Object structure

Title:

Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993], pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Cieszyńska, Beata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

literature of Polish baroque ; typology of Polish writing of 17th century ; erudite historiography ; ethics of poetry ; publishing control ; preventive censorship ; Kasper Twardowski’s poetry ; monastic culture ; Herman Hugos’s Pia desideria ; Wespazjan Kochowski’s Chrystus cierpiący (Suffering Christ) ; social sin ; Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej (Siege of Jasna Góra of Częstochowa) ; homo melancholicus ; vanitative nature ; moral philosophy ; Self-reflection ; suffering in the poetry of the 17th century ; Daniel Naborowski’s poetry ; temporal metaphor ; temporal symbol ; Stanisław Herakliusz Lubomirski’s biography ; eremite tradition ; Jan Andrzej Morsztyn’s erotica ; sensualism ; eschatological fear ; sexualism

References:

1. D. Chemperek, Poezja Daniela Naborowskiego a renesansowa i barokowa emblematyka. Inspiracje i konteksty interpretacyjne. "Barok" 1996 nr 1, s. 119-134.
2. A. Czyż, Światło i słowo. Warszawa 1995.
3. J. K. Goliński, Franciszka Gniewisza „Smutek codzienny życia ludzkiego" (1722). Problemy z autorem i poetyka tekstu. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 3, s. 17-32.
4. J. K. Goliński, Literatura barokowa w kręgu idei.(Konferencja w Kazimierzu nad Wisłą, 18-22 pażdziernika 1993). „Barok” 1994, nr 2, s. 219-222.
5. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996.
6. J. K. Goliński, W kręgu późnobarokowej melancholii. „Smutek codzienny życia ludzkiego” Gniewisza. W zb.: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. Red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk. Olsztyn 1996, s. 329-344.
7. R. M. Grześkowiak, Hieronim i Bóg. Z dziejów XVII-wiecznej elegii pokutnej. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 167-178.
8. M. Hanusiewicz, Zmysłowy świat wyobraźni religijnej poetów „sarmackich”. „Znak” 1995, nr 7, s. 24-37.
9. L. Kamykowski, Kasper Twardowski. Studium z epoki baroku. Kraków 1939.
10. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. Gdańsk 1993.
11. E. Kotarski, Ikonosfera w kulturze dawnego Gdańska. „Ogród” 1994, nr 2, s. 134-155.
12. J. Z. Lichański, Pieśń VII „Ksiąg wtórych”. Propozycja interpretacji. W zb.: Jan Kochanowski. 1584—1984. Epoka—twórczość—recepcja. Red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska. T. 1. Lublin 1989.
13. L. Marinelli, O rękopiśmiennym i anonimowym charakterze poezji polskiego baroku: cenzura jako hipoteza konieczna. W zb.: Staropolska kultura rękopisu. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1990, s. 43-66.
14. K. Obremski, Hozjusz—Possevinus—Sarbiewski. W: „Psalmodia polska". Trzy studia nad poematem. Toruń 1995.
15. R. Ocieczek, „Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej”. Dzieło i autor. Kraków 1993.
16. J. Pelc, Barok—epoka przeciwieństw. Warszawa 1994.
17. J. Pelc, Obraz—słowo—znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973.
18. J. Pelc, Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta. Wrocław 1966.
19. J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978.
20. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996.
21. S. Szczęsny, „Pia desideria” Hermana Hugona-nieznany przekład sandomierski. Fragmenty. „Barok” 1996, nr 1, s. 207-217.

Issue:

1

Start page:

131

End page:

138

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: