Object structure

Title:

Motyw łez w poezji Mickiewicza : symbolika oczyszczenia i regeneracji

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Zwierzyński, Leszek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

poezja Adama Mickiewicza ; symbol ; oczyszczenie ; regeneracja ; chrzest ; motyw łez

References:

1. R. M. Blüth , Psychogeneza „Snu w Dreźnie”. W: Pisma literackie. Oprac. P. Nowaczyński. Kraków 1987.
2. J. Brzozowski, Fragment lozański. Próba komentarza do wierszy ostatnich Mickiewicza. „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Litteraria 1991, z. 31, s. 17-42.
3. B. Dopart, Dramat Adama. O mitycznej podstawie antropologicznej koncepcji III części „Dziadów". „Ethos” 1991, nr 13/14.
4. B. Dopart, O „człowieku wiecznym". W: Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu. Gdańsk 1993.
5. M. Eliade, Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Łódź 1993.
6. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990.
7. M. Głowiński, Mity przebrane. Kraków 1990.
8. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980.
9. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2, cz. 1. Lublin 1948.
10. A. Kubale, Dziecko romantyczne. Wrocław 1984.
11. M. Maciejewski, „Kształty poetyckie i razem realne” w liryce mistycznej Słowackiego. (O dziecięcych mediach romantyzmu). W : Poetyka. Gatunek—obraz. Wrocław 1977.
12. M. Maciejewski, Mickiewiczowskie „czucia wieczności”. W zb.: Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979.
13. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993.
14. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 2. Oprac. W. Florian, przy współpr. K. Górski, Cz. Zgorzelski. Warszawa 1994.
15. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 3. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995.
16. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 4. Oprac. Z. J. Nowak. Warszawa 1995.
17. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1996.
18. I. Opacki, Mickiewiczowskie „czucie czasu". W: „W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995.
19. M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz—Słowacki—Krasiński. Wrocław 1992.
20. M. Piwińska, Człowiek i bohater. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria II. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 47—100.
21. J. Przyboś, Czytając Mickiewicza. Warszawa 1956.
22. R. Przybylski, Słowo i milczenie Bohatera Polaków. Studium o „Dziadach". Warszawa 1993.
23. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
24. D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza. Warszawa 1996.
25. Słownik teologii biblijnej. Przekł. i oprac. K. Romaniuk. Poznań 1985.
26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
27. Cz. Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988.
28. L. Zwierzyński, Gerwazy—kozioł ofiarny? W zb.: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993, s. 284-295.

Issue:

1

Start page:

39

End page:

50

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)