Object

Title: „Czerwony” reporter i publicysta „wolnej” Polski. Julian Stryjkowski: epizod lwowsko-moskiewski i jego warszawskie reperkusje

Creator:

Piekarski, Ireneusz

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Borwicz, Inżynierowie dusz. „Zeszyty Historyczne” 1963, z. 3, s. 121-163.
2. "Być wiernym żydowskiemu narodowi..." Z J. Stryjkowskim rozmawiała E. Kobylińska. „Kontakt” 1987, nr 10, s. 10.
3. J. Chłosta, Polskie życie literackie we Lwowie w latach 1939-1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej. Olsztyn 2000.
4. A. Cieślikowa, Prasa okupowanego Lwowa. Warszawa 1997.
5. B. Crowther, Terror Reign by Nazis. „The New York Times” 1944, nr z 23 X.
6. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style. Kraków 2004.
7. B. Gogol, "Czerwony Sztandar". Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941. Gdańsk 2000.
8. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Warszawa 1990.
9. H. Halkin, Wielka żydowska wojna językowa. Przeł. A. Niedźwiedź, M. Skrzypek. „Scriptores” nr 28 (2004).
10. G. Herling-Grudziński, Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Nagrał i opracował Z. Kudelski. „Kresy” 2002, nr 2.
11. D. Hopensztand, Puszkin - wróg tyranii. "Czerwony Sztandar" 1940, nr 96, s. 3.
12. Imię własne pisarza. Rozmowa zJulianem Stryjkowskim. W: K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975, s. 33-34, wywiad z 29 XII 1962.
13. M. Inglot, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. - Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze. Wrocław 1995.
14. M. Jastrun, Pamiętnik. „Zeszyty Historyczne” 1999.
15. Julian Stryjkowski o sobie i swoich książkach. „Nowiny Tygodnia” 1959, nr 13, s. 2.
16. I. Kamińska, Moje życie, mój teatr. Przeł. J. Krakowska-Narożniak. Warszawa 1995.
17. J. Kowalewski, Boy i Bartel we Lwowie. „Kultura” 1949, nr 15, s. 122-123.
18. A. K. Kunert, Rozbicie Polskiego Państwa Podziemnego. W zb.: Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944. Red. A. Ajnenkiel. Warszawa 2001.
19. A. Maliszewski, Na przekór nocy. Warszawa 1967.
20. B. Musiał, P. Gontarczyk, Nieznany sekretarz PPR. „Rzeczpospolita” 2002, nr 138. Dodatek „Plus-Minus”.
21. Ocalony na Wschodzie. Z J. Stryjkowskim rozmawia P. Szewc. Montricher 1991.
22. K. Osińska, Dramaturgia i teatr. W zb.: Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Red. A. Drawicz. Warszawa 2002, s. 151-167.
23. Pisarze polscy witają zjednoczenie Ukrainy. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 48.
24. J. Putrament, Pół wieku. [T.] 2: Wojna. Wyd. 3. Warszawa 1964.
25. G. Safran, Dancing with Death and Salvaging Jewish Culture in „Austeria" and „ The Dybbuk". „Slavic Review” t. 59 (2000).
26. J. Smulski, Juliana Stryjkowskiego tragedia optymistyczna. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 61-78.
27. K. Stanisławski, Moje życie w sztuce. Przeł. Z. Petersowa. Warszawa 1951.
28. P. Stark, Bojownik bolszewizmu. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 58, s. 3.
29. P. Stark, Dobry uczeń. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 286.
30. P. Stark, Entuzjazm pracy. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 291.
31. P. Stark, Fergana. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 61, s. 4.
32. P. Stark, Gorące słowa. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 280.
33. P. Stark, „Jaknehoz". „Czerwony Sztandar” 1940, nr 300, s. 6.
34. P. Stark, Matka rewolucjonisty. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 91, s. 4.
35. P. Stark, O rzeczywistość żydowską. Awigdor Hameiri-Feuerstein. „Chwila” nr 3491 (1928), s. 7.
36. P. Stark, „Owcze źródło". „Czerwony Sztandar” 1940, nr 159, s. 4.
37. P. Stark, Pisarze agitatorzy, "Czerwony Sztandar" 1939, nr 51, s. 3.
38. P. Stark, Przykład Szymańskiego i Mazelewa. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 304.
39. P. Stark, Rewolucyjne motywy Mickiewicza. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 45, s. 3.
40. J. Stark, Teatry moskiewskie. II. Teatr Mały (realizm społeczny). „Nowe Widnokręgi” 1945, nr 5.
41. J. Stark, Teatry w Moskwie. I.MChAT. „Nowe Widnokręgi” 1945, nr 1.
42. P. Stark, Uczta. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 331, s. 4.
43. P. Stark, W warsztatach szybowcowych. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 143, s. 3.
44. P. Stark, Wielki lirnik. "Czerwony Sztandar" 1939, nr 52, s. 2.
45. P. Stark, Ze sceny żydowskiej. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 317, s. 4.
46. P. Stark, Zwycięstwo socjalizmu na wsi. „Czerwony Sztandar” 1939, nr 39, s. 3.
47. J. Stryjkowski, Ciocia Motia. „Życie Warszawy” 1955, nr 1, s. 6.
48. J. Stryjkowski, Dlaczego piszę? „Nowa Kultura” 1959, nr 17, s. 1.
49. J. Stryjkowski, „Matka Courage i jej dzieci". „Przegląd Kulturalny” 1953, nr 3, s. 5.
50. J. Stryjkowski, Opracy nad „Biegiem do Fragalà". „Nowa Kultura” 1952, nr 32, s. 6.
51. J. Stryjkowski, Roman o polskich komunistach. „Litieraturnaja Gazieta” 1955, nr 156, s. 4.
52. J. Stryjkowski, Syriusz. Wybór opowiadań. Warszawa 1984.
53. J. Stryjkowski, "Tęcza" - film o walce narodu. „Wolna Polska” 1944, nr 5, s. 2.
54. J. Stryjkowski, Wielki strach. „Zapis” nr 14 (1980).
55. J. Stryjkowski, Wielki strach. - To samo, ale inaczej. Warszawa 1990.
56. J. Stryjkowski, Wspomnienie o Wiktorze Groszu. "Twórczość" 1956, nr 2.
57. P. Szewc, Syn kapłana. Warszawa 2001.
58. W. P. Szymański, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim. „Tygodnik Powszechny” 1964, nr 21, s. 4.
59. Taśma Ważyka. Oprac. T. Drewnowski. „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 265, s. 14-15.
60. T. Torańska, Oni. Warszawa 2004.
61. J. Trznadel, Kolaboranci. Tadeusz Boy-Żeleński i grupa komunistycznych pisarzy we Lwowie 1939-1941. Komorów 1998.
62. B. Urbankowski, Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 1998.
63. "Urodziłem się pisarzem, a nie bohaterem". Z J. Stryjkowskim rozmawiają A. Michnik i R. Kurkiewicz. „Książki” nr 1, s. 1.
64. S. Vincenz, Rzeczywistość urojona? W: Tematy żydowskie. Gdańsk 1993.
65. W. Wasilewska, Tęcza. Moskwa 1944.
66. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 1. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Warszawa 1990.
67. A. Wat, Włodzimierz Majakowski. "Czerwony Sztandar" 1940, nr 85, s. 3.
68. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 8. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan. Warszawa 2003.
69. „Zawsze zaczynam od nowa". Z J. Stryjkowskim rozmawiał J. Niecikowski. „Współczesność” 1971, nr 22, s. 3.
70. W. Żeleński, Jeszcze o Boyu w Lwowie. „Wiadomości” nr 1374 (1972), s. 2.
71. T. Boy-Żeleński, Balzak. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 275.
72. T. Boy-Żeleński, Flaubert. „Czerwony Sztandar” 1941, nr 108.
73. T. Boy-Żeleński, Molier. „Czerwony Sztandar” 1940, nr 96.
74. T. Boy-Żeleński, Villon. „Czerwony Sztandar” 1941, nr 15.

Issue:

3

Start page:

197

End page:

216

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116452 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 7, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/84933

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information