Object

Title: Stalin, panegiryści i prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe

Creator:

Obremski, Krzysztof

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Anderman, Fotografie. „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 149, s. 20.
2. A. Awtorchanow, Zagadka śmierci Stalina: spisek Berii. Przeł. A. Mazur [A. Drawicz]. [Cz.] 2. [Wrocław 1984].
3. M. Barłowska, Niebiański punkt odniesienia. O niezawodnych sposobach amplifikacji. W zb.: Poezja i astronomia. Red. B. Burdziej, G. Halkiewicz-Sojak. Toruń 2006.
4. B. Bierut, Józef Stalin - wielki przyjaciel narodu polskiego. W: O partii. Warszawa 1954.
5. W. Bruchnalski, Panegiryk. W: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 2. Kraków 1918.
6. E. Czaplejewicz, Panegiryzm a literatura. „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 1, s. 1-20.
7. H. Dziechcińska, Panegiryk. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska. Wrocław 1998, s. 613-614.
8. M. Głowiński, Sztuka mówienia do władców. (O „Pieśni XIV" z „Ksiąg wtórych" Jana Kochanowskiego). W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989.
9. M. Janik, Z dziejów wymowy w XVII i XVIII wieku (dokończenie). „Pamiętnik Literacki” 1910, s. 1-51.
10. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999.
11. R. Kupiecki, „Natchnienie milionów". Kult Józefa Stalina w Polsce 1944-1956. Warszawa 1993.
12. A. Laskowska, Słówka historyczne, czyli III Rzeczpospolita w cytatach. Warszawa 2004.
13. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac. A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
14. J. Łukasiewicz, Mitologie socrealizmu. „Odra” 1996, nr 11, s. 36-44.
15. J. Niedźwiedź, „Nieśmiertelne teatra sławy". Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w. Kraków 2003.
16. Marksistowska metoda dialektyczna. Hasło w: Krótki słownik filozoficzny. Red. M. Rozental, P. Judin. Warszawa 1955, s. 366.
17. S. S. Montefiore, Stalin intelektualista. „Rzeczpospolita” 2004, nr 166, s. A 8.
18. K. Obremski, Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny. (J. K. Rubinkowski, „Promienie cnót królewskich... "). Toruń 2003.
19. K. Obremski, Wielki Językoznawca - „pokora w parze z majestatem" i scholastyka. „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 226-234.
20. J. Platt, Panegiryk. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław 1996, s. 392.
21. G. Pliniusz Cecyliusz Młodszy, Panegiryk, czyli mowa dziękczynna na cześć Trajana wygłoszona w senacie w 100 r. Przeł., oprac. P. Gruszka. Gdańsk 1996, s. 75.
22. J. Stalin, Marksizm a zagadnienia językoznawstwa. Wyd. 4. Warszawa 1956.
23. Wiersze o Stalinie. Wybór wierszy poetów radzieckich. Oprac. S. Pollak. Kraków 1949.
24. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. Gliwice 1992.
25. J. Wirski, O Stalinie. W zb.: Strofy o Stalinie. Wiersze poetów polskich (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin). Warszawa 1949.
26. Wybór mów staropolskich. Oprac. B. Nadolski. Wrocław 1961. BN I 175.
27. S. Wysocki , Orator polonus [...]. Warszawa 1740.

Issue:

3

Start page:

123

End page:

136

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116448 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 7, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84929

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information