Object

Title: Nietzsche Brzozowskiego. Rekonesans

Creator:

Klaman-Derejczyk, Justyna

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996. ; 2. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyzmu i filozofii. Kraków 2000. ; 3. S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia twórczości i sztuki. W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Warszawa 1973. Dzieła. Red. M. Sroka. ; 4. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Oprac. T. Podoska [i in.]. T. 2. Kraków 2001. Dzieła. Red. M. Sroka. ; 5. S. Brzozowski, Listy. Oprac., przedm. M. Sroka. T. 1. Kraków 1970, s. 106. ; 6. S. Brzozowski, Wczesne prace krytyczne. Wstęp A. Mencwel. Warszawa 1988. Dzieła. Red. M. Sroka. ; 7. P. de Man, Retoryka perswazji (Nietzsche). W: Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta. Tłum. A. Przybysławski. Kraków 2004. ; 8. M. P. Markowski, Nietzsche na nowe tysiąclecie. W 100. rocznicę śmierci filozofa. „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 35, s. 7. ; 9. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Oprac. i wstęp S. Sandler. Warszawa 1966. ; 10. K. Michalski, Heidegger ifilozofia współczesna. Wyd. 2. Warszawa 1998. ; 11. A. Miś, Sofistyka Nietzschego. „Res Publica Nowa” 1994, nr 11, s. 13. ; 12. F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie. Przeł. K. Drzewiecki. Oprac. R. Mitoraj. Posł. P. Pieniążek. Kraków 2003. ; 13. F. Nietzsche, Przedstawienie retoryki starożytnej. Przeł. B. Baran. W zb.: Nietzsche. 1900-2000. Red. A. Przybysławski. Kraków 1997, s. 15-43. ; 14. F. Nietzsche, Wędrowiec ijego cień. Przeł. K. Drzewiecki . Oprac. R. Mitoraj . Kraków 2003. ; 15. F. Nietzsche, Wiedza radosna. (La gaya scienza). Przeł. L. Staff . Posł. K. Matuszewski. Kraków 2003 . ; 16. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki . Posł. B. Banasiak. Kraków 2003. ; 17. R. Nycz, Homo irrequietus. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 2002, s. 259-307. ; 18. P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie. Warszawa 2004. ; 19. P. Pieniążek, Subwersywne poplecznictwo: Foucault aNietzsche. W zb.: Nietzsche 1900-2000. Red. A. Przybysławski. Kraków 1997, s. 199-230. ; 20. K. Pomian, Wartości i siła: dwuznaczności Brzozowskiego. W zb.: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Red. A. Walicki , R. Zimand. Kraków 1974, s. 43-98. ; 21. R. Rorty, Pragmatyzm i filozofia post-nietzscheańska. Przeł. M. P. Markowski . W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac., przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 119-127. ; 22. J.-P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968. ; 23. H. Vaihinger, Filozofia Nietzschego. Z wyd. 2 oryg. przeł. K. Twardowski. Lwów 1904. ; 24. A. Walicki, Brzozowski i rosyjscy „neomarksiści”. W zb.: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Red. A. Walicki , R. Zimand. Kraków 1974, s. 195-219. ; 25. C. Wodziński, Heidegger i problem zła. Warszawa 1994. ; 26. K. Wyka, Stanisława Brzozowskiego dyskusja o Fryderyku Nietzschem. W zb.: Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936. ; 27. A. Zawadzki, Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego. „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 63-80. ; 28. A. Zawadzki, Nowoczesna estetyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. Kraków 2001.

Issue:

1

Start page:

49

End page:

69

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112927 ; oai:rcin.org.pl:112927 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information