Object structure

Title:

Joanna Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Roszak, Stanisław (1966- )

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

rękopis ; dwór szlachecki ; kultura staropolska ; kultura ziemiańska ; kultura sarmacka ; sylwa

References:

1. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku. Przeł. J. Prokopiuk. Wstęp J. Sokołowska. Warszawa 1972. ; 2. H. Bogdanow, Literatura piękna jako wyraz zainteresowań szlachty krakowskiej w XVIII wieku. „Studia o Książce” 1975, t. 5, s. 129-159. ; 3. H. Bogdanow, Piśmiennictwo religijne w księgozbiorach szlachty krakowskiej w XVIII wieku jako wyraz jej zainteresowań czytelniczych. W zb.: Problemy kultury literackiej polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław 1978, s. 83-117. ; 4. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej. T. 2. Warszawa 1957. ; 5. H. Dziechcińska, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa 1994. ; 6. K. Friedrich, „Better in perilous liberty than in quiet servitude..." The idea of freedom in the writings of the protestant burghers in seventeenth century Royal Prussia. W zb.: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy ku ci Profesora Jacka Staszewskiego. Toruń 1993. ; 7. I. Imańska, Biblioteki mieszczan elbląskich w XVIII wieku. „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, 1993, z. 28(259), s. 149-159. ; 8. M. Nikołajew, Pałata knigopisnaja. Rulcopisnaja kniga na Biełarusi w X—XVIII w. Minsk 1993. ; 9. K. Podlaszewska, Księgozbiory mieszczan gdańskich w XVIII wieku. „Zapiski Historyczne” 1970, t. 35, s. 51-63.

Issue:

1

Start page:

138

End page:

141

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: