Object structure

Title:

Bogusław Pfeiffer, Alegoria między pochwałą a naganą : twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635). Indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk. Wrocław 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Creator:

Walińska, Marzena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

twórczość Jana Jurkowskiego ; alegoria ; moralitet ; epitalamium ; panegiryk ; trop retoryczny ; figura retoryczna ; aluzja biblijna

References:

1. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł. i wstęp A. Żabicki. Warszawa 1968.
2. J. Brzozowski, Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego. Wrocław 1986.
3. D. Bush, Mythology and the Renaissance Tradition in English Poetry. New York 1957.
4. M. Eustachiewicz, Stylizacja biblijna w "Pieśniach muz sarmackich” Jana Jurkowskiego. „Prace Literackie” 1972, t. 14, s. 69-113.
5. B. Geremek, Świat "opery żebraczej". Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku. Warszawa 1989.
6. M. Głowiński, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, Labirynt. Kraków 1990.
7. Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1980.
8. Cz. Hernas, Utwory Jana Jurkowskiego. W: J. Jurkowski, Dzieła wszystkie. T. 2: Utwory panegiryczne i satyryczne. Oprac. Cz. Hernas, M. Karplukówna. Objaśnienia M. Eustachiewicz, M. Hernasowa. Wrocław 1968.
9. J. Jurkowski, Tragedia o polskim Scylurusie. W: Dzieła wszystkie. Т. 1. Oprac. J. Krzyżanowski, S. Rospond. Wrocław 1958.
10. J. Kułtuniakowa [Abramowska], Od mitu do moralitetu. W zb.: Wrocławskie spotkanie teatralne. Red. W. Roszkowska. Wrocław 1967, s. 7-25.
11. H. Levin, The Myth of Golden Age in the Renaissance. London 1970.
12. M. Murrin, The Veil of Allegory. Some Notes toward a Theory of Allegorical Rhetoric in the English Renaissance. Chicago 1969.
13. J. Nowak-Dłużewski, Poemat satyrowy w literaturze polskiej w XVI i XVII w. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, t. 3, z. 2, s. 95-105.
14. A. M. Patterson, Hermogenes and the Renaissance Seven Ideas of Style. Princeton, New Jersey, 1970.
15. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do poł. XVIII w.). Warszawa 1965.
16. E. Sarnowska-Temeriusz, Słowo wstępne. W zb.: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Studia. Red. A. Brodzka, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. VII-X.
17. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności. Wrocław 1968.
18. J. Sokolski, Wzór rycerskiego życia w twórczości Jana Jurkowskiego. „Prace Literackie” 1981, t. 21, s. 81-98.
19. L. Szczerbicka-Ślęk, Wandalin. (Narodziny sarmackiego bóstwa). „Teksty” 1975, z. 3, s. 117-124.
20. L. Ślęk, Ze studiów nad stylistycznym kształtem liryki Kochanowskiego. W kręgu stylu "wielkiego” i stylu "prostego”. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 151-180.

Issue:

3

Start page:

183

End page:

193

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: