Object structure

Title:

Barbara Wolska, W świecie żywiołów, Boga i człowieka : studia o poezji Adama Naruszewicza. Łódź 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Norkowska, Aleksandra

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Naruszewicz’s poetry ; poetics of elements ; ancient cosmology ; nature ; idea of God

References:

1. W. Borowy, O poezji polskiej wieku XVIII. Kraków 1948.
2. J. W. Gomulicki, Krzywda Naruszewicza. Wstęp w: A. Naruszewicz, Liryki wybrane. Warszawa 1964, s. 5-37.
3. T. Kostkiewiczowa, Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawienia działań ludzkich. W: Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984.
4. T. Kostkiewiczowa, Czytania Naruszewicza. W zb.: Wśród pisarzy oświecenia: studia i portrety. Red., [wstęp] A. Czyż, S. Szczęsny. Bydgoszcz 1997, s. 25-37.
5. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia. Warszawa 1975.
6. P. Lisicki, Mroczne dziedzictwo Oświecenia. „Znak” 1992, nr 12 (451), s. 27-44.
7. A. Naruszewicz, Poezje. T. 1. Lipsk 1835.
8. J. Platt, Adam Naruszewicz (1733 — 1796). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia, t 1; Sielanki i poezje Adama Naruszewicza. Wrocław 1967.
9. J. Platt, Wstęp w: „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (1770 — 1777): wybór. Oprac., wstęp J. Platt. Wrocław 1968, s. III-CXV.
10. J. Platt, "Zabawy przyjemne i pożyteczne" 1770-1777 : zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego. Gdańsk 1986.
11. N. M. Wildiers, Nowy obraz świata a teologia. W: Obraz świata a teologia od średniowiecza do dzisiaj. Przeł. J. Doktór. Warszawa 1985.
12. B. Wolska, Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów. Łódź 1995.
13. B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego (1772 — 1775). Wrocław 1982.
14. B. Wolska, rec.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1992. „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 209-219.
15. Cz. Zgorzelski, Naruszewicz poeta. „Roczniki Humanistyczne” 1953 (wyd. 1955), t. 4, z. 1, s. 109-142.
16. Cz. Zgorzelski, Naruszewicz poeta. W: Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności. Kraków 1978.

Issue:

2

Start page:

189

End page:

194

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)