Object structure

Title:

W poszukiwaniu tematu tekstu literackiego : propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa "Wiosna w Fialcie"

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Dobrzyńska, Teresa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Vladimir Nabokov’s Srping in Fialta ; short story ; topic of literary text ; coherence ; speaker ; addressee

References:

1. A. Appel, Jr., An Interview with Vladimir Nabokov. W zb.: Nabokov: The Man and His Work. Red. L. S. Dembo. Madison, Wise.—London 1967. ; 2. A. Appel, Jr., „Lolita”: The Springboard of Parody. W zb.: Nabokov: The Man and His Work. Red. L. S. Dembo. Madison, Wise.—London 1967. ; 3. W. Bernt, Die Niederländischen Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts. T. 3. München 1980. ; 4. L. Berti, uzupeł. P. Trzeciak , Sandro Botticelli. W zb.: Sztuka świata. Wyd. polskie [na podstawie: Historia del Arte. Barcelona 1970] przygotował zespół [...] pod kierunkiem P. Trzeciaka. T. 5. Warszawa 1992. ; 5. A. Bogusławski, Słowo o zdaniu i o tekście. W zb.: Tekst i zdanie. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław 1983, s. 7-31. ; 6. R. Bugaj, Nauki tajemne w dawnej Polsce—Mistrz Twardowski. Wyd. 2. Wrocław 1986. ; 7. L. S. Dembo, An Introduction. W zb.: Nabokov: The Man and His Work. Red. L. S. Dembo. Madison, Wise.—London 1967. ; 8. T. A. van Dijka, Macro-Structures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Cognition, and Interaction. Hillsdale, N. Y., 1980. ; 9. T. Dobrzyńska, Metafora w baśni. W zb.: Semiotyka i struktura tekstu. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1973, s. 171-188. ; 10. T. Dobrzyńska, Metafora czy baśń? O interpretacji semantycznej utworów poetyckich. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 1, s. 107-122. ; 11. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose , Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996. ; 12. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybór i wstęp M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Wyd. 3. Warszawa 1993. ; 13. R. an der Heiden, Albrecht Dürer. W zb.: Sztuka świata. Wyd. polskie [na podstawie: Historia del Arte. Barcelona 1970] przygotował zespół [...] pod kierunkiem P. Trzeciaka. T. 6. Warszawa 1991. ; 14. W. Kopaliński, Słownik symboli. Wyd. 2. Warszawa 1991. ; 15. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przeł. i wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988. ; 16. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1992. ; 17. H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński J. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 505-522. ; 18. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wyd. 2, uzup. i popr. Wrocław 1979. ; 19. V. Nabokov, Feralna trzynastka. Gdańsk 1995. ; 20. V. Nabokov, Leonardo. W: Opowiadania. Przeł. T. Truszkowska. Kraków 1988. ; 21. V. Nabokov, Speak, Memory. An Autobiography Revisited. London 1969. ; 22. V. Nabokov, Spring in Fialta. W: Nabokov’s Dozen. Thirteen Stories. London 1960. ; 23. W. Nabokow , Wiesna w Fialtie. W: Sobranije soczinienij w czetyrioch tomach. Izdanije wychodit pod nabludienijem W. W. Jerofiejewa. Sostawlenije W. W. Jerofiejewa. T. 4. Moskwa 1990. ; 24. Ch. Nicol, The Mirrors of Sebastian Knight. W zb.: Nabokov: The Man and His Work. Red. L. S. Dembo. Madison, Wise.—London 1967. ; 25. R. Nycz, Tekstowy świat. Postmodernizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1995. ; 26. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 3. popr. [„Biblia Tysiąclecia”]. Poznań—Warszawa 1982. ; 27. S. G. Siemionowa, Odium fati kаk duchownaja pozicyja w russkoj religioznoj fiiosofii. W zb.: Poniatije sud'by w kontiekstie raźnych jazykow i kultur. Ried. N. Arutiunowa. Moskwa 1994. ; 28. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin 1995. ; 29. B. Uspienskij, Poetika kompozicyi. Struktura chudożestwiennogo tieksta i tipologija kompozicyonnoj formy. Moskwa 1970. ; 30. Ph. Wheelwright, Symbol archetypowy. Przeł. B. Fedewicz. W zb.: Symbole i symbolika. Wybór i wstęp M. Głowiński. Warszawa 1990, s. 265-311. ; 31. A. Wierzbicka, Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configuration. New York 1992. ; 32. A. Wierzbicka, Understanding Cultures Through Their Key Words. New York—Oxford 1997. ; 33. Ph. Wouwerman, Die Meisterbilder von Wouwerman. Eine Auswahl von 60 Reproduktionen. Nach F. Hanfstaengls Original-Aufnehmen. Leipzig 1907.

Issue:

2

Start page:

109

End page:

135

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: