Object structure

Title:

Dariusz Skórczewski, Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków (2002)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Creator:

Gorczyński, Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

literary criticism ; interwar period ; metacriticism

References:

1. J. Błoński, Wybór pism. T. 1-2. Wybór i oprac. J. Jarzębski. Kraków 2001-2002. ; 2. J. Braun, Kultura jutra, czyli Nowe Oświecenie. Warszawa 2001. ; 3. S. Brzozowski, Komentarze poetyckie. Wybór i wstęp M. Wyka. Oprac. tekstu M. Urbanowski . Kraków 2001. ; 4. I. Chrzanowski, Pisma wybrane. Oprac. Z. J. Nowak, J. Starnawski. Kraków 2003. ; 5. A. Fitas, Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego. Wrocław 2003. ; 6. W. Głowala, Uwagi nad stanem badań nad historią XX-wiecznejpolskiej krytyki literackiej. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 466-477. ; 7. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997. ; 8. F. Goetel, „Myśl Polska” na emigracji. 1941-1976. Antologia tekstów. Wybór i oprac. W. Turek, M. Urbanowski. Kraków 2005. ; 9. F. Goetel, Patrząc wstecz. Wspomnienia. 1999. ; 10. A. Kalbarczyk, U podstaw krytyki. O aksjologii literackiej Karola Ludwika Konińskiego. Lublin 2001. ; 11. M. Krakowiak, Katastrofizm - personalizm - realizm: o krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948. Kraków 2001. ; 12. „ Marchołt ” (1934-1939). Antologia tekstów. Wybór i oprac. J. Musiał. Kraków 2002. ; 13. S. Piasecki, Prosto z mostu. Wybór publicystyki literackiej. 2003. ; 14. E. Prokop-Janiec, Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego. Kraków 2004. ; 15. E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka wXVI iXVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1970. ; 16. E. Skiwski, Na przełaj. Oraz inne szkice o literaturze i kulturze. Oprac. M. Urbanowski. Kraków 1999. ; 17. K. Troczyński, Pisma wybrane. T. 1-3. Oprac. S. Dąbrowski . Kraków 1997-1998-2001. ; 18. K. Troczyński, Zoil. Pisarz i strategie. Sztuka, etyka, naród. Brzozowsciana. Podał do druku i oprac. K. Krasuski. Kraków 2003. ; 19. A. Trzebiński, Abypodnieść różę. Szkice literackie i dramat. Warszawa 1999. ; 20. D. Tubielewicz-Mattson, Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzędzie władzy. Uppsala 1997. ; 21. M. Urbanowski, Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego. Kraków 2003. ; 22. M. Urbanowski, Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. Kraków 1997. ; 23. M. Urbanowski, Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Kraków 2002. ; 24. H. White, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki. Przeł. M. Wilczyński. W: Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków 2000.

Issue:

1

Start page:

193

End page:

199

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: