Object structure

Title:

Przypowieść o Marszałkowiczu : literackie konteksty pierwszej wersji fragmentu księgi I "Pana Tadeusza"

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Inglot, Mieczysław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ; proces twórczy ; tekst brulionowy ; kontekst literacki ; gawęda ; przypowieść ; obyczaje staropolskie ; ksenofobia ; tradycja sarmacka ; cudzoziemszczyzna ; rodzimość

References:

1. A. Bławat, Antypedagogika. Postmodernistyczne zakwestionowanie wychowania. W zb.: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Red. Z. Sareta. Poznań 1995. ; 2. A. Brodzka, O kryteriach realizmu w badaniach literackich. Warszawa 1976. ; 3. A. Fredro, Śluby panieńskie. Oprac. M. Inglot. BN I 22. Wrocław 1982. ; 4. A. Fredro, Pisma wszystkie. T. 14. Wybór i oprac. tekstów K. Czajkowska, S. Pigoń. Wstęp i komentarz K. Czajkowska. Warszawa 1976. ; 5. J. Grabieński, Rady przyjacielskie dane młodemu kawalerowi udającemu się w świat. Warszawa 1769. ; 6. M. Inglot, O czytance w galicyjskich podręcznikach dla niższych klas szkół elementarnych. W zb.: Literatura i wychowanie. Z dziejów edukacji literackiej w Galicji. Red. M. Inglot. Wrocław 1983. ; 7. M. Inglot, Wyznaczniki gatunkowe czytanki. Studium z kręgu pogranicza literatury pięknej i tekstów użytkowych. W: W kręgu historii i teorii literatury. Księga ku czci prof. Jana Trzynadlowskiego. Red. B. Zakrzewski, A. Bazan. Wrocław 1987, s. 39-54. ; 8. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2, cz. 2. Lublin 1948. ; 9. M. Klimowicz, Cudzoziemszczyzna i rodzimość. Elementy kultury polskiej czasów Oświecenia. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 169-185. ; 10. L. Kołakowski, Kaplan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia. W : Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955—1968. T. 2. Przedm. Z. Mentzel. Londyn 1989. ; 11. А. Кremiec, Zakłócenia w odbiorze, czyli kilka uwag o recepcji „Pana Tadeusza". „Polonistyka” 1997, nr 5, s. 286-289. ; 12. J. Michalski, Sarmatyzm a europeizacja Polski w XVIII wieku. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 113-168. ; 13. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. W: Dzieła. T. 4. Oprac. Z. J. Nowak. Warszawa 1995. ; 14. A. Mickiewicz, Wybór poezji. T. 1. BN I 6. Wrocław 1997. ; 15. Molier, Mizantrop. W: Dzieła. T. 4. Przeł., oprac. wstęp T. Żeleński-Boy. Warszawa 1952. ; 16. Mowa p-а Hermenegilda Pchajbiedy. „Bałamut” 1831, nr 6. ; 17. A. Opacka, Ślady oralności w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Katowice 1997. ; 18. S. Pigoń, Objaśnienia w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. BN I 83. Wrocław 1994. ; 19. Z. Szmydtowa, Czynniki gawędowe w poezji Mickiewicza. W: Rousseau—Mickiewicz. I inne studia. Warszawa 1961. ; 20. J. Tischner, Naród, który nie walczy myślą. „Nasz Uniwersytet” 1997, nr 40. ; 21. Z. Wołoszyńska, Wstęp. W zb.: Komedia obyczajowa warszawska. Oprac., wstęp Z. Wołoszyńska. T. 1. Warszawa 1961, s. 7-114. ; 22. K. Wyka, Pan Tadeusz. T. 1: Studia o poemacie. Warszawa 1963. ; 23. K. Wyka, Wstęp w: A. Fredro, Pisma wszystkie. T. 1. Oprac. S. Pigoń. Wstęp K. Wyka. Warszawa 1955, s. 7-142.

Issue:

1

Start page:

103

End page:

115

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: