Object structure

Title:

Krzysztof Stala, Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Kostrzewa, Radosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bruno Schulz’s cretivity ; category of paradox ; reception of Schulz’s works ; Schulz’s idiolect

References:

1. T. Breza, Nelly.O kolegach i o sobie. Warszawa 1972.
2. T. Breza, Sobowtór zwykłej rzeczywistości. „Kurier Poranny” 1934, nr 103.
3. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze. Z języka francuskiego przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3.
4. G. Deleuze, F. Guattari, 1227 — traktat o nomadologii: maszyna wojenna. Z języka francuskiego przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3.
5. J. Derrida, List do jednego z japońskich przyjaciół. Tł. J. M. Godzimirski. Przejrzał S. Cichowicz. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1994, nr 1/2, s. 43-45.
6. J. Derrida, Sygnowane Ponge. Przeł. S. Cichowicz. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 301-318.
7. J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Rzecz o Brunonie Schulzu. Warszawa 1992.
8. M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła. Tł. T. Komendant. „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 143-153.
9. C. Gaudin, Zamknięcie tradycji filozoficznej: Derrida, eksplorator marginesów. Przeł. K. Matuszewski. W zb.: Derridiana. Wybrał i oprac. B. Banasiak. Kraków 1994, s. 77-98.
10. W. Godziszewski, „Opętany fascynacją awersji" do uczciwego języka. „Poradnik Językowy” 1935, z. 2, s. 34-36.
11. E. Grodziński, Paradoksy semantyczne. Wrocław 1983.
12. J. Hillis Miller, Krytyk jako żywiciel i pasożyt. Przeł. G. Borkowska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 285-295.
13. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej. Katowice 1990.
14. A. Krawczyk , Czas u Bruno Schulza. „Nasz Wyraz” 1939, nr 5/6.
15. F. Nietzsche, Aforyzmy. Wybrał, oprac. i wstęp S. Lichański. Warszawa 1973.
16. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis. (Wstępne rozróżnienia). W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1995.
17. R. Nycz, Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.
18. E. Odachowska-Zielińska, Biblijny mit Jakubowy w ujęciu Tomasza Manna i Brunona Schulza. „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 7/8, s. 73-81.
19. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic. „Teksty” 1980, nr 6, s. 3-35.
20. J.-P. Richard , Wstęp do studium: Świat wyobraźni Mallarmégo. Przeł. W. Błońska. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 1. Oprac. H. Markiewicz. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Kraków 1976.
21. P. Ricoeur, Meterfora i symbol. Przeł. K. Rosner. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 233-254.
22. S. Rosiek, Słownik Brunona Schulza jako postulat i zadanie. „Dekada Literacka” 1993, nr 4, s. 1; 4.
23. B. Schulz, Księga listów. Zebrał, oprac., wstęp, przypisy i aneks J. Ficowski. Kraków 1975.
24. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1989.
25. J. Sławiński, Prawdziwie poruszeni informacją. „Teksty” 1980, nr 6, s. 1.
26. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
27. K. Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni. W zb.: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz—w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci". Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8—10 czerwca 1992. Red. J. Jarzębski. Kraków 1994, s. 188-219.
28. K. Stala, Modalność Schulzowskiej metafory. „Kresy” 1993, nr 14, s. 57-71.
29. K. Stala, On the Margins of Reality. The Paradoxes of Representation in Bruno Schulz’s Fiction. Stockholm 1993.
30. K. Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie „mateczniki" sensu. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 81-104.
31. P. Wróblewski, Stylistyczna funkcja określeń barw w prozie Brunona Schulza. „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7/8, s. 57-73.
32. W. Wyskiel, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza. Kraków 1980.

Issue:

2

Start page:

199

End page:

213

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)