Object structure

Title:

Motyw łez w poezji Mickiewicza : symbolika oczyszczenia i regeneracji

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Zwierzyński, Leszek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s poetry ; symbol ; purification ; regeneration ; baptism ; motif of tears

References:

1. R. M. Blüth , Psychogeneza „Snu w Dreźnie”. W: Pisma literackie. Oprac. P. Nowaczyński. Kraków 1987. ; 2. J. Brzozowski, Fragment lozański. Próba komentarza do wierszy ostatnich Mickiewicza. „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Litteraria 1991, z. 31, s. 17-42. ; 3. B. Dopart, Dramat Adama. O mitycznej podstawie antropologicznej koncepcji III części „Dziadów". „Ethos” 1991, nr 13/14. ; 4. B. Dopart, O „człowieku wiecznym". W: Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu. Gdańsk 1993. ; 5. M. Eliade, Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Łódź 1993. ; 6. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990. ; 7. M. Głowiński, Mity przebrane. Kraków 1990. ; 8. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980. ; 9. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2, cz. 1. Lublin 1948. ; 10. A. Kubale, Dziecko romantyczne. Wrocław 1984. ; 11. M. Maciejewski, „Kształty poetyckie i razem realne” w liryce mistycznej Słowackiego. (O dziecięcych mediach romantyzmu). W : Poetyka. Gatunek—obraz. Wrocław 1977. ; 12. M. Maciejewski, Mickiewiczowskie „czucia wieczności”. W zb.: Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979. ; 13. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993. ; 14. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 2. Oprac. W. Florian, przy współpr. K. Górski, Cz. Zgorzelski. Warszawa 1994. ; 15. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 3. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995. ; 16. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 4. Oprac. Z. J. Nowak. Warszawa 1995. ; 17. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1996. ; 18. I. Opacki, Mickiewiczowskie „czucie czasu". W: „W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995. ; 19. M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz—Słowacki—Krasiński. Wrocław 1992. ; 20. M. Piwińska, Człowiek i bohater. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria II. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 47—100. ; 21. J. Przyboś, Czytając Mickiewicza. Warszawa 1956. ; 22. R. Przybylski, Słowo i milczenie Bohatera Polaków. Studium o „Dziadach". Warszawa 1993. ; 23. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986. ; 24. D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza. Warszawa 1996. ; 25. Słownik teologii biblijnej. Przekł. i oprac. K. Romaniuk. Poznań 1985. ; 26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982. ; 27. Cz. Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988. ; 28. L. Zwierzyński, Gerwazy—kozioł ofiarny? W zb.: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993, s. 284-295.

Issue:

1

Start page:

39

End page:

50

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: