Object

Title: Antynomie dionizyjskości w „Bazilissie Teofanu” Tadeusza Micińskiego

Creator:

Brzozowska, Sabina

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Awierincew, Na skrzyżowaniu tradycji. (Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej). Przeł., wstęp, noty biogr. D. Ulicka . Warszawa 1988. ; 2. E. Bieńkowska, Dwie twarze losu. Nietzsche i Norwid. Warszawa 1975. ; 3. Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej. Oprac. N. H. Baynes , H. S. L. B. Moss. Przeł. E. Zwolski . Warszawa 1964. ; 4. E. Boniecki, „Duch się we mnie wichrzy”. Tadeusz Miciński wobec zagadki człowieka. Warszawa 2000. ; 5. H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze. Kraków 2003. ; 6. S. Bułgakow, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny. Przeł. i oprac. H. Paprocki. Bydgoszcz 2002. ; 7. W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne. Wstęp, przekład, oprac. K. Bielawski . Bydgoszcz 2001. ; 8. G. Colli, Po Nietzschem. Wstęp, przekład S. Kasprzysiak . Kraków 1994. ; 9. M. Cymborska-Leboda , Twórczość w kręgu mitu. Myśl estetyczno-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów rosyjskich. Lublin 1997, s. 16. ; 10. Dionizy Areopagita , O Imionach Bożych. W: Pisma teologiczne, imiona Boskie, teologia mistyczna. Przeł. E. Bułhak. Kraków 1997. ; 11. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa. Kraków 2000. ; 12. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński . Warszawa 1986. ; 13. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych. Przeł. S. Tokarski. T. 1. Warszawa 1988. ; 14. M. Eliade, Sacrum - mit - historia. Wybór esejów. Wybór, wstęp M. Czerwiński . Przeł. A. Tatarkiewicz . Warszawa 1993. ; 15. A. Faludy, Malarstwo bizantyjskie. Budapeszt-Warszawa 1984. ; 16. P. Florenski, Ikonostas iinne szkice. Przeł. Z. Podgórzec. Wstęp J. Nowosielski. Posłowie W. Panas. Kraków 1984. ; 17. H. Floryńska, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu. Wrocław 1976. ; 18. H. Floryńska, Zwiastun ekspresjonizmu. „Przegląd Humanistyczny” 1968, z. 1, s. 112-118. ; 19. J. G. Frazer, Złota gałąź. Przeł. H. Krzeczkowski . Warszawa 1996. ; 20. M. Głowiński, Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt. Kraków 1994. ; 21. R. Graves, Mity greckie. Przeł. H. Krzeczkowski. Wstęp A. Krawczuk. Warszawa 1982. ; 22. W. Gutowski, Chaos czy ład? (Symbolika reintegracji we wczesnej twórczości Tadeusza Micińskiego). W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1979. ; 23. W. Gutowski, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego. Bydgoszcz 2002. ; 24. J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Przeł. A. Q. Lavique. Kraków 1998. ; 25. H. W. Haussig, Historia kultury bizantyjskiej. Przeł. T. Zabłudowski. Warszawa 1980. ; 26. J. Illg, Przestrzeń inicjacji w powieściach Tadeusza Micińskiego. W zb.: W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej. Red. M. Stala, F. Ziejka. Kraków 2001. ; 27. W. Iwanow, Poezje. Oprac., wstęp S. Pollak. Warszawa 1985. ; 28. K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. Przeł. I. Kania. Kraków 1997. ; 29. M. Kopij, Inspiracje nietzscheańskie u Tadeusza Micińskiego. W zb.: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy. Red. W. Kunicki. Poznań 2002, s. 100. ; 30. J. Kott , Zjadanie bogów. Inowe eseje. Kraków 1999. ; 31. A. Krokiewicz, Studia orfickie. Warszawa 1947. ; 32. Księga imion świętych. Oprac. H. Fros, F. Sowa. T. 1. Kraków 1997. ; 33. E. Kuźma, Oksymoron jako gest semantyczny. W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1979. ; 34. B. Leśmian, Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959. ; 35. T. Linkner, Zanim skończyło się maskaradą. Ze studiów nad twórczością Tadeusza Micińskiego. Gdańsk 2003. ; 36. M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997. ; 37. T. Meyer, Nietzsche und die Kunst. Tübingen 1991. ; 38. T. Miciński, Teatr - Świątynia. W zb.: Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Antologia. Oprac. I. Sławińska, S. Kruk. Warszawa 1966. ; 39. T. Miciński, W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazilissa Teofanu. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku. W: Utwory dramatyczne. T. 2. Wybór i oprac. T. Wróblewska. Kraków 1979. ; 40. F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. L. Staff. Kraków 2003. ; 41. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992. ; 42. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1994. ; 43. H. Rahner, Mit grecki a ewangelie. W zb.: Biblia dzisiaj. Red. J. Kudasiewicz. Kraków 1969. ; 44. E. Rzewuska, O dramaturgii Tadeusza Micińskiego. Wrocław 1977. ; 45. R. Safranski, Nietzsche. Biografia myśli. Przeł. D. Stroińska. Posłowie Z. Kuderowicz. Warszawa 2003. ; 46. M. Siwiec, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki. Kraków 2002. ; 47. Słownik grecko-polski. Red. Z. Abramowiczówna. T. 1. Warszawa 1958. ; 48. W. Stróżewski, O możliwości sacrum w sztuce. W zb.: Sacrum i sztuka. Oprac. N. Cieślińska. Kraków 1989. ; 49. R. Tutak, Przeciwstawienie: teatr a rytuał. „Dialog” 1978, z. 9, s. 119. ; 50. L. Uspienski, Teologia ikony. Przeł. i oprac. M. Żurowska. Poznań 1993. ; 51. A. Uspienski, W. M. Żywow, Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji. Przeł., wstęp H. Paprocki . Warszawa 1992. ; 52. J. Wróbel, Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Micińskiego. Kraków 1999. ; 53. T. Wróblewska, Przed premierą „Bazilissy Teofanu”. „Dialog” 1967, nr 7, s. 93. ; 54. F. Ziejka, Bizancjum Tadeusza Micińskiego. „ W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazilissa Teofanu ” w kontekście literatury europejskiej o tematyce bizantyjskiej. W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1979. ; 55. T. Zieliński, Religia starożytnej Grecji. Zarys ogólny. Religia hellenizmu. Wrocław 1991. ; 56. A. Ziołowicz , „Misteria polskie ”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. Kraków 1996.

Issue:

1

Start page:

71

End page:

91

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112928 ; oai:rcin.org.pl:112928 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84726

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information