Object

Title: W poszukiwaniu tematu tekstu literackiego : propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa "Wiosna w Fialcie"

Creator:

Dobrzyńska, Teresa

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Appel, Jr., An Interview with Vladimir Nabokov. W zb.: Nabokov: The Man and His Work. Red. L. S. Dembo. Madison, Wise.—London 1967.
2. A. Appel, Jr., „Lolita”: The Springboard of Parody. W zb.: Nabokov: The Man and His Work. Red. L. S. Dembo. Madison, Wise.—London 1967.
3. W. Bernt, Die Niederländischen Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts. T. 3. München 1980.
4. L. Berti, uzupeł. P. Trzeciak , Sandro Botticelli. W zb.: Sztuka świata. Wyd. polskie [na podstawie: Historia del Arte. Barcelona 1970] przygotował zespół [...] pod kierunkiem P. Trzeciaka. T. 5. Warszawa 1992.
5. A. Bogusławski, Słowo o zdaniu i o tekście. W zb.: Tekst i zdanie. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław 1983, s. 7-31.
6. R. Bugaj, Nauki tajemne w dawnej Polsce—Mistrz Twardowski. Wyd. 2. Wrocław 1986.
7. L. S. Dembo, An Introduction. W zb.: Nabokov: The Man and His Work. Red. L. S. Dembo. Madison, Wise.—London 1967.
8. T. A. van Dijka, Macro-Structures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Cognition, and Interaction. Hillsdale, N. Y., 1980.
9. T. Dobrzyńska, Metafora w baśni. W zb.: Semiotyka i struktura tekstu. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1973, s. 171-188.
10. T. Dobrzyńska, Metafora czy baśń? O interpretacji semantycznej utworów poetyckich. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 1, s. 107-122.
11. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose , Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.
12. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybór i wstęp M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Wyd. 3. Warszawa 1993.
13. R. an der Heiden, Albrecht Dürer. W zb.: Sztuka świata. Wyd. polskie [na podstawie: Historia del Arte. Barcelona 1970] przygotował zespół [...] pod kierunkiem P. Trzeciaka. T. 6. Warszawa 1991.
14. W. Kopaliński, Słownik symboli. Wyd. 2. Warszawa 1991.
15. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przeł. i wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988.
16. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1992.
17. H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński J. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 505-522.
18. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wyd. 2, uzup. i popr. Wrocław 1979.
19. V. Nabokov, Feralna trzynastka. Gdańsk 1995.
20. V. Nabokov, Leonardo. W: Opowiadania. Przeł. T. Truszkowska. Kraków 1988.
21. V. Nabokov, Speak, Memory. An Autobiography Revisited. London 1969.
22. V. Nabokov, Spring in Fialta. W: Nabokov’s Dozen. Thirteen Stories. London 1960.
23. W. Nabokow , Wiesna w Fialtie. W: Sobranije soczinienij w czetyrioch tomach. Izdanije wychodit pod nabludienijem W. W. Jerofiejewa. Sostawlenije W. W. Jerofiejewa. T. 4. Moskwa 1990.
24. Ch. Nicol, The Mirrors of Sebastian Knight. W zb.: Nabokov: The Man and His Work. Red. L. S. Dembo. Madison, Wise.—London 1967.
25. R. Nycz, Tekstowy świat. Postmodernizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1995.
26. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 3. popr. [„Biblia Tysiąclecia”]. Poznań—Warszawa 1982.
27. S. G. Siemionowa, Odium fati kаk duchownaja pozicyja w russkoj religioznoj fiiosofii. W zb.: Poniatije sud'by w kontiekstie raźnych jazykow i kultur. Ried. N. Arutiunowa. Moskwa 1994.
28. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin 1995.
29. B. Uspienskij, Poetika kompozicyi. Struktura chudożestwiennogo tieksta i tipologija kompozicyonnoj formy. Moskwa 1970.
30. Ph. Wheelwright, Symbol archetypowy. Przeł. B. Fedewicz. W zb.: Symbole i symbolika. Wybór i wstęp M. Głowiński. Warszawa 1990, s. 265-311.
31. A. Wierzbicka, Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configuration. New York 1992.
32. A. Wierzbicka, Understanding Cultures Through Their Key Words. New York—Oxford 1997.
33. Ph. Wouwerman, Die Meisterbilder von Wouwerman. Eine Auswahl von 60 Reproduktionen. Nach F. Hanfstaengls Original-Aufnehmen. Leipzig 1907.

Issue:

2

Start page:

109

End page:

135

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68134 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

62

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85401

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information