Object structure

Title:

Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicza „Powieść z lat dawnych : studia. Kraków 1996

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Creator:

Mazan, Bogdan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Henryk Sienkiewicz’s creativity ; historical novel ; reception of Sienkiewicz’s works

References:

1. J. Bocheński, Religia w „Trylogii”. Kraków 1993. ; 2. T. Bujnicki, Listy w strukturze „Trylogii”. W zb.: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1996. ; 3. M. Cybulski, Elementy polskiej etykiety językowej w "Trylogii" Sienkiewicza. "Rozprawy Komisji Językowej" [Łódź] 1997, t. 42, s. 43-131. ; 4. W. Danek, Nowa książka o „Trylogii”. Rec: T. Bujnicki, „Trylogia” Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej. Wrocław 1973. „Ruch Literacki” 1974, z. 3, s. 191-194. ; 5. J. W. Goethe, Faust. Przeł. K. Lipski. Kraków 1996. ; 6. A. Huxley, Nowy, wspaniały świat. Przeł. S. Kuszelewska. Wyd. 2. Warszawa 1935. ; 7. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990. ; 8. Ks. M. C., Rec.: Sobieski et la Mission de la Pologne. Par le baron Kervyn de Volkaersbeke. Lille 1887. „Przegląd Powszechny” 1889, t. 23. ; 9. J. Krzyżanowski, Wstęp. W: H. Sienkiewicz, Listy. Wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski. Oprac. i przypisy M. Bokszczanin. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977. ; 10. L. Ludorowski, Gombrowicz o Sienkiewiczu. W zb.: Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia—referaty—materiały. Red. B. Strzelecka, M. Mikulska, J. Marciniak, L. Ludorowski. Płock—Lublin 1990, s. 205-225. ; 11. J. Maciejewski, Sarmatyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewicz. Wyd. 2. Wrocław 1991, s. 548-554. ; 12. T. Madsen, Art Nouveau. Przeł. J. Wiercińska. Warszawa 1987. ; 13. W. Majewski, Czy Sienkiewicz zamierzał odtworzyć prawdę historyczną? „Kwartalnik Historyczny” 1967, nr 2, s. 373-376. ; 14. H. Markiewicz, Paszkwil i pamflet. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976. ; 15. H. Markiewicz, Stare i nowe w badaniach nad pozytywizmem . „Ruch Literacki” 1996, z. 6, s. 661-667. ; 16. D. Mazanowa, Jeszcze o baroku w „Trylogii" Henryka Sienkiewicza—społeczność szlachecka wobec tradycji antyku. „Miscellanea Łódzkie” 1994, nr 11, s. 78-83. ; 17. Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza. Zamość 1992. ; 18. T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980. ; 19. Przemiany tradycji barskiej. Studia. Red. Z. Stefanowska. Kraków 1972. ; 20. H. Sienkiewicz, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowski. T. 1—60. Warszawa 1948—1955. ; 21. H. Sienkiewicz, Listy. Wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski. Oprac. i przypisy M. Bokszczanin. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977. ; 22. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac. M. Bokszczanin. T. 2, cz. 1—3. Warszawa 1996. ; 23. H. Sienkiewicz, Potop. T. 1—3. Warszawa 1966. ; 24. I. B. Singer, Niewolnik. Przekł. I. Wyrzykowski. Wrocław 1996. ; 25. I. Skrochowski, Powieść z lat dawnych. "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Kraków 1884. ; 26. [A. Świętochowski], Opinia publiczna. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 1. ; 27. T. Świętosławska, „Quo vadis?" Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła. Łódź 1997. ; 28. A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831 — 1863. Kraków 1995. ; 29. J. Witan, Wierny mąż języka. (O trudnej sztuce cytatu słów kilka). „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 1, s. 81-88.

Issue:

3

Start page:

193

End page:

209

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: