Obiekt

Tytuł: "Via purgativa" : o religijności Wacława Potockiego i jej świadectwach poetyckich

Twórca:

Goliński, Janusz K.

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Augustyn Św., Wyznania. Przeł., wstęp i kalendarium Z. Kubiak. Wyd. 4. Warszawa 1992.
2. Bernard z Clairvaux Św., Apologia skierowana do Wilhelma, opata St. Thierry. Tł. W. Tatarkiewicz. W zb.: Myśliciele , kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500: wybór tekstów. Wybrał i oprac. Jan Białostocki ; [tł.różni]. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1988.
3. P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250 — 1550). Przeł. J. Grosfeld. Warszawa 1989.
4. J. Czubek, Wacław z Potoka Potocki. Nowe szczegóły do żywota poety. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1894, t. 8, s. 241-304.
5. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988.
6. J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w. T. 1. Przeł. J. M. Kłoczowski. Warszawa 1986.
7. Desiderius Erasmus Rotterodamus, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny. Z oryginału łacińskiego przeł., wstęp, przypisy J. Domański. Przedm. L. Kołakowski. Warszawa 1965.
8. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata. Tł. E. Wolicka. Poznań 1991.
9. J. K. Goliński, „De se ipso ad posteritatem”. Kallimacha, Dantyszka i Janickiego autobiografie kreowane. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1, s. s. 3-24.
10. J. S. Gruchała , Wstęp w: W. Potocki, Wiersze wybrane. Oprac. S. Grzeszczuk. Wyd. 3, zm. BN I 19. Wrocław 1992.
11. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 1992.
12. M. Hanusiewicz, O „człowieku cielesnym" w poezji religijnej Wacława Potockiego. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hemas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 179-200.
13. M. Hanusiewicz, Zmysłowy świat wyobraźni religijnej poetów sarmackich. „Znak” 1995, nr 7, s. 24-37.
14. J. Huizinga, Erazm. Przeł. M. Kurecka. Wstęp M. Cytowska. Konsultacja naukowa L. Kołakowski. Warszawa 1964.
15. Kancjonał pieśni nabożnych według obrzędów Kościoła św. katolickiego [...] sporządzony i wydany, 1734.
16. J. Kotarska, „Ad caelestem adspirat patriam". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. W zb.: Literatura polskiego baroku. W kręgu idei. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 313-333.
17. J. Kracik, Religijność baroku. Przejaw reformy katolickiej czy kontrreformacji? „Znak” 1995, nr 7, s, s. 10-16.
18. L. Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego. Wrocław 1962.
19. J. Maleszyńska , Biblijna przypowieść o synu marnotrawnym i jej literackie transpozycje. W zb.: Miejsca wspólne. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985.
20. J. Malicki, Wacława Potockiego „Rozbój duchowny". „Archiwum Literackie” 1980, t. 23, s. 223-256.
21. A. Nowicka-Jeżowa, Feniks w popiołach. Uwagi o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku. W zb.: Literatura i kultura polska po „potopie". Red. B. Otwinowska, J. Pelc, B. Falęcka. Wrocław 1992, s. 121-137.
22. Z. Ogonowski, Socynianizm polski. Warszawa 1960.
23. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie polskim J. Wujka. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament S. Styś, Nowy Testament W. Lohn. Wyd. 3, popr. Kraków 1962.
24. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 3. Warszawa 1987.
25. W. Potocki, Ogród fraszek. Wyd. zupełne A. Brucknera. Т. 1. Lwów 1907.
26. E. Sarnowska-Temeriusz, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku. W: E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990.
27. Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk. Warszawa 1988.
28. S. Szczęsny, „Ogród" Wacława Potockiego: epicka całość, malowidło świata. „Ogród” 1992, nr 1, s. 155-211.
29. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław 1991.
30. J. Tazbir, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji. Warszawa 1987.
31. J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. [...] wydał i oprac. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911.
32. P. Wilczek, Erazm Otwinowski, pisarz ariański. Katowice 1994.
33. P. Wilczek, Spory o „Biblię" w literaturze renesansu i reformacji. Wybrane problemy. Kielce 1995.
34. P. Wilczek, U podstaw religijności ariańskiej. (Słownik teologii Braci Polskich w XVI wieku). „Ogród” 1993, nr 1/4, s. 120-133.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

17

Strona końc.:

28

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68130 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-01-30

Data dodania obiektu:

2019-01-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

42

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85397

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji