Object structure

Title:

Jacek Popiel, Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. Kraków 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Ratajczakowa, Dobrochna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

interwar period ; drama ; theatre ; Stanisław Ignacy Witkiewicz’s creativity ; Teatr Narodowy (National Theatre) ; Wojciech Bogusławski’s Krakowiacy i górale (Natives of Cracow and Highlanders) ; Leon Schillers’ activity ; concept of Great Theatre ; modern staging ; theatre criticism ; independent theatre ; serving theatre

References:

1. W. Bogusławski, Powody napisania melodramy „Izkahara". W: Dzieła dramatyczne. T. 7. Warszawa 1823. ; 2. L. Fryde, Obrona farsy. W: Wybór pism krytycznych. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1966. ; 3. Herodot, Dzieje. Przeł., oprac. S. Hammer. Warszawa 1954. ; 4. W. Horzyca, Apologia komedii muzycznej. W: O dramacie. Wstęp J. Iwaszkiewicz. Wybór L. Kuchtówna, K. Puzyna. Warszawa 1969. ; 5. W. Horzyca, Między dawnymi a przyszłymi laty. „Droga” 1928, z. 10. ; 6. R. Koselleck, Kilka problemów z dziejów pojęcia „kryzys". Tł. D. Lachowska. W zb.: O kryzysie. Rozmowy w Castel Gandolfo 1985. T. 2. Przygotował i przedm. K. Michalski. Warszawa 1990, s. 59-71. ; 7. K. Irzykowski, Pisma teatralne. Teksty zebrała i oprac. J. Bahr. T. 3. Red. A. Lam. Kraków 1995. ; 8. G. Markowski, Historia dla klasy V. Warszawa 1977. ; 9. Nareszcie farsa po farsowemu. „Nowy Kurier” 1938, nr 99. ; 10. A. Pączek, Polska rzeczywistość teatralna i łódzka. (Zarysy fragmentów). W zb.: Teatr łódzki. Łódź 1938. ; 11. P. Ricoeur, Kryzys—zjawisko swoiście nowoczesne? Tł. M. Łukasiewicz. W zb.: O kryzysie. Rozmowy w Castel Gandolfo 1985. T. 2. Przygotował i przedm. K. Michalski. Warszawa 1990, s. 36-58. ; 12. K. Troczyński, Cieszymy się farsą. „Nowy Kurier” 1938, nr 120.

Issue:

1

Start page:

168

End page:

178

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: