Object

Title: Prawda trwogi i pułapki lęków – w światoodczuciu Młodej Polski

Creator:

Gutowski, Wojciech

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Baranowska , Miciński: między poezją a snem. „Teksty” 1973, nr 3, s. 94-103. ; 2. J. Barbeyd ’Aureville, Diable sprawy. Przeł. J. Guze. Warszawa 1997. ; 3. A. Bielik-Robson, Horror, horror! lęk jako tabu nowoczesności. W: Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000. ; 4. T. Burek, Przybyszewski kusiciel. W zb.: Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Red. H. Filipkowska. Wrocław 1982. ; 5. K. Dąbrowski, Nerwowość dzieci i młodzieży. Warszawa 1976. ; 6. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski . Warszawa 1994. ; 7. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIIIw. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1986. ; 8. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński. Warszawa 1988. ; 9. H. Floryńska, Lucyferyczne sny Micińskiego. „Poezja” 1969, nr 11, s. 14-19. ; 10. M. Głowiński, Leśmian - sen. W: Zaświat przedstawiony. Warszawa 1981. ; 11. W. Gutowski, Artysta - więzień antyurbanistycznych fantazmatów. O „Krzyku” Stanisława Przybyszewskiego. W zb.: „W krainie pamiątek”. Prace ofiarowane Profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1996. ; 12. W. Gutowski, Kosmos udręczeń - drogi przekroczenia - łaska wypowiedzi. Uwagi wstępne do interpretacji cyklu „In loco tormentorum”. W zb.: Poeci Młodej Polski. Tadeusz Miciński. Red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala. Kraków 2004. ; 13. W. Gutowski, Miłość śmierci i energia rozkładu. O młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 1, s.37-71. ; 14. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1997. ; 15. W. Gutowski, „Śni mnie ktoś, jakby ciężki sen”. Onirologia Tadeusza Micińskiego. W: Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego. Bydgoszcz 2002. ; 16. W. Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. Kraków 2001. ; 17. M. Heidegger, Bycie iczas. Przeł. B. Baran. Warszawa 1994. ; 18. A. Hutnikiewicz, Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976. ; 19. J. Jedlicz, Godzina trwogi. W: Utwory wybrane. Oprac. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków 1998. ; 20. J. Kasprowicz, Dies irae. W: Hymny. - Księga ubogich. - Mój świat. Warszawa 1972, s. 24. ; 21. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Przeł. A. Szwed. Kęty 2000. ; 22. L. Kilichowski, Wszystko o lęku. Przyczyny i zapobieganie. Poznań 2000. ; 23. M. Komornicka, Krzyk. W: Utwory poetyckie prozą iwierszem. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1996, s. 159-160. ; 24. S. Korab Brzozowski, Lilia. W: Poezje zebrane. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1978, s. 25. ; 25. K. Kralkowskiej-Gątkowskiej, Kompozycja powieści Przybyszewskiego. W zb.: Studia o przemianach gatunkowych w prozie polskiej X X wieku. Red. T. Bujnicki. Katowice 1987. ; 26. M. Kuncewiczowa , Fantasia allapolacca. Warszawa 1985. ; 27. E. Leszczyński, Wybór poezji. Oprac. H. Filipkowska . Kraków 1988. ; 28. E. Leszczyński, Zmrok. W: Wybór poezji. Oprac. H. Filipkowska . Kraków 1988, s. 59. ; 29. A. Lubaszewska, „Życie — Śmierci doskonałość”. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości. Kraków 1995. ; 30. T. Miciński, Duch mój zamieszkał wyludnione miasta. W: Wybór poezji. Oprac. W. Gutowski. Kraków 1998, s. 130. ; 31. T. Miciński, Morietur stella. W: Wybór poezji. Oprac. W. Gutowski. Kraków 1998, s. 150. ; 32. J. Mitarski, Demonologia lęku. W: A. Kępiński , Lęk. Warszawa 1977. ; 33. E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac. Przeł. E. Krasnowolska . Warszawa 1964. ; 34. F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem. Przeł. S. Wyrzykowski. Warszawa 1905. ; 35. M. Podraza-Kwiatkowska, Bóg, ofiara, clown czy psychopata? O roli artysty na przełomie XIX iX X wieku. W: Symbolizm i symbolika wpoezji Młodej Polski. Kraków 1994, s. 289-308. ; 36. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992. ; 37. M. Podraza-Kwiatkowska , Somnambule. O młodopolskiej konwencji onirycznej. W: Somnambulicy - dekadenci - herosi. Kraków 1985. ; 38. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków 1999. ; 39. K. Przerwa-Tetmajer, Dziś. W: Poezje. Warszawa 1980, s. 153. ; 40. K. Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX. W: Poezje. Warszawa 1980, s. 156. ; 41. S. Przybyszewski, Adam Drzazga. (Druga i ostatnia część "Dzieci nędzy"). Warszawa 1914. ; 42. S. Przybyszewski, Androgyne. Kraków 1900. ; 43. S. Przybyszewski, De profundis. Lwów 1929. ; 44. S. Przybyszewski, Dzieci nędzy. Warszawa 1913. ; 45. S. Przybyszewski, Dzieci szatana. Oprac., posłowie G. Matuszek. Kraków 1993. ; 46. S. Przybyszewski, Homo sapiens. T. 3. Lwów-Warszawa 1923. ; 47. S. Przybyszewski, Il regno doloroso. Kraków 2003. ; 48. S. Przybyszewski, Krzyk. Warszawa-Lwów 1922. ; 49. S. Przybyszewski, Mocny człowiek. T. 4. Warszawa, b.r. ; 50. S. Przybyszewski, Requiem aeternam. W: Wybór pism. Oprac. R. Taborski . Wrocław 1967, s. 62-63. BN I 190. ; 51. S. Przybyszewski, Synowie ziemi. T. 1-6. Warszawa, b.r. ; 52. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. II. Ola Hansson. W: Synagoga szatana. I inne eseje. Oprac., przeł. G. Matuszek. Kraków 1995. ; 53. T. Różewicz, Poezje zebrane. Wrocław 1971, s. 444. ; 54. H. Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk. Przeł. A. i A. Klubowie . Kraków 1997. ; 55. L. Staff, Poezje zebrane. T. 1. Warszawa 1967. ; 56. M. Stala, Człowiek z właściwościami. W kręgu antropologicznej problematyki Młodej Polski. W zb.: Stulecie Młodej Polski. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995. ; 57. B. Szymańska, Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Kraków 1988. ; 58. D. Thompson, Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millenium. Przeł. B. Nawrot. Warszawa 1999, s. 131. ; 59. T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków 1986. ; 60. J. Wroczyński, Niepokój. W: Poezje prozą. Oprac. M. Stala. Kraków 1995. ; 61. K. Wyka, Modernizm polski. Kraków 1959.

Issue:

1

Start page:

21

End page:

47

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112926 ; oai:rcin.org.pl:112926 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

13

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84724

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information