Object structure

Title:

Myśl antropologiczna i wyobraźnia : "Ogród fraszek" i "Moralia" Wacława Potockiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Obremski, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Wacław Potocki’s Ogród fraszek (Garden of Epigrams) ; Potocki’s Moralia ; anthropological thought ; imagination ; illusoriness of knowledge ; human nature ; nature ; history ; dualism of body and soul

References:

1. Т. Вereda, Koncepcja losu ludzkiego w świetle wybranych wierszy Wacława Potockiego. W zb. Barok. Analogie—opozycje. Materiały Studenckiej Sesji Staropolskiej. Lublin 4—7 maja 1977 r. Red. S. Nieznanowski. Lublin 1979, s. 73-88.
2. B. Bro, Tylko Bóg jest ludzki. Przeł. J. Kowalczyk. Warszawa 1976.
3. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988.
4. A. Ganoczy, Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca. Przeł. P. Pachciarek. Warszawa 1982.
5. M. Hanusiewicz, O „człowieku cielesnym” w poezji religijnej Wacława Potockiego W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hemas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 179-200.
6. E. Leach , Lévi-Strauss. Warszawa 1973.
7. K. Obremski, Zwierzę jako problem myśli antropologicznej. (Od Protagorasa do Kochanowskiego). W zb.: Literacka symbolika zwierząt. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1993, s. 18-36.
8. W. Potocki, Człowiek cielesny, w. 1 —12 (cykl: Pieśni nabożne). W: Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska . T. 1. Warszawa 1987.
9. W. Potocki, Moralia. Wydali T. Grabowski, J. Łoś. T. 1—3. Kraków 1915—1918.
10. W. Potocki, Ogród fraszek. Wyd. zupełne A. Brucknera. T. 1 — 2. Lwów 1907.
11. S. Szczęsny , „Ogród" Wacława Potockiego: epicka całość, malowidło świata. „Ogród” 1992, nr 1(9), s. 155-211.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

16

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: