Object

Planned object

Title: Czy „pamflet na socrealizm”? O „Antyzoilu” Aleksandra Wata

Creator:

Pietrych, Piotr

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Baranowska, Aleksander Wat: choroba wieku. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka. Warszawa 1994, s. 63-82.
2. L. M. Bartelski, Na studium w Nieborowie. „Nowiny Literackie” 1948, nr 7, z 15 II, s. 2.
3. W. Bednarczuk [J. Putrament], Kompleks zachodni i nożyce. "Kuźnica" 1947, nr 41, z 13 X, s. 4-5.
4. W. Bolecki, Wstęp w: A. Wat, Ucieczka Lotha. Oprac. tekstu, przypisy ... Posłowie T. Venclova. Warszawa 1996.
5. J. Borejsza, Dubeltowe dusze? „Odrodzenie” 1948, nr 10, z 7 III, s. 5.
6. J. Borejsza, Ideologia na śmietniku? "Odrodzenie" 1948, nr 17, z 25 IV, s. 1.
7. J. Borejsza, Kawiarniani klasycy. „Odrodzenie” 1948, nr 9, z 29 II, s. 2.
8. J. Borejsza, Rewolucja łagodna. „Odrodzenie” 1945, nr 10/12, z 15 I.
9. T. Borowski, Początki niełatwej roboty. „Odrodzenie” 1948, nr 7, z 15 II, s. 5.
10. R. Bratny, O wykładach i dyskusjach. „Odrodzenie” 1948, nr 7, z 15 II, s. 4.
11. E. Csató, Zajączek, czyli o prozie współczesnej. „Nowiny Literackie” 1948, nr 11, z 14 III, s. 1.
12. M. Dąbrowska, Conradowskie pojęcie wierności. „Warszawa” 1946, nr 1, z 19 V.
13. M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne. T. 1. Warszawa 1996.
14. M. Dąbrowska, Szkice o Conradzie. Warszawa 1959.
15. B. Fijałkowska, Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce. Olsztyn 1995.
16. M. Fik, Kultura polska 1944-1956. W zb.: Polacy wobec przemocy 1944-1956. Red. B. Otwinowska, J. Żaryn. Warszawa 1996, s. 220-275.
17. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Londyn 1989.
18. H. Gosk, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948. Warszawa 1985.
19. P. Hertz, W stronę Turgieniewa. "Kuźnica" 1947, nr 43, z 27 X, s. 2-3.
20. „...jak upiór staję między wami i pytam o źródło... ” Głos Aleksandra Wata. „Na Antenie” (Londyn) 1966, nr 43, s. I. (Dod. do „Wiadomości” nr 45, z 6 XI).
21. M. Jastrun, Rozmowa o literaturze. "Kuźnica" 1947, nr 37, z 15 IX, s. 3-4.
22. Kis. [S. Kisielewski], Moja trzecia siła. „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 8, z 22 II, s. 8.
23. J. Koch, Wstęp w: Multatuli (E. D. Dekker ), Maks Havelaar, czyli aukcje kawy Holenderskiego Towarzystwa Handlowego. Przeł. i oprac. ... Wrocław 1994. BN II 236.
24. J. Kott, O laickim tragizmie. „Twórczość” 1945, nr 2, s. 137-160.
25. J. Kott, Przyczynek do biografii. Zawał serca. Kraków 1995.
26. K. Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977.
27. H. Markiewicz, Polskie teorie powieści. Warszawa 1998.
28. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja zpisarzami 1945-1950. Kraków 1998.
29. Nieprzyzwoity wybryk. „Życie Warszawy” 1948, nr 61, z 2 III, s. 1.
30. „Nie wchodząc w meritum sprawy”. Oświadczenie i odpowiedź. „Życie Warszawy” 1948, nr 75, z 16 III, s. 4.
32. P. Pietrych, „Kaganiec ideologiczny z miesiąca na miesiąc topnieje na naszych mordach”, albo quasi-odwilż. O zapomnianym epizodzie powojennego życia literackiego. W zb.: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi. Red. B. Utkowska, K. Jaworski. Kielce 2006.
31. J. Pański, Filozofia obrzydzenia. „Rzeczpospolita” 1948, nr 86, z 27/29 III.
33. J. Przyboś, W sprawie artykułu A. Wata. „Kuźnica” 1948, nr 10, z 7 III, s. 12.
34. G. Ritz, Aleksander Wat - próba ponownego początku po roku 1946. „Twórczość” 2001, nr 4, s. 41.
35. rk [R. Karst ], Rekolekcje Antyzoila. „Nowiny Literackie” 1948, nr 11, z 14 III.
36. Rezolucja Zw. Zaw. Literatów Polskich o Zjednoczeniu Polskiej Klasy Robotniczej. „Głos Ludu” 1948, nr 345, z 15 XII, s. 2.
37. K. Rutkowski, Od wydawcy w: A. Wat, Ucieczka Lotha. Proza. Oprac. ... Londyn 1988. Pisma wybrane. T. 3.
38. J. Smulski, Ciągłość czy kataklizm? Kilka uwag o cezurze roku 1949 w procesie literackim. W zb.: Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz 1996.
39. A. Stawar, Z zagadnień prozy. "Kuźnica" 1947, nr 50, z 15 XII, s. 1-2.
40. M. Szczepańska, Jaki jest nasz czytelnik i czego żąda od literatury? „Dziennik Literacki” 1947, nr 5, z 29 XI, s. 4.
41. T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca. Przełożył J. Goślicki. Kraków 2000.
42. W sprawie poziomu polemik. „Życie Warszawy” 1948, nr 91, z3 IV, s. 3.
43. A. Wat, Antyzoil, albo rekolekcje na zakończenie roku. „Kuźnica” 1948, nr 6, z 8 II, s. 3-4 (cz. 1); nr 7, z 15 II, s. 3-5, 9 (cz. 2).
44. A. Wat, Dziennik bez samogłosek. Wyd. zmien. Opracowali oraz przypisami i indeksem opatrzyli K. i P. Pietrychowie. Warszawa 2001.
45. A. Wat, Korespondencja. Wybrała, opracowała, przypisami i posłowiem opatrzyła A. Kowalczykowa. Cz. 1-2. Warszawa 2005.
46. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Przypisy opracował R. Habielski. T.1-2. Warszawa 1998.
47. A. Wat, O Lucjanie Rudnickim. „Odrodzenie” 1948, nr 50, z 12 XII.
48. A. Wat, Świat na haku i pod kluczem. Eseje. Oprac. K. Rutkowski. Warszawa 1991.
49. A. Ważyk, Niedobry klimat. "Kuźnica" 1947, nr 42, z 20 X, s. 2-4.
50. A Ważyk, Rozmowy "Kuźnicy". „Kuźnica” 1947, nr 1, z 7 I, s. 6.
51. A. Włodek, To więcej niż obiady czwartkowe. „Dziennik Literacki” 1948, nr 6, z 5 II, s. 1.
52. G. Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. Wrocław 1999.
53. K. Wyka, Pogranicze powieści. Proza polska 1945-1948. Kraków 1948.
54. J. P. Zajączkowski, Arka Noego. „Odrodzenie” 1948, nr 13/14, z 28 III, s.6.
55. J. P. Zajączkowski, Dobre nagrody i dobre obyczaje. "Odrodzenie" 1947, nr 35, z 31 VIII, s. 2.
56. J. P. Zajączkowski, W sprawie tegorocznej nagrody. "Odrodzenie" 1947, nr 31, z 3 VIII, s. 6.
57. M. Zawodniak, Zaraz po wojnie, a nawet przed... O przygotowaniach do socrealizmu. „Teksty Drugie” 2000, nr 1/2, s. 149, przypisy 27 i 28.
58. K. W. Zawodziński, Spory teoretycznoliterackie. „Dziś i Jutro” 1948, nr 12, z 21 III, s. 3-4.
59. Z. Żabicki, „Kuźnica ” i jej program literacki. Kraków 1966.
60. S. Żółkiewski, Aktualne problemy literatury współczesnej. (Tezy dyskutowane na Walnym Zjeździe Delegatów Związku Zawodowego Literatów Polskich). „Kuźnica” 1947, nr 49, z 8 XII, s. 2-4.
61. S. Żółkiewski, Cudze doświadczenie. „Kuźnica” nr 10, z 12 III, s. 3.
62. S. Żółkiewski, O literaturze współczesnej. "Kuźnica" 1947, nr 37, z 15 IX, s. 4-7.
63. S. Żółkiewski, O sytuacji literatury i pisarza. Przemówienie na Zjeżdzie delegatów Związku Zawodowego Literatów Polskich w Łodzi dnia 27 X 1946 r „Kuźnica” 1946, nr 43, z 4 XI, s. 1-3.
64. S. Żółkiewski, Spór po rekolekcjach. „Kuźnica” 1948, nr 8, z 22 II, s. 2.
65. Życie Warszawy... „Kuźnica” 1948, nr 8, z 22 II, s. 12.

Issue:

3

Start page:

93

End page:

122

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information