Object structure

Title:

"Tysiąc nocy i jedna" : w kulturze literackiej polskiego Oświecenia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Creator:

Rudnicka, Jadwiga

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

One Thousand and One Nights ; Arabic literature ; Polish Enlightenment ; literary culture ; Middle Eastern influences in Europe and Poland

References:

1. M. Abdel-Halim, Antoine Galland, sa vie et son oeuvre. Paris 1964.
2. E. Aleksandrowska, Sokołowski Łukasz. Hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 6, cz. 1. Warszawa 1970, s. 208-209.
3. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna. Wrocław 1959.
4. A. A. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes. T. 1. Paris 1875.
5. F. Bentkowski, Historia literatury polskiej. T. 1. Warszawa 1814.
6. R. Chambers, Les Nuits mal employées de Gérard Nerval. „Revue des Sciences Humaines” 1967, z. 126 (avril—juin).
7. L. M. Chaudon, Nowy dykcjonarz historyczny. Przekł. J. I. Boelcke. T. 3, cz. 2. Warszawa 1784.
8. Contes des génies ou les charmantes leçons d ’Horam. T. 1. Amsterdam 1783.
9. L. Dębicki, Puławy. T. 4. Lwów 1888.
10. M. L. Dufrenoy, L'Orient romanesque en France 1707—1789. T. 1: Étude d ’histoire et critique littéraire. Montréal 1946.
11. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 1. Kraków 1870.
12. J. Florian, Batchmendy, powieść perska. Przeł. I. Bykowski. Mińsk 1790.
13. M. I. Gerhardt, The Art of Story-telling. A Literary Study of „The Thousand and One Nights”. Leiden 1963.
14. B. Grubrynowicz, Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta. Lwów 1904.
15. S. Grzeszczuk, D. Hombek, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Pod red. Z. Goliński. T. 1, cz. 1. Wrocław 1992.
16. Inwentarz biblioteki Ignacego Krasickiego z 1810 r. Oprac. S. Graciotti, J. Rudnicka. Wrocław 1973.
17. D. Krajewski, Podolanka wychowana w stanie natury, życie i przypadki swoje opisująca. Lwów 1784.
18. I. Krasicki, Korespondencja. Z papierów L. Bernackiego wydali i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. Pod red. T. Mikulski. T. 2. Wrocław 1958.
19. I. Krasicki, Listy i pisma różne. T. 1. Warszawa 1786.
20. J. Krzyżanowski, O powiastkach orientalnych Krasickiego. W zb.: Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936, s. 216-228.
21. J. Krzyżanowski, O powiastkach orientalnych Krasickiego. W: Paralele. Warszawa 1961.
22. D. B. Macdonald, A Bibliographical and Literary Study of the First Appearance of the Arabian Nights in Europe. „The Library Quarterly” 1932.
23. D. B. Macdonald, Thousand and One Nights. Hasło w: Encyclopaedia Britannica. 1947, t. 22.
24. P. Martino, L'Orient dans la littérature française de XVII-e et au XVIII-e siècle. Paris 1906.
25. Materiały do dziejów literatury i oświaty. Z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie. Т. 1: Czasy Uniwersytetu Wileńskiego po rozbiorach (do roku 1841). Do druku przygotował T. Turkowski. Wilno 1935.
26. T. Mikulski, Bajki wschodnie Krasickiego. W: Ze studiów nad oświeceniem. Wrocław 1956.
27. K. Mommsen, Goethe und 1001 Nacht. Berlin 1960.
28. Panorama des idées contemporaines. Ed. G. Picon. Paris 1957.
29. Podróż podjęta dla miłości dziewcząt. Grodno 1794—1796?.
30. J. Potocki, Podróż do Turek i Egiptu. [Przeł. J. U. Niemcewicz]. Warszawa 1789.
31. J. Potocki, Podróże. Zebrał i oprac. L. Kukulski. [Tł. J. U. Niemcewicz, J. Olkiewicz, L. Kukulski]. Warszawa 1959.
32. J. Potocki, Voyage en Turquie et en Egypte fa it en année 1784. Varsovie 1789.
33. J. Potocki, Voyage dans l ’Empire de Maroco fa it en Vannée 1791. Varsovie 1792.
34. S. K. Potocki, O wymowie i stylu. Cz. 2. T. 4. Warszawa 1815.
35. S. K. Potocki, Podróż do Ciemnogrodu. Cz. 1. Warszawa 1820.
36. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu. Przeł. T. Żeleński (Boy). T. 1. Warszawa 1937.
37. Ptak gadający, drzewo śpiewające. Grodno 1794—1796?.
38. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Tł. I. Tuwim, J. Stawiński. Warszawa 1955.
39. R. Schwab, La Renaissance orientale. Paris 1950.
40. Z. Sinko, „Monitor" wobec angielskiego "Spectatora". Wrocław 1956.
41. Z. Sinko, Powiastka w oświeceniu stanisławowskim. Wrocław 1982.
42. Z. Sinko, Rozdział „Systemu przyrody" Holbacha w XVIII-wiecznym przekładzie polskim. „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 3, s. 193-206.
43. M. Skrzypek, Holbach. Warszawa 1978.
44. J. F. A. Tarnowski, Badania historyczne, jaki wpływ mieć mogły mniemania i literatura ludów wschodnich na ludy zachodnie, szczególniej we względzie poezji. „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1820, t. 13.
45. Turczyn wojażujący. Mohylew 1789.
46. Turczyn wojażujący. Supraśl 1797.
47. I. Turowska-Barowa, Echa orientalne w literaturze stanisławowskiej. W zb.: Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936, s. 205-215.
48. I. Turowska-Barowa, Powieści wschodnie Ignacego Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1933, z. 2, s. 249-261.
49. I. Turowska-Barowa, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Kraków 1933.
50. Ustawodawstwo szkolne w czasach Komisji Edukacji Narodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne. Wydał J. Lewicki. Kraków 1925.

Issue:

3

Start page:

155

End page:

182

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: