Object structure

Title:

Joanna Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Roszak, Stanisław (1966– )

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

rękopis ; dwór szlachecki ; kultura staropolska ; kultura ziemiańska ; kultura sarmacka ; sylwa

References:

1. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku. Przeł. J. Prokopiuk. Wstęp J. Sokołowska. Warszawa 1972.
2. H. Bogdanow, Literatura piękna jako wyraz zainteresowań szlachty krakowskiej w XVIII wieku. „Studia o Książce” 1975, t. 5, s. 129-159.
3. H. Bogdanow, Piśmiennictwo religijne w księgozbiorach szlachty krakowskiej w XVIII wieku jako wyraz jej zainteresowań czytelniczych. W zb.: Problemy kultury literackiej polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław 1978, s. 83-117.
4. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej. T. 2. Warszawa 1957.
5. H. Dziechcińska, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa 1994.
6. K. Friedrich, „Better in perilous liberty than in quiet servitude..." The idea of freedom in the writings of the protestant burghers in seventeenth century Royal Prussia. W zb.: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy ku ci Profesora Jacka Staszewskiego. Toruń 1993.
7. I. Imańska, Biblioteki mieszczan elbląskich w XVIII wieku. „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, 1993, z. 28(259), s. 149-159.
8. M. Nikołajew, Pałata knigopisnaja. Rulcopisnaja kniga na Biełarusi w X—XVIII w. Minsk 1993.
9. K. Podlaszewska, Księgozbiory mieszczan gdańskich w XVIII wieku. „Zapiski Historyczne” 1970, t. 35, s. 51-63.

Issue:

1

Start page:

138

End page:

141

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: