Object structure

Title:

"Tysiąc nocy i jedna" : w kulturze literackiej polskiego Oświecenia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Creator:

Rudnicka, Jadwiga

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Księga tysiąca i jednej nocy ; literatura arabska ; polskie Oświecenie ; kultura literacka ; wpływy bliskowschodnie w Europie i w Polsce

References:

1. M. Abdel-Halim, Antoine Galland, sa vie et son oeuvre. Paris 1964. ; 2. E. Aleksandrowska, Sokołowski Łukasz. Hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 6, cz. 1. Warszawa 1970, s. 208-209. ; 3. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna. Wrocław 1959. ; 4. A. A. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes. T. 1. Paris 1875. ; 5. F. Bentkowski, Historia literatury polskiej. T. 1. Warszawa 1814. ; 6. R. Chambers, Les Nuits mal employées de Gérard Nerval. „Revue des Sciences Humaines” 1967, z. 126 (avril—juin). ; 7. L. M. Chaudon, Nowy dykcjonarz historyczny. Przekł. J. I. Boelcke. T. 3, cz. 2. Warszawa 1784. ; 8. Contes des génies ou les charmantes leçons d ’Horam. T. 1. Amsterdam 1783. ; 9. L. Dębicki, Puławy. T. 4. Lwów 1888. ; 10. M. L. Dufrenoy, L'Orient romanesque en France 1707—1789. T. 1: Étude d ’histoire et critique littéraire. Montréal 1946. ; 11. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 1. Kraków 1870. ; 12. J. Florian, Batchmendy, powieść perska. Przeł. I. Bykowski. Mińsk 1790. ; 13. M. I. Gerhardt, The Art of Story-telling. A Literary Study of „The Thousand and One Nights”. Leiden 1963. ; 14. B. Grubrynowicz, Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta. Lwów 1904. ; 15. S. Grzeszczuk, D. Hombek, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Pod red. Z. Goliński. T. 1, cz. 1. Wrocław 1992. ; 16. Inwentarz biblioteki Ignacego Krasickiego z 1810 r. Oprac. S. Graciotti, J. Rudnicka. Wrocław 1973. ; 17. D. Krajewski, Podolanka wychowana w stanie natury, życie i przypadki swoje opisująca. Lwów 1784. ; 18. I. Krasicki, Korespondencja. Z papierów L. Bernackiego wydali i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. Pod red. T. Mikulski. T. 2. Wrocław 1958. ; 19. I. Krasicki, Listy i pisma różne. T. 1. Warszawa 1786. ; 20. J. Krzyżanowski, O powiastkach orientalnych Krasickiego. W zb.: Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936, s. 216-228. ; 21. J. Krzyżanowski, O powiastkach orientalnych Krasickiego. W: Paralele. Warszawa 1961. ; 22. D. B. Macdonald, A Bibliographical and Literary Study of the First Appearance of the Arabian Nights in Europe. „The Library Quarterly” 1932. ; 23. D. B. Macdonald, Thousand and One Nights. Hasło w: Encyclopaedia Britannica. 1947, t. 22. ; 24. P. Martino, L'Orient dans la littérature française de XVII-e et au XVIII-e siècle. Paris 1906. ; 25. Materiały do dziejów literatury i oświaty. Z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie. Т. 1: Czasy Uniwersytetu Wileńskiego po rozbiorach (do roku 1841). Do druku przygotował T. Turkowski. Wilno 1935. ; 26. T. Mikulski, Bajki wschodnie Krasickiego. W: Ze studiów nad oświeceniem. Wrocław 1956. ; 27. K. Mommsen, Goethe und 1001 Nacht. Berlin 1960. ; 28. Panorama des idées contemporaines. Ed. G. Picon. Paris 1957. ; 29. Podróż podjęta dla miłości dziewcząt. Grodno 1794—1796?. ; 30. J. Potocki, Podróż do Turek i Egiptu. [Przeł. J. U. Niemcewicz]. Warszawa 1789. ; 31. J. Potocki, Podróże. Zebrał i oprac. L. Kukulski. [Tł. J. U. Niemcewicz, J. Olkiewicz, L. Kukulski]. Warszawa 1959. ; 32. J. Potocki, Voyage en Turquie et en Egypte fa it en année 1784. Varsovie 1789. ; 33. J. Potocki, Voyage dans l ’Empire de Maroco fa it en Vannée 1791. Varsovie 1792. ; 34. S. K. Potocki, O wymowie i stylu. Cz. 2. T. 4. Warszawa 1815. ; 35. S. K. Potocki, Podróż do Ciemnogrodu. Cz. 1. Warszawa 1820. ; 36. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu. Przeł. T. Żeleński (Boy). T. 1. Warszawa 1937. ; 37. Ptak gadający, drzewo śpiewające. Grodno 1794—1796?. ; 38. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Tł. I. Tuwim, J. Stawiński. Warszawa 1955. ; 39. R. Schwab, La Renaissance orientale. Paris 1950. ; 40. Z. Sinko, „Monitor" wobec angielskiego "Spectatora". Wrocław 1956. ; 41. Z. Sinko, Powiastka w oświeceniu stanisławowskim. Wrocław 1982. ; 42. Z. Sinko, Rozdział „Systemu przyrody" Holbacha w XVIII-wiecznym przekładzie polskim. „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 3, s. 193-206. ; 43. M. Skrzypek, Holbach. Warszawa 1978. ; 44. J. F. A. Tarnowski, Badania historyczne, jaki wpływ mieć mogły mniemania i literatura ludów wschodnich na ludy zachodnie, szczególniej we względzie poezji. „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1820, t. 13. ; 45. Turczyn wojażujący. Mohylew 1789. ; 46. Turczyn wojażujący. Supraśl 1797. ; 47. I. Turowska-Barowa, Echa orientalne w literaturze stanisławowskiej. W zb.: Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936, s. 205-215. ; 48. I. Turowska-Barowa, Powieści wschodnie Ignacego Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1933, z. 2, s. 249-261. ; 49. I. Turowska-Barowa, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Kraków 1933. ; 50. Ustawodawstwo szkolne w czasach Komisji Edukacji Narodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne. Wydał J. Lewicki. Kraków 1925.

Issue:

3

Start page:

155

End page:

182

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: