Object structure

Title:

Władysław Stanisław Reymont, Ziemia obiecana : powieść. T. I - II. Oprac. Magdalena Popiel. Wrocław-Warszawa-Kraków 1996

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Koc, Barbara

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

genesis of Władysław Reymont’s The Promised Land ; the theme of panorama of Łódź ; urban existence

References:

1. Encyklopedia Warszawy. Warszawa 1975. ; 2. A. Grzymała-Siedlecki, Władysław S. Reymont. Wstęp w: Pisma. T. 1. Warszawa 1921. ; 3. A. Grzymała-Siedlecki, Ze wspomnień o Reymoncie. „Kurier Poznański” 1925, nr 371. ; 4. В. Koc, O „Ziemi obiecanej" Reymonta. Wrocław 1990. ; 5. В. Koc, Reymont. Warszawa 1973. ; 6. В. Koc, Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa 1971. ; 7. J. Krzyżanowski, Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło. Lwów 1937. ; 8. J. Lorentowicz, Nasi młodzi. Władysław S. Reymont. „Przegląd Tygodniowy” 1898, nry 12—18. ; 9. J. Lorentowicz, Nasi młodzi. Władysław S. Reymont. W zb.: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Oprac. В. Koc. Warszawa 1975. ; 10. M. Łag., Narodziny „Ziemi obiecanej". „Świat” 1927, nr 49. ; 11. M. Łag., Narodziny „Ziemi obiecanej". „Świat” 1927, nr 50. ; 12. M. Popiel, Impresjonizm i ekspresjonizm w ,Ziemi obiecanej" W. S. Reymonta. (Rekonesans).„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Historycznoliterackie, 1980, z. 39, s. 105-120. ; 13. M. Popiel, Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w "Ziemi obiecanej" Reymonta. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 89-131. ; 14. W. S. Reymont, Chłopi. T. 1—2. Oprac. F. Ziejka. BN I 279. Wrocław 1991. ; 15. W. S. Reymont, Dzieła wybrane. T. 1—12. Wybór i redakcja H. Markiewicz, J. Skórnicki. Kraków 1956—1957. ; 16. W. S. Reymont, Listy do rodziny. Oprac. T. Jodełka-Burzecki, В. Кос. Warszawa 1975. ; 17. W. S. Reymont, Pisma. Wyd. krytyczne. Pod red. Z. Szweykowskiego. T. 1—11. Oprac. i przygotowali do druku T. Jodełka-Burzecki, I. Orlewiczowa. Warszawa 1968-1980. ; 18. K. Wyka, Reymont, czyli ucieczka do życia. Oprac. В. Koc. Warszawa 1979.

Issue:

2

Start page:

195

End page:

198

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: