Object

Title: „Czerwony” reporter i publicysta „wolnej” Polski. Julian Stryjkowski: epizod lwowsko-moskiewski i jego warszawskie reperkusje

Creator:

Piekarski, Ireneusz

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Borwicz, Inżynierowie dusz. „Zeszyty Historyczne” 1963, z. 3, s. 121-163. ; 2. "Być wiernym żydowskiemu narodowi..." Z J. Stryjkowskim rozmawiała E. Kobylińska. „Kontakt” 1987, nr 10, s. 10. ; 3. J. Chłosta, Polskie życie literackie we Lwowie w latach 1939-1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej. Olsztyn 2000. ; 4. A. Cieślikowa, Prasa okupowanego Lwowa. Warszawa 1997. ; 5. B. Crowther, Terror Reign by Nazis. „The New York Times” 1944, nr z 23 X. ; 6. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style. Kraków 2004. ; 7. B. Gogol, "Czerwony Sztandar". Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941. Gdańsk 2000. ; 8. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Warszawa 1990. ; 9. H. Halkin, Wielka żydowska wojna językowa. Przeł. A. Niedźwiedź, M. Skrzypek. „Scriptores” nr 28 (2004). ; 10. G. Herling-Grudziński, Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Nagrał i opracował Z. Kudelski. „Kresy” 2002, nr 2. ; 11. D. Hopensztand, Puszkin - wróg tyranii. "Czerwony Sztandar" 1940, nr 96, s. 3. ; 12. Imię własne pisarza. Rozmowa zJulianem Stryjkowskim. W: K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975, s. 33-34, wywiad z 29 XII 1962. ; 13. M. Inglot, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. - Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze. Wrocław 1995. ; 14. M. Jastrun, Pamiętnik. „Zeszyty Historyczne” 1999. ; 15. Julian Stryjkowski o sobie i swoich książkach. „Nowiny Tygodnia” 1959, nr 13, s. 2. ; 16. I. Kamińska, Moje życie, mój teatr. Przeł. J. Krakowska-Narożniak. Warszawa 1995. ; 17. J. Kowalewski, Boy i Bartel we Lwowie. „Kultura” 1949, nr 15, s. 122-123. ; 18. A. K. Kunert, Rozbicie Polskiego Państwa Podziemnego. W zb.: Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944. Red. A. Ajnenkiel. Warszawa 2001. ; 19. A. Maliszewski, Na przekór nocy. Warszawa 1967. ; 20. B. Musiał, P. Gontarczyk, Nieznany sekretarz PPR. „Rzeczpospolita” 2002, nr 138. Dodatek „Plus-Minus”. ; 21. Ocalony na Wschodzie. Z J. Stryjkowskim rozmawia P. Szewc. Montricher 1991. ; 22. K. Osińska, Dramaturgia i teatr. W zb.: Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Red. A. Drawicz. Warszawa 2002, s. 151-167. ; 23. Pisarze polscy witają zjednoczenie Ukrainy. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 48. ; 24. J. Putrament, Pół wieku. [T.] 2: Wojna. Wyd. 3. Warszawa 1964. ; 25. G. Safran, Dancing with Death and Salvaging Jewish Culture in „Austeria" and „ The Dybbuk". „Slavic Review” t. 59 (2000). ; 26. J. Smulski, Juliana Stryjkowskiego tragedia optymistyczna. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 61-78. ; 27. K. Stanisławski, Moje życie w sztuce. Przeł. Z. Petersowa. Warszawa 1951. ; 28. P. Stark, Bojownik bolszewizmu. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 58, s. 3. ; 29. P. Stark, Dobry uczeń. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 286. ; 30. P. Stark, Entuzjazm pracy. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 291. ; 31. P. Stark, Fergana. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 61, s. 4. ; 32. P. Stark, Gorące słowa. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 280. ; 33. P. Stark, „Jaknehoz". „Czerwony Sztandar” 1940, nr 300, s. 6. ; 34. P. Stark, Matka rewolucjonisty. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 91, s. 4. ; 35. P. Stark, O rzeczywistość żydowską. Awigdor Hameiri-Feuerstein. „Chwila” nr 3491 (1928), s. 7. ; 36. P. Stark, „Owcze źródło". „Czerwony Sztandar” 1940, nr 159, s. 4. ; 37. P. Stark, Pisarze agitatorzy, "Czerwony Sztandar" 1939, nr 51, s. 3. ; 38. P. Stark, Przykład Szymańskiego i Mazelewa. