Object

Title: O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje" : zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza

Creator:

Strzyżewski, Mirosław

Date issued/created:

1998

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. C. S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna. Lublin 1994.
2. W. Cybulski, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Przekł. F. Dobrowolski. T. 1—2. Poznań 1870.
3. U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja. Przeł. Т. Вieroń. Kraków 1996.
4. Filozofowie wynalazku Adama Mickiewicza. „Pszonka” 1842, oddział IV, s. 17—20.
5. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. M. Baran. Kraków 1993.
6. M. Głowiński, Język krytyczny Ignacego Matuszewskiego. (Uwagi w związku z publikacją wyboru pism). „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 2, s. 469-491.
7. M. Głowiński, Próba opisu tekstu krytycznego. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Studia. Seria 2. Red. M. Głowiński, K. Dybciak. Wrocław 1984, s. 73-85.
8. S. Goszczyński, Nowa epoka poezji polskiej. W: Dzieła zbiorowe. T. 3. Wydał Z. Wasilewski. Lwów 1911.
9. R. Handke , Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 93-104.
10. A. Mickiewicz, Goethe i Bajron. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 5. Warszawa 1955.
11. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 10. Przeł., tekst i objaśnienia przygotował L. Płoszewski. Warszawa 1955.
12. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 11. Przeł., tekst i objaśnienia przygotował L. Płoszewski. Warszawa 1955.
13. M. Mochnacki, Woronicz. „Kurier Polski” 1830, nr 42, z 15 I.
14. T. Pini, Stefan Garczyński. (Szkic biograficzno-literacki). „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1898, t. 26.
15. T. Pini, Stefan Garczyński między rokiem 1805 — 1830. W zb.: Rok Mickiewiczowski. T. 1. Lwów [1899].
16. S. Ropelewski, Wspomnienie o piśmiennictwie polskim w emigracji. „Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego na rok 1840”.
17. R. Rorty, Consequences of Pragmatism. Minneapolis 1982.
18. S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX w. Warszawa 1984.
19. Z. Stajewska, „Wacława dzieje" Stefana Garczyńskiego. Wrocław 1976.
20. Z. Stefanowska, Mickiewicz o „Wacława dziejach” Garczyńskiego. „Roczniki Humanistyczne” 1971, t. 19, z. 1, s. 81-98.
21. M. Strzyżewski, Ewolucja krytyki Maurycego Mochnackiego. "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska" 1996 z. 47 (305) s. 3-16.
22. M. Strzyżewski, Refleksja krytyczna o muzyce w okresie romantycznego przełomu w Polsce. (Zapomniany rozdział z dziejów „walki romantyków z klasykami"). W zb.: Z pogranicza literatury i sztuk. Red. Z. Mocarska-Tycowa. Toruń 1996, s. 155-183.
23. Z. Szeląg , Garczyński—Mickiewicz. (Nowe przyczynki biograficzne i filologiczne). „Archiwum Literackie” 1972, t.15: Miscellanea z okresu romantyzmu, cz. 2, s. 417—431.
24. S. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego „Wacław” i drobne poezje. „Przegląd Polski” 1872.
25. S. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego „Wacław” i drobne poezje. W: Studya do historyi literatury polskiej : wiek XIX : rozprawy i sprawozdania. T. 2. Kraków 1896.
26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
27. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1975.
28. A. Witkowska, O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka”. W zb.: Studia romantyczne. Prace poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 159-175.
29. M. Wodzyńska, Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France. Warszawa 1976.

Issue:

1

Start page:

27

End page:

38

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68093 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 29, 2019

Number of object content hits:

51

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85166

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information