Object structure

Title:

O genezie "Myszeidy" Ignacego Krasickiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Parkitny, Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Ignacy Krasicki’s Myszeida (Mouseid) ; relation between Krasicki and Franciszek Ksawery Dmochowski ; research on the genesis of Myszeida ; fable ; apologue ; allegory ; politic satire ; Krasicki’s correspondence with Stanisław August Poniatowski

References:

1. Z. Batowski, Norblin. Lwów 1911. ; 2. L. Bernacki, Ignacego Krasickiego „Myszeida". Lwów 1925. ; 3. L. Bernacki, Materiały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1933, z. 3-4, s. 398-509. ; 4. L. Bernacki, „Myszeida" Ignacego Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1924/25, s. 208-217. ; 5. L. Bernacki, Przyczynki do genezy i dziejów „Myszeidy" Krasickiego. W: „Sprawozdanie z czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” za rok 1909. ; 6. L. Bernacki, Urywek dziennika Ignacego Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1907, z. 1, s. 71-74. ; 7. W. Borowy, Krasicki. W: O poezji polskiej w wieku XVIII. Warszawa 1978. ; 8. W. Bruchnalski, Wstęp w: I. Krasicki, Myszeidos pieśni X. Z 24 ilustracjami Norblina. Z podobizną rękopisu Krasickiego [...]. Lwów —Warszawa 1922. ; 9. F. K. Dmochowski, Mowa na obchód pamiątki Ignacego Krasickiego miana na posiedzeniu publicznym Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk dnia 12 grudnia 1801 roku. W: I. Krasicki, Dzieła poetyckie. T. 1. Warszawa 1802. ; 10. T. Dworak, Ignacy Krasicki. Warszawa 1987. ; 11. J. de La Fontaine, Bajki. Przeł. i objaśnił S. Komar. Wstęp L. Łopatyńska. BN II 60. Wrocław 1951. ; 12. Z. Goliński, Ignacy Krasicki. Warszawa 1979. ; 13. Z. Goliński, Nad tekstami Krasickiego. Studia. Wrocław 1966. ; 14. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia. Warszawa 1976. ; 15. A. Kępińska, Jan Piotr Norblin. Wrocław 1978. ; 16. M. Klimowicz, Nad „Historią" Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 4, s. 383-425. ; 17. Korespondencja Ignacego Krasickiego. Z papierów L. Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. Pod red. T. Mikulski. T. 2. Wrocław 1958. ; 18. I. Krasicki, Satyry i listy. Wstęp J. T. Pokrzywniak . Oprac. tekstów i komentarze: Z. Goliński. Wyd. 2, zm. BN I 169. Wrocław 1988. ; 19. W. Maciąg, Życie Ignacego Krasickiego. Zapisy i domysły. Warszawa 1984. ; 20. J. Maślanka, Oświeceni przeciwko dziejom bajecznym. W: Literatura a dzieje bajeczne. Warszawa 1990. ; 21. J. Maślanka, Wstęp w: I. Krasicki, Myszeidos pieśni X. BN I 244. Wrocław 1982, s. III- LII. ; 22. W. Nehring, Poezje Krasickiego. W: Studia literackie. Poznań 1884. ; 23. S. Pigoń, Wstęp w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. BN I 83. Wrocław 1968, s. III-CLV. ; 24. R. Pilat, Historia literatury polskiej. Wykłady uniwersyteckie. T. 4, cz. 1: Historia poezji polskiej XVIII—XIX wieku. Czasy stanisławowskie (1764—1795). Oprac. L. Bernacki. Lwów 1908. ; 25. M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografia literacka. Wyd. 2, przejrz. i popraw. Kraków 1975. ; 26. J. T. Pokrzywniak, Ignacy Krasicki. Warszawa 1992. ; 27. Sejm myszy. Apolog. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1774, t. 9, cz. 2, s. 261—279. ; 28. W. Smoleński, Kuźnica Kołłątajowska. Studium historyczne. Przedm. Ż. Kormanowa. Warszawa 1949.

Issue:

1

Start page:

51

End page:

67

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: