Object

Title: George Herbert a wiek XX. W kręgu chrześcijańskiej poezji brytyjskiej

Creator:

Ward, Jean

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. D. Abse, The power ofprayer. W: Way Out in the Centre. London 1981, s. 48. ; 2. A. M. Allchin, Emerging. „Theology” t. 31 (1978), s. 352. ; 3. M. Arnold, The Study of Poetry. W zb.: The Essential Matthew Arnold. Ed., introduction L. Trilling. London 1949. ; 4. S. Barańczak, Bóg, człowiek i natura u angielskich „poetów metafizycznych” XVII wieku. „Roczniki Humanistyczne” t. 28 (1980), z. 1, s. 207-228. ; 5. S. Barańczak, Kościół wzniesiony ze słów. W: Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze. Londyn 1990. ; 6. S. Barańczak, wstęp w antologii: „Z Tobą, więc ze Wszystkim”. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej. Wybór, przekład, oprac. ... Kraków 1992, s. 5-15. ; 7. J .A. W. Bennett, Poetry of the Passion. Oxford 1982. ; 8. The Bloodaxe Book of Contemporary Women Poets. Ed. J. Couzyn. Newcastle upon Tyne 1985. ; 9. B. Bunting, Mr. T. S. Eliot. „Agenda” t. 23 (1985), nr 1/2, s. 190. ; 10. J. Constable, I. A. Richards, T. S. Eliot and the Poetry of Belief. „Essays in Criticism” t. 40 (1990), nr 3. ; 11. N. Corcoran, English Poetry since 1940. London 1993. ; 12. W. Cowper, Jesus, where’er thy people meet. W zb.: The New English Hymnal. Norwich 1986. ; 13. D. Daiches, God and the Poets. Oxford 1984. ; 14. D. Davie, Czesław Miłosz and the Insufficiency of Lyric. Cambridge 1986. ; 15. D. Davie, The Poetry of the Metrical Psalm. „PN Review” 1990, nr 6, s. 35. ; 16. D. Davie, Thomas Hardy and British Poetry. London 1973. ; 17. C. A. Duffy, Prayer. W: Selected Poems. Harmondsworth 1994. ; 18. A. E. Dyson, Yeats, Eliot and R. S. Thomas. Riding the Echo. London 1981. ; 19. M. Edwards, Towards a Christian Poetics. London 1984. ; 20. Th. S. Eliot, George Herbert. W: Kto to jest klasyk. I inne eseje. Wybór, przekł., red. M. Heydel . Kraków 1998. ; 21. Th. S. Eliot, Religia i literatura. W: Szkice literackie. Wybór, oprac. W. Chwalewik. Warszawa 1963 (tłum. H. Pręczkowska). ; 22. Th. S. Eliot, Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane. Wprowadzenie, komentarz K. Boczkowski. Kraków 2001. ; 23. Th. S. Eliot, The Varieties of Metaphysical Poetry. Ed. R. Schuchard. London 1993. ; 24. J. Fenton, An Introduction to English Poetry. London 2002. ; 25. P. Fussell, Poetic Meter and Poetic Form. New York 1979. ; 26. J. Foster, A Music of Grace. The Sacred in Contemporary American Poetry. New York 1995. ; 27. S. Heany, The Government of the Tongue. London 1988. ; 28. H. Gardner, Religion and Literature. Oxford 1971. ; 29. P. Grant, Six Modern Authors and Problems of Belief. London 1979. ; 30. S. Heaney, Znaczenie przekładu. Przeł. M. Heydel . W zb.: Zawierzyć poezji. Red. M. Heydel. Kraków 1996. ; 31. G. Herbert, Wiersze wybrane. Wybór, przekład, posł. S. Barańczak. Kraków 1989. ; 32. G. Hill, Canticle for Good Friday. W: Collected Poems. Harmondsworth 1985, s. 38. ; 33. R. Huk, wstęp w zb.: Contemporary British Poetry. Essays in Theory and Criticism. Ed. J. Acheson, R. Huk. New York 1996. ; 34. D. Impastato, wstęp w: Upholding Mystery. An Anthology of Contemporary Christian Poetry. Oxford, NY, 1997. ; 35. G. S. Jay, T. S. Eliot and the Poetics of Literary History. Baton Rouge and London 1983. ; 36. E. Jennings, Every Changing Shape. London 1961. ; 37. E. Jennings, For George Herbert. W: New Collected Poems. Manchester 2002, s. 173-174. ; 38. I. Ker, The Catholic Revival in English Literature. 