, K. Nowak, Proces kształtowania sie świadomości zbiorowej w latach 1976-1990, w: Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, red. S. Nowak, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004 ; 5. J. Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010 ; 6. K. Czerni, „Antysacrum” czyli o konflikcie sztuki z religią?, „Znak” 1985 nr 6 ; 7. R. Deutsche, Agorafobia, przeł. P. Leszkowicz, „Artium Quaestiones” 2002 nr 13 ; 8. L. Flaszen, O metodzie aktorskiej, w: Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, red. J. Degler i G. Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006 ; 9. Gruppa 1982-1992, oprac. M. Sitkowska, Zachęta, Warszawa 1992 ; 10. J. Jakimczyk, Najweselszy barak w obozie. Tajna policja komunistyczna jako krytyk artystyczny i kurator sztuki w PRL, Akces, Warszawa 2015 ; 11. Jan Paweł II w Polsce. Przemówienia i homilie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989 ; 12. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006 ; 13. M. Janion, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Sic!, Warszawa 2000 ; 14. M. Kościelniak, Egoiści. Inna kontrkultura, „Didaskalia” 2015 nr 125 ; 15. G. Kowalski, Plastyk w PRL, w: A. Grupińska, J. Wawrzyniak, Buntownicy. Polskie lata 70. i 80., Świat Książki, Warszawa 2011 ; 16. S. Kowalski, Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 1990. ; 17. I. Krzemiński, Świat zakorzeniony, Wydawnictwo GP „Wola”, Warszawa 1988. ; 18. I. Krzemiński, Czy Polska po Solidarności? Treści świadomości społecznej i postawy ludzi, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989 ; 19. Kongres Kultury Polskiej, Krąg, Warszawa 1982 ; 20. T. Kudliński, „Dziady” w 13 Rzędach, w: Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, red. J. Degler i G. Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006 ; 21. M. Kula, Narodowe i rewolucyjne, Aneks, Londyn-Warszawa 1991 ; 22. Kultura Zrzuty 1981-1987, Akademia Ruchu, Warszawa 1989 ; 23. P. Kurc-Maj, P. Polit, Wstęp, w: Dada Impuls/e, red. P. Kurc-Maj, P. Polit, Muzeum Sztuki, Łódź 2015 ; 24. J. J. Lipski, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii polaków, Otwarta Rzeczpospolita, s. 38; http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/J-Lipski-Dwie-ojczyzny-dwa-patriotyzmy-lekkie3.pdf ; 25. A. Macierewicz, Prymas Polski i odrodzenie narodu, „Wiadomości Dnia” 1981 nr 112 ; 26. S. Marczuk, Społeczeństwo polskie lat osiemdziesiątych. Ciągłość i zmiana wartości, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1993 ; 27. M. Marody i S. Mandes, Polak katolik. O związkach religijności z tożsamością narodową, „Europa” 2006 nr 24 ; 28. A. Michnik, Polskie pytania, Agora, Warszawa 2009 ; 29. A. Michnik, Z dziejów honoru w Polsce, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1985 ; 30. Niepokora. Artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-1990, red. S. Figlarowicz, K. Goc, G. Goszczyńska, A. Makowska, A. Szynwelska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006 ; 31. S. Niesiołowski, Człowiek, Kościół, Solidarność, „Solidarność Ziemi Łódzkiej” 1980 nr 9 ; 32. P. Piotrowski, O „sztuce dziś” a więc „tu i teraz”, w: Sztuka dzisiaj. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2002 ; 33. P. Piotrowski, Poza starą i nową wiarą, „Magazyn Sztuki” 1996 nr 10 ; 34. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskie po 1945 roku, Rebis, Poznań 2011 ; 35. Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów, „Federalista” 2010 nr 1, s. 84 ; 36. P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, tom 3, „W Drodze”, Poznań, „Bernardinum”, Pelpin 1996 ; 37. A. Rzepecki, Preferuję bardziej zrzutę niż kulturę, BWA Sokół, Nowy Sącz 2013 ; 38. Sacrum i sztuka, oprac. N. Cieślińska, Znak, Kraków 1989 ; 39. T. Snopkiewicz, Rozmowa z Markiem Janiakiem – Łódź Kaliska, „Fabryka”, wydawnictwo autorskie, 1982 ; 40. A. L. Sowa, Historia Polityczna Polski 1944-1991, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011 ; 41. J. Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015 ; 42. M. Sugiera, Performatywy, performance i teksty dla teatru, w: Kulturowa teoria literatury 2, red. T. Walas, R. Nycz, Universitas, Kraków 2012 ; 43. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Znak, Kraków 1994 ; 44. Tajne dokumenty Państwo – Kościół 1980-1989, Aneks, Londyn; Polityka, Warszawa 1993 ; 45. „Tango” zeszyty 1 (1) – 9 (44) ; 46. J. Wertenstein-Żuławski, Strategia przetrwania i jej koszty. Polskie społeczeństwo lat osiemdziesiątych, w: Społeczeństwo polskie u progu przemian, red. J. Mucha, G. Skąpska, J. Szmatka, I. Uhl, „Ossolineum”, Wrocław 1991 ; 47. W. Wierzchowska, Sąd niecenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki, Film i Literatura, Łódź 1989 ; 48. W. Włodarczyk, Lata osiemdziesiąte – sztuka młodych, Zeszyty Naukowe ASP w Warszawie, Warszawa 1990 ; 49. Wyblakłe powstanie i chłopaki z lasu, z M. Zarembą rozmawia J. Dymek, „Dziennik Opinii” 2016 nr 60, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20160301/zolnierze-wykleci-prawda-mit

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

227

End page:

254

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64837 ; oai:rcin.org.pl:64837 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 1, 2018

Number of object content hits:

249

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84100

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information