Object structure

Title:

Dydaktyka i parenetyka : uwagi o elementach świata przedstawionego w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Koźmiana

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Creator:

Kufel, Sławomir

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kajetan Koźmian’s Ziemiaństwo polskie (Landed Gentry) ; didactic poetry ; Enlightenment poetics ; paraenesis ; fictional universe ; literary image of farming

References:

1. H. Dziechcińska, Parenetyka, jej tradycje i znaczenie w literaturze. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 1. Wrocław 1972, s. 355-390.
2. F. N. Golański, O wymowie i poezji. W zb.: Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich: antologia. Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. [T. 1]: 1740—1800. Warszawa 1993, s. 221-355.
3. J. Korzeniowski, Kurs poezji. W: Dzieła. T. 12. Warszawa 1873.
4. T. Kostkiewiczowa, Z problematyki gatunkowej polskiego poematu opisowego. („Sofiówka" i „Ziemiaństwo polskie"). W zb.: Styl i kompozycja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1965, s. 61-78.
5. K. Koźmian , Ziemiaństwo polskie. Poema w czterech pieśniach. Wrocław 1839.
6. M. Kridl, Poezja polska 1795 — 1864. W: Dzieje literatury polskiej. T. 2. Kraków 1936.
7. S. K. Potocki, O wymowie i stylu. W zb.: Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich. Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. [T. 2]: 1801—1830. Warszawa 1995, s. 68-114.
8. J. Sławiński, Literatura dydaktyczna. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1989, s. 104.
9. J. Sławiński, Literatura parenetyczna. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1989, s. 343.
10. Titus Lucretius Carus, O naturze wszechrzeczy. Przeł. E. Szymański. Warszawa 1957.
11. A. Witkowska, „Sławianie, my lubim sielanki..." Warszawa 1972.
12. P. Żbikowski, Kajetan Koźmian. Szkic do portretu. Rzeszów 1991.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

14

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)