1845-1961. Notre Dame, Indiana, 2003. ; 39. Ph. Larkin, 44 wiersze. Wybór, przekład, wstęp, oprac. S. Barańczak. Kraków 1991. ; 40. P. Levi, The Art of Poetry. New Haven and London 1991. ; 41. J. Łukasiewicz, Czesława Miłosza traktat o poezji. W zb.: Lektury polonistyczne: literatura współczesna. T. 2. Red. R. Nycz. Kraków 1999. ; 42. L. Macneice, Prayer before Birth. W: Poetry. 1900-1965. Ed. G. MacBeth. London 1967, s. 196. ; 43. Ch. Martindale, Literature and Christian Belief. „PN Review” 1984, nr 38, s. 44. ; 44. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Warszawa 1990. ; 45. J. Mole, On the Recent Poetry of R. S. Thomas. „New Poetry” t. 43 (1978). ; 46. T. M. Moore, In Search of a Poetry of Meaning. W: The Wilberforce Forum, 3 IX 2003, www.breakpoint.org ; 47. W. T. Noon, Poetry and Prayer. New Brunswick 1967. ; 48. G. Parrry, The Intellectual and Cultural Context of English Literature. 1603-1700. London - New York 1989. ; 49. D. Z. Phillips, R. S. Thomas: Poet of the Hidden God. London 1986. ; 50. P. Porter, wstęp w: Th. S. Eliot, George Herbert. Wyd. 2. Plymouth 1994. ; 51. M. Praza, T. S. Eliot and Dante. W: The Flaming Heart. New York 1958. ; 52. P. Rosenthal, The Poets’ Jesus. Representations at the End of a Millennium. Oxford 2000. ; 53. T. Różewicz, bez. W: Płaskorzeźba. Wrocław 1991, s. 9. ; 54. A. Rudd, „Not to the Bible but to Wallace Stevens” - What R. S. Thomas Found There. „PN Review” 2004. ; 55. J. M. Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach. Warszawa 1968.56. P. Sacks, „No room for me ”: George Herbert and our Contemporaries. „George Herbert Journal” t. 18 (1994-1995), nr 1/2, s. 33. ; 56. P. Sacks, „No room for me ”: George Herbert and our Contemporaries. „George Herbert Journal” t. 18 (1994-1995), nr 1/2, s. 33. ; 57. M. Scofield, T S. Eliot: The Poems. Cambridge 1988. ; 58. A. Shell, Catholicism, Controversy and the English Literary Imagination, 1558-1660. Cambridge 1999. ; 59. W. Stevens, Collected Poems. New York 1954. ; 60. R. S. Thomas, Biały tygrys. Wiersze zlat 1945-1990. Wybrał, przeł., oprac. A. Szuba. Posł. J. Jarniewicz. Legnica 2001. ; 61. R. S. Thomas, Time’s Disc Jockey: Meditations on Some Lines in „The Anathemata”. W zb.: David Jones, Diversity in Unity. Studies of His Literary and Visual Art. Ed. B. Humphrey, A. Price-Owen. Cardiff 2000. ; 62. L. Trilling, Sincerity and Authenticity. London 1972. ; 63. J. Ward, T S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. Kraków 2001. ; 64. S. Weil, Waiting on God. Glasgow 1959. ; 65. R. Wellek, A. War ren, Theory of Literature. London 1978. ; 66. R. van Wengen-Shute, Time and Liturgy in George Herbert’s „The Temple”. „Theology” t. 106 (March-April 2003). ; 67. J. Zach, Miłosz i poetyka wyznania. Kraków 2002.

Issue:

2

Start page:

107

End page:

129

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:113028 ; oai:rcin.org.pl:113028 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84787

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information