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 304. ; 39. P. Stark, Rewolucyjne motywy Mickiewicza. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 45, s. 3. ; 40. J. Stark, Teatry moskiewskie. II. Teatr Mały (realizm społeczny). „Nowe Widnokręgi” 1945, nr 5. ; 41. J. Stark, Teatry w Moskwie. I.MChAT. „Nowe Widnokręgi” 1945, nr 1. ; 42. P. Stark, Uczta. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 331, s. 4. ; 43. P. Stark, W warsztatach szybowcowych. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 143, s. 3. ; 44. P. Stark, Wielki lirnik. "Czerwony Sztandar" 1939, nr 52, s. 2. ; 45. P. Stark, Ze sceny żydowskiej. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 317, s. 4. ; 46. P. Stark, Zwycięstwo socjalizmu na wsi. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 39, s. 3. ; 47. J. Stryjkowski, Ciocia Motia. „Życie Warszawy” 1955, nr 1, s. 6. ; 48. J. Stryjkowski, Dlaczego piszę? „Nowa Kultura” 1959, nr 17, s. 1. ; 49. J. Stryjkowski, „Matka Courage i jej dzieci". „Przegląd Kulturalny” 1953, nr 3, s. 5. ; 50. J. Stryjkowski, Opracy nad „Biegiem do Fragalà". „Nowa Kultura” 1952, nr 32, s. 6. ; 51. J. Stryjkowski, Roman o polskich komunistach. „Litieraturnaja Gazieta” 1955, nr 156, s. 4. ; 52. J. Stryjkowski, Syriusz. Wybór opowiadań. Warszawa 1984. ; 53. J. Stryjkowski, "Tęcza" - film o walce narodu. „Wolna Polska” 1944, nr 5, s. 2. ; 54. J. Stryjkowski, Wielki strach. „Zapis” nr 14 (1980). ; 55. J. Stryjkowski, Wielki strach. - To samo, ale inaczej. Warszawa 1990. ; 56. J. Stryjkowski, Wspomnienie o Wiktorze Groszu. "Twórczość" 1956, nr 2. ; 57. P. Szewc, Syn kapłana. Warszawa 2001. ; 58. W. P. Szymański, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim. „Tygodnik Powszechny” 1964, nr 21, s. 4. ; 59. Taśma Ważyka. Oprac. T. Drewnowski. „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 265, s. 14-15. ; 60. T. Torańska, Oni. Warszawa 2004. ; 61. J. Trznadel, Kolaboranci. Tadeusz Boy-Żeleński i grupa komunistycznych pisarzy we Lwowie 1939-1941. Komorów 1998. ; 62. B. Urbankowski, Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 1998. ; 63. "Urodziłem się pisarzem, a nie bohaterem". Z J. Stryjkowskim rozmawiają A. Michnik i R. Kurkiewicz. „Książki” nr 1, s. 1. ; 64. S. Vincenz, Rzeczywistość urojona? W: Tematy żydowskie. Gdańsk 1993. ; 65. W. Wasilewska, Tęcza. Moskwa 1944. ; 66. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 1. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Warszawa 1990. ; 67. A. Wat, Włodzimierz Majakowski. "Czerwony Sztandar" 1940, nr 85, s. 3. ; 68. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 8. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan. Warszawa 2003. ; 69. „Zawsze zaczynam od nowa". Z J. Stryjkowskim rozmawiał J. Niecikowski. „Współczesność” 1971, nr 22, s. 3. ; 70. W. Żeleński, Jeszcze o Boyu w Lwowie. „Wiadomości” nr 1374 (1972), s. 2. ; 71. T. Boy-Żeleński, Balzak. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 275. ; 72. T. Boy-Żeleński, Flaubert. „Czerwony Sztandar” 1941, nr 108. ; 73. T. Boy-Żeleński, Molier. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 96. ; 74. T. Boy-Żeleński, Villon. „Czerwony Sztandar” 1941, nr 15.

Issue:

3

Start page:

197

End page:

216

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116452 ; oai:rcin.org.pl:116452 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 7, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84933

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information