Object

Title: Z tekstologicznej problematyki "Roksolanek" : przyczynek krytyczny

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. [Bielowski], Dwaj Zimorowicze. „Tygodnik Literacki” 1839, nr 39, 40. ; 2. W. Borowy, Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej. Lwów 1930. ; 3. W. Borowy, Prehistoria polskiego wiersza tonicznego. [1938]. W: Studia i rozprawy. Oprac. T. Mikulski, S. Sandler, J. Ziomek . T. 2. Wrocław 1952. ; 4. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. Wyd. 2, zm. T. 2. Warszawa 1978. ; 5. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dziel literackich. Warszawa 1975. ; 6. R. Grześkowiak, Zawsze po nim. Leszek Kukulski jako wydawca „Utworów zebranych” Jana Andrzeja Morsztyna. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000, s. 123-149. ; 7. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 3. Warszawa 1978. ; 8. Cz. Hernas, Hejnały polskie. Studium z historii poezji melicznej. Wrocław 1961. ; 9. Cz. Hernas, W kalinowym lesie. T. 2: Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorów polskich XVIII w. Warszawa 1965. ; 10. L. Kukulski, Komentarz edytorski. W: J. A. Morsztyn, Utwory zebrane. Warszawa 1971. ; 11. J. Lewański, Polskie przekłady Jana Baptysty Marina. Wrocław 1974. ; 12. Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku. Oprac. K. Budzyk , H. Budzykowa, J. Lewański. T. 1. Warszawa 1954. ; 13. J. Łoś, Wiersze polskie w ich dziejowym rozwoju. Kraków [1920]. ; 14. A. Nowieka-Jeżowa, Siedemnastowieczne erotyki z kodeksu rękopiśmiennego „Historiae Jagellonicae” Mikołaja Grodzińskiego (zbiory rewindykowane w zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie). „Archiwum Literackie” 1980, t. 23, s. 155-222. ; 15. Pieśni światowe z poezji Szymona Zimorowicza dla zabawy domowej wybrane. Wilno 1847. ; 16. Pieśni, tańce, padwany XVII wieku. Przedrukował T. Wierzbowski. „Biblioteka Zapomnianych Poetów i Prozaików Polskich XVI—XVIII Wieku”. T. 19. Warszawa 1903. ; 17. K. Płachcińska, Trzy spojrzenia na „Roksolanki". „Rocznik Przemyski” 1990, t. 27. ; 18. Polska liryka mieszczańska. Pieśni—tańce—padwany. Oprac. K. Badecki. Lwów 1936. ; 19. G. Stone, Oksfordzki egzemplarz pierwodruku „Roksolanek". „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1986.

Issue:

2

Start page:

147

End page:

164

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68136 ; oai:rcin.org.pl:68136 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

51

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85407

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information