Object

Title: Prawda trwogi i pułapki lęków – w światoodczuciu Młodej Polski

Creator:

Gutowski, Wojciech

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Baranowska , Miciński: między poezją a snem. „Teksty” 1973, nr 3, s. 94-103.
2. J. Barbeyd ’Aureville, Diable sprawy. Przeł. J. Guze. Warszawa 1997.
3. A. Bielik-Robson, Horror, horror! lęk jako tabu nowoczesności. W: Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000.
4. T. Burek, Przybyszewski kusiciel. W zb.: Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Red. H. Filipkowska. Wrocław 1982.
5. K. Dąbrowski, Nerwowość dzieci i młodzieży. Warszawa 1976.
6. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski . Warszawa 1994.
7. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIIIw. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1986.
8. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński. Warszawa 1988.
9. H. Floryńska, Lucyferyczne sny Micińskiego. „Poezja” 1969, nr 11, s. 14-19.
10. M. Głowiński, Leśmian - sen. W: Zaświat przedstawiony. Warszawa 1981.
11. W. Gutowski, Artysta - więzień antyurbanistycznych fantazmatów. O „Krzyku” Stanisława Przybyszewskiego. W zb.: „W krainie pamiątek”. Prace ofiarowane Profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1996.
12. W. Gutowski, Kosmos udręczeń - drogi przekroczenia - łaska wypowiedzi. Uwagi wstępne do interpretacji cyklu „In loco tormentorum”. W zb.: Poeci Młodej Polski. Tadeusz Miciński. Red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala. Kraków 2004.
13. W. Gutowski, Miłość śmierci i energia rozkładu. O młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 1, s.37-71.
14. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1997.
15. W. Gutowski, „Śni mnie ktoś, jakby ciężki sen”. Onirologia Tadeusza Micińskiego. W: Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego. Bydgoszcz 2002.
16. W. Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. Kraków 2001.
17. M. Heidegger, Bycie iczas. Przeł. B. Baran. Warszawa 1994.
18. A. Hutnikiewicz, Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976.
19. J. Jedlicz, Godzina trwogi. W: Utwory wybrane. Oprac. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków 1998.
20. J. Kasprowicz, Dies irae. W: Hymny. - Księga ubogich. - Mój świat. Warszawa 1972, s. 24.
21. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Przeł. A. Szwed. Kęty 2000.
22. L. Kilichowski, Wszystko o lęku. Przyczyny i zapobieganie. Poznań 2000.
23. M. Komornicka, Krzyk. W: Utwory poetyckie prozą iwierszem. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1996, s. 159-160.
24. S. Korab Brzozowski, Lilia. W: Poezje zebrane. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1978, s. 25.
25. K. Kralkowskiej-Gątkowskiej, Kompozycja powieści Przybyszewskiego. W zb.: Studia o przemianach gatunkowych w prozie polskiej X X wieku. Red. T. Bujnicki. Katowice 1987.
26. M. Kuncewiczowa , Fantasia allapolacca. Warszawa 1985.
27. E. Leszczyński, Wybór poezji. Oprac. H. Filipkowska . Kraków 1988.
28. E. Leszczyński, Zmrok. W: Wybór poezji. Oprac. H. Filipkowska . Kraków 1988, s. 59.
29. A. Lubaszewska, „Życie — Śmierci doskonałość”. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości. Kraków 1995.
30. T. Miciński, Duch mój zamieszkał wyludnione miasta. W: Wybór poezji. Oprac. W. Gutowski. Kraków 1998, s. 130.
31. T. Miciński, Morietur stella. W: Wybór poezji. Oprac. W. Gutowski. Kraków 1998, s. 150.
32. J. Mitarski, Demonologia lęku. W: A. Kępiński , Lęk. Warszawa 1977.
33. E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac. Przeł. E. Krasnowolska . Warszawa 1964.
34. F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem. Przeł. S. Wyrzykowski. Warszawa 1905.
35. M. Podraza-Kwiatkowska, Bóg, ofiara, clown czy psychopata? O roli artysty na przełomie XIX iX X wieku. W: Symbolizm i symbolika wpoezji Młodej Polski. Kraków 1994, s. 289-308.
36. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992.
37. M. Podraza-Kwiatkowska , Somnambule. O młodopolskiej konwencji onirycznej. W: Somnambulicy - dekadenci - herosi. Kraków 1985.
38. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków 1999.
39. K. Przerwa-Tetmajer, Dziś. W: Poezje. Warszawa 1980, s. 153.
40. K. Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX. W: Poezje. Warszawa 1980, s. 156.
41. S. Przybyszewski, Adam Drzazga. (Druga i ostatnia część "Dzieci nędzy"). Warszawa 1914.
42. S. Przybyszewski, Androgyne. Kraków 1900.
43. S. Przybyszewski, De profundis. Lwów 1929.
44. S. Przybyszewski, Dzieci nędzy. Warszawa 1913.
45. S. Przybyszewski, Dzieci szatana. Oprac., posłowie G. Matuszek. Kraków 1993.
46. S. Przybyszewski, Homo sapiens. T. 3. Lwów-Warszawa 1923.
47. S. Przybyszewski, Il regno doloroso. Kraków 2003.
48. S. Przybyszewski, Krzyk. Warszawa-Lwów 1922.
49. S. Przybyszewski, Mocny człowiek. T. 4. Warszawa, b.r.
50. S. Przybyszewski, Requiem aeternam. W: Wybór pism. Oprac. R. Taborski . Wrocław 1967, s. 62-63. BN I 190.
51. S. Przybyszewski, Synowie ziemi. T. 1-6. Warszawa, b.r.
52. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. II. Ola Hansson. W: Synagoga szatana. I inne eseje. Oprac., przeł. G. Matuszek. Kraków 1995.
53. T. Różewicz, Poezje zebrane. Wrocław 1971, s. 444.
54. H. Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk. Przeł. A. i A. Klubowie . Kraków 1997.
55. L. Staff, Poezje zebrane. T. 1. Warszawa 1967.
56. M. Stala, Człowiek z właściwościami. W kręgu antropologicznej problematyki Młodej Polski. W zb.: Stulecie Młodej Polski. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995.
57. B. Szymańska, Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Kraków 1988.
58. D. Thompson, Koniec czasu. Wiara i lęk w cieniu millenium. Przeł. B. Nawrot. Warszawa 1999, s. 131.
59. T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków 1986.
60. J. Wroczyński, Niepokój. W: Poezje prozą. Oprac. M. Stala. Kraków 1995.
61. K. Wyka, Modernizm polski. Kraków 1959.

Issue:

1

Start page:

21

End page:

47

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112926 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84724

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information