Object structure

Title:

Część śmierci: bierny frankizm i czarna gnoza w "piotrusiu" Leo Lipskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Creator:

Lipszyc, Adam

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Lipski, Leo ; Bachmann, Ingeborg ; messianism

References:

1. Agnon S.Y., Only Yesterday, przeł. B. Harshav, Tel Awiw 2000
2. Bachmann I., Kritische Schriften, Monachium 2005
3. Bachmann I., Malina, przeł. S. Błaut, Warszawa 1975
4. Beckett S., No właśnie co, przeł. A. Libera, Warszawa 2010
5. Blecher M., Zabliźnione serca, przeł. T. Klimkowski, Warszawa 2013
6. Blecher M., Zdarzenia w bliskiej nierzeczywistości, przeł. J. Kornaś-Warwas, Sejny 2013
7. Brod M., Franz Kafka. Opowieść biograficzna, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1982
8. Freud S., Życie seksualne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999
9. Furstenberg Y., The Midrash of Jesus and the Bavli’s Counter-Gospel, „Jewish Studies Quarterly” 4/2015
10. Gosk H., Jesteś sam na swojej drodze, Izabelin 1998
11. Heidegger M., Znaki drogi, tłumacze różni, Warszawa 1999
12. Jung C.G., Gesammelte Werke, t. 3, Ostfildern 2011
13. Kafka F., Zamek, przeł. K. Truchanowski i K. Radziwiłł, Warszawa 1958
14. Księga słów Pańskich, opr. J. Doktór, Warszawa 1997
15. Laplanche J. i Pontalis J.-B., Słownik psychoanalizy, przeł. E. Modzelewska i E. Wojciechowska, Warszawa 1996
16. Lipski L., Paryż ze złota. Teksty rozproszone, opr. H. Gosk, Izabelin 2002
17. Lipski L., Powrót, opr. A. Maciejowska, Paryż i Kraków 2015
18. Maciejko P., Wieloplemienny tłum. Jakub Frank i ruch frankistowski (1755-1816), przeł. J. Chmielewski, Gdańsk 2015
19. Nittel G., „Es ist ein unglaublicher Betrug.” Ingeborg Bachmann’s Literary Critique of the Journalistic Media, doctoral dissertation, Department of Germanic Studies, The University of Sydney, Sydney 2008
20. Scholem G., Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania, Warszawa 1997
21. Schulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opr. J. Jarzębski, Wrocław 1989
22. Weigel S., Ingeborg Bachmann, Wiedeń 1999
23. Żurek S.J., Podwójny Mesjasz. O możliwościach interpretacyjnych „Piotrusia” Leo Lipskiego w kontekście tradycji i teologii żydowskiej, „Podteksty” 1/2008

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

333

End page:

355

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.19

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: