Object structure

Title:

Claude Backvis, Panorama de la poésie polonaise à l'âge baroque. T. 1-2. [b. m.] 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Głębicka, Ewa Jolanta (1953-2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Polish Baroque poetry ; neologism ; archaism ; vulgarism ; stylistic means of expression ; Mikołaj Sęp Szarzyński’s, Szymon and Bartłomiej Zimorowic’s, Jan Andrzej Morsztyn’s, Wacław Potocki’s biography

References:

1. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Oprac., wstęp K. Mrowcewicz. Warszawa 1993. ; 2. C. Backvis, La poésie latine en Pologne pendant la première phase de l'Humanisme. „Neohelicon” (Budapest) 1975, z. 1/2. ; 3. T. Chynczewska-Hennel, Pojednanie polsko-ukraińskie w wierszach Łazarza Baranowicza. W zb.: Kultura staropolska—kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1997, s. 325-329. ; 4. N. Jakovenko, Niespodzianki ukraińskiej historii przedstawionej po łacinie („Camoenae Borysthenides" Jana Dąbrowskiego). „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2. ; 5. A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji. Warszawa 1988. ; 6. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. Wydał A. Karpiński. "Adverbia moralia" w oprac. M. Mejora. T. 1—2. Warszawa 1995-1996. ; 7. R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Kraków 1966. ; 8. R. Radyszewśkyj, Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII w. Cz. 1. Kraków 1996. ; 9. I. Sevćenko, Różne oblicza świata Piotra Mohyły. W: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Warszawa 1996. ; 10. I. Sevćenko, Ukraina między Wschodem a Zachodem. „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2. ; 11. E. Ulćinajte, Literatura neołacińska jako świadectwo litewskiej świadomości państwowej i narodowej. „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2.

Issue:

2

Start page:

175

End page:

181

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: