RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Narracja w „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego

Creator:

Horodecka, Magdalena

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. Ch. Andersen, Dzień Sądu Ostatecznego. W: Baśnie. Przeł. S. Beyl in, J. Iwaszkiewicz. Wstęp, red. J. Iwaszkiewicz. Przypisy oprac. A. Staniewska. Wyd. 8. T. 2. Warszawa 1977.
2. Arystoteles, Retoryka. - Poetyka. Przeł., wstęp, komentarz H. Podbielski. Warszawa 1988, ks. II, rozdz. Jak uzyskać wpływ na postawę słuchacza, s. 144-146.
3. J. L. Aucoin, Epistemic Responsibility and Narrative Theory. The Literary Journalism of Ryszard Kapuscinski. „Journalism Theory, Practise and Criticism” t. 2 (2001), nr 1 (April), s. 9.
4. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
5. J. Baka, Młodym uwaga. W: Poezje. Oprac., wstęp A. Czyż, A. Nawarecki. Warszawa 1986.
6. Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego. Warszawa 2001.
7. Beletrystyka, hasło w: M. Głowiński , T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 2002.
8. M. Bortolusi, P. Dixon, Psychonarratology. Cambridge University Press 2003.
9. P. Czapliński, Wobec literackości: Przygoda antyfikcji. W: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996. Kraków 1997, s. 11-33.
10. M. Czermińska, „Punkt widzenia”jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 11-27.
11. A. Domosławski, Traktat o władzy, czyli „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego. „Gazeta Wyborcza” 2004, nr z 14 XI.
12. T. Drewnowski, Rzeczywistość prześciga fikcję. W: Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style. Kraków 2004.
13. J. Fras, Ojęzyku „Cesarza” Ryszarda Kapuścińskiego. „Język Polski” 1981, nr 3/5.
14. G. Grochowski, Od empirii do narracji. „Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego. W: Tekstowe hybrydy: literackość ijej pogranicza. Wrocław 2000.
15. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą. 1973-1979. Warszawa 1995.
16. W. Jagielski, Oprawca dyktatury komunistycznej w Etiopii skazany na śmierć. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr z 10 XII.
17. J. Jarzębski, Kapuściński: od reportażu do literatury. W zb.: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Red. L. Burska, M. Zaleski. Warszawa 2001.
18. R. Kapuściński, Cesarz. Warszawa 1978.
19. R. Kapuściński, Lapidaria. Warszawa 2003.
20. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem. Kraków 2004.
21. Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX wiek). Wybór, oprac. S. Nyrkowski. Warszawa 1977.
22. J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. Oprac. K. Meller . Kraków 1997.
23. D. Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego. Kraków 2001.
24. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1998.
25. Literatura piękna, hasło w: M. Głowiński , T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 2002.
27. B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków. Katowice 2004.
26. R. K. Merton, Teoria struktury społecznej i anomii. W: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Przeł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa 1982.
28. B. Nowacka, Parabola władzy. „ResPublica Nowa” 2001, nr 4, s. 57-58.
29. R. Nycz, Literatura polska wcieniu cenzury. „Teksty Drugie” 1998, nr 3, s. 5-27.
30. R. Oliver, A. Atmore, The Politics o f Independent Africa. W: Africa since 1800. Cambridge University Press 2004.
31. R. Pawluczuk, Reporter ginącego świata. Opowieść o Ryszardzie Kapuścińskim. „Rzeczpospolita” 1997, nr 51, s. 16.
32. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska. Kraków 2002.
33. T. Rafferty, Portrait of the Journalist as a Young Man. „Voice Literary Supplement” 1987 (February).
34. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS ijego metafory. Przeł. J. Anders. Warszawa 1999.
35. J. J. Szczepański, Do raju i zpowrotem. W: Trzy podróże. Kraków 1981.
36. M. Szpakowska, Saskie ostatki cesarza. „Twórczość” 1979, nr 6, s. 106-110.
37. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 2005.
38. J. Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W zb.: Narracja jako sposób rozumienia świata. Red. J. Trzebiński. Gdańsk 2002, s. 17-42.
39. J. Waloch, Dlaczego świat czyta „Cesarza”. „Radar” 1983, nr 39, s. 17.
40. Wańkowicz krzepi. Z M. Wańkowiczem rozmawia K. Kąkolewski. Warszawa 1973.
41. M. Wańkowicz, Prosto od krowy. Warszawa 1965.
42. R. Weber, The Literature o f Fact. Literary Nonfiction in American Writing. Ohio University Press 1980.
43. W. Whitman, Źdźbła trawy. Poezje wybrane. Tłum. L. Marjańska. Wstęp, wybór, oprac. J. Żuławski . Warszawa 1966.
44. T. Wolfe, The New Journalism. London 1990.
45. Zaryzykuj wszystko. Wywiad B. Marca z R. Kapuścińskim. „Rzeczpospolita” (dodatek „Plus Minus”) 2005, nr z 8 X.
46. M. Zavarzadeh, Mythopoetic Reality. The Postwar American Nonfiction Novel. University of Illinois Press 1976.

Issue:

3

Start page:

21

End page:

45

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116443 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

55

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84924

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information