Object

Title: Dotkliwe wiersze Aleksandra Wata

Creator:

Szaj, Patryk

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Przeł. M. Salwa. Posł. P. Nowak. Warszawa 2008. ; 2. M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności. Poznań 2000. ; 3. E. Baniecka, Poezja a projekt egzystencji. W kręgu postaw i tożsamościowych dylematów w twórczości Aleksandra Wata. Gdańsk 2008. ; 4. A. Bandura, Czym jest ciało w body art? „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” t. 12 (2011). ; 5. S. Barańczak, Wat: cztery ściany bólu. W zb.: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata. Red. W. Ligęza. Kraków 1992. ; 6. J. Brach-Czaina, Ciało współczesne. „Res Publica Nowa” t. 11 (2000). ; 7. J. D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to Deconstruction. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1993. ; 8. J. D. Caputo, The Gift. W: The Prayers and Tears of Jacques Derrida. Religion without Religion. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1997. ; 9. J. D. Caputo, More Radical Hermeneutics. On Not Knowing Who We Are. Bloomington–Indianapolis, Ind., 2000. ; 10. J. D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1987. ; 11. Ł. Czajka, Człowiek jako cierpiące ciało w filozofii Johna D. Caputo. „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2012, nr 2. ; 12. Ł. Czajka, Święta anarchia. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo. Poznań 2014. ; 13. J. Derrida, The Gift of Death. Transl. D. Wills. Chicago 1996. ; 14. J. Derrida, Le Toucher, Jean-Luc Nancy. Paris 2000. ; 15. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą. Przeł. A. Dziadek. Bytom 1997. ; 16. J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana. Przeł. A. Dziadek. Bytom 2000. ; 17. J. Derrida, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka. Przeł. T. Załuski. Warszawa 2016. ; 18. J. Derrida, Wojna imion własnych. W: O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Wyd. 2, zmien., rozszerz. Łódź 2011. ; 19. W. Dudziński, Aleksander Wat opisuje swe schorzenie neurologiczne. „Wiadomości Lekarskie” 1989, nr 10. ; 20. A. Dziadek, Projekt krytyki somatycznej. Warszawa 2014. ; 21. A. Dziadek, wstęp w: A. Wat, Wybór wierszy. BN I 300. Wrocław 2008, s. XIV–XVIII. ; 22. M. Foucault, Narodziny kliniki. Przeł. P. Pieniążek. Warszawa 1999. ; 23. A. Franaszek, Ciemne źródło. (O twórczości Zbigniewa Herberta). Londyn 1998. ; 24. V. Frankl, Homo patiens. Przeł. R. Czernecki, J. Morawski. Wyd. 3. Warszawa 1984. ; 25. H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. Przeł. K. Krzemieniowa. Oprac. przekładu, red. E. Nowakowska-Sołtan. Warszawa 1993. ; 26. H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka. Przeł. M. Łukasiewicz. W: Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. Michalski. Wyd. 2. Warszawa 2000. ; 27. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przekł., wstęp B. Baran. Warszawa 2004. ; 28. A. Gronczewski, Strumień bólu. „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 7, s. 69. ; 29. M. Heidegger, Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa 2010. ; 30. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998. ; 31. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Wyd. 22. Warszawa 1994. ; 32. J. Kryszak, Ból mój, mój demon. „Poezja” 1974, nr 7/8, s. 135. ; 33. W. Ligęza, Homo patiens Aleksandra Wata. „Znak” 1991, nr 2, s. 20. ; 34. A. Łebkowska, Somatopoetyka. W zb.: Kulturowa teoria literatury. 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz. Kraków 2012. ; 35. M. Łukaszuk, „…i w kołysankę już przemieniony płacz…” Obiit… Natus est w poezji Aleksandra Wata. Londyn 1989. ; 36. M. P. Markowski, Chiazm. W: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997. ; 37. A. Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności. Warszawa 2015. ; 38. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Posł. J. Migasiński. Warszawa 2001. ; 39. M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne. Wstępem opatrz., całość przekładu przejrz. i popr. J. Migasiński. Przeł. M. Kowalska [i in.]. Warszawa 1996. ; 40. M. Miczka-Pajestka, Ponowoczesne wymiary cielesności. Wyobrażenia a kult „formy”. W zb.: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym. Red. A. Kiepas, E. Struzik. Katowice 2010. ; 41. E. Molęda, Mowa cierpienia. Interpretacja poezji Aleksandra Wata. Kraków 2001. ; 42. J. Momro, Świetlicki: plastyczność świata. W zb.: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. P. Śliwiński. Poznań 2011. ; 43. J.-L. Nancy, Corpus. Przeł. M. Kwietniewska. Gdańsk 2002. ; 44. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 45. K. Pietrych, Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury. Łódź 2009. ; 46. K. Pietrych, O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata. Warszawa 1999. ; 47. B. Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. Kraków 2006. ; 48. P. Ricoeur, Filozofia osoby. Przeł. M. Frankiewicz. Kraków 1992. ; 49. P. Rojek, „Historia zamącana autobiografią”. Zagadnienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu do powojennej liryki Aleksandra Wata. Kraków 2009. ; 50. P. Szaj, Śledzenie (śladów) sensu. Tekst i lektura w hermeneutyce ponowoczesnej. „Forum Poetyki” 2017, nr 1/2. ; 51. P. Śliwiński, Wiersz, szczelina w bólu. W zb.: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata. Red. A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań 2011. ; 52. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka. Kraków 1999. ; 53. A. Ubertowska, Shoah i niespełniona obietnica opowieści. W zb.: Narracja i tożsamość. Red. W. Bolecki, R. Nycz. T. 1: Narracja w kulturze. Warszawa 2004. ; 54. T. Venclova, Aleksander Wat: obrazoburca. Przeł. J. Goślicki. Kraków 1997. ; 55. A. Wat, Dziennik bez samogłosek. Oprac. K. Rutkowski. Warszawa 1990. ; 56. A. Wat, Poezje zebrane. Oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Kraków 1992. ; 57. A. Wat, Publicystyka. Zebrał, oprac., przypisami, posłowiem oraz indeksem opatrzył P. Pietrych. Warszawa 2008. ; 58. O. Watowa, list do Cz. Miłosza, z 5 IX 1967. W: Cz. Miłosz, O. Watowa, Listy o tym, co najważniejsze. Zebr., ułoż. w tom B. Toruńczyk. Współpr. J. Zieliński, M. Nowak-Rogoziński. Warszawa 2009. ; 59. O. Watowa, list do Cz. Miłosza, z 7 IX 1967. W: Cz. Miłosz, O. Watowa, Listy o tym, co najważniejsze. Zebr., ułoż. w tom B. Toruńczyk. Współpr. J. Zieliński, M. Nowak-Rogoziński. Warszawa 2009.

Issue:

1

Start page:

105

End page:

127

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66456 ; oai:rcin.org.pl:66456 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

699

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84431

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Szaj P. - Dotkliwe wiersze Aleksandra Wata Jan 30, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information