Object structure

Title:

Lidia Wiśniewska, Świat, twórca, tekst : z problematyki nowej powieści. Bydgoszcz 1993

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Mazurkiewicz, Filip

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie ; Streszcz. ang.

Subject and Keywords:

nowa powieść ; polimorficzność ; unifikacja ; powieść historyczna ; referencjalość znaku ; Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego

References:

1. B. MacHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty. Tł. M. P. Markowski. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1997, s. 335-377.
2. B. MacHale, Postmodernist Fiction. New York and London 1987.
click here to follow the link
3. R. Nycz, Sylwy współczesne. Kraków 1996.
4. T. Parnicki, Tylko Beatrycze. Warszawa 1962.
5. J. Sławiński, Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej). W zb.: Interpretacja dzieła. Red. M. Czerwiński. Wrocław 1987, s. 45-59.

Issue:

2

Start page:

213

End page:

218

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)