Object

Title: "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza : mądrość i samotność

Creator:

Masłowski, Michał

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Benz, Les Sources mystiques de la philosophie romantique allemande. Paris 1987. ; 2. R. M. Blüth, „Chrześcijański Prometeusz". Wpływ Boehmego na koncepcję III części „Dziadów”. W: Pisma literackie. Oprac. P. Nowaczyński. Kraków 1987. ; 3. W. Borowy, Drobiazgi Mickiewiczowskie. 14. Z Anioła Ślązaka. 15. Z Saint-Martina. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 374-398. ; 4. E. Boutroux, Le Philosophe allemand J. Boehme. Paris 1888. ; 5. W. Bruchnalski, Zdania i uwagi Anioła Szlązaka w przekładzie A. Mickiewicza. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1889, s. 201-211. ; 6. M.-M. Davy, Encyclopédie des mystiques. Paris 1972. ; 7. A. Faivre, Accès de l’ésotérisme occidental. Paris 1996. ; 8. B. Gorceix , Flambée et agonie. Mystiques du XVIIe s. allemand. Sisteron 1977. ; 9. K. Górski, Mądry, mądrość, mędrzec i mędrek w pisarskiej praktyce Mickiewicza. W: Z historii i teorii literatury. Seria 2. Warszawa 1964. ; 10. Jacob Boehme ou l’obscure lumière de la connaissance mystique. Paris 1979. ; 11. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980. ; 12. J. Kleiner, „Zdania i uwagi” i fragmenty liryki mistycznej. W: Studia inedita. Oprac. i posł. J. Starnawski. Lublin 1964. ; 13. A. Koyre, La Philosophie de J. Boehme. Wyd. 3. Paris 1979. ; 14. P. Kuncewicz, O „Zdaniach i uwagach” Mickiewicza. W zb.: W setną rocznicę mickiewiczowską. Lublin 1956. ; 15. J. Kvacala, Priełomy wo wierie Komenskeho a Mickiewicza. W: Sbornik statiej poswiaszczonnych poczitatielami akadiemiku i zasłużennomu profiessoru W. I. Łamanskomu po słuczaju piatidiesiatiletija jego uczonoj dieiatielnosti. Cz. 2. Pietierburg 1908. ; 16. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998. ; 17. M. Masłowski, Wiara i historia. Dynamiczny model religii wcielenia w dziele Adama Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 3, s. 31-54. ; 18. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 15. Warszawa 1955. ; 19. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1798—1998. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993. ; 20. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1995. ; 21. S. Pigoń, „Zdania i uwagi”. W: Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty. Kraków 1947. ; 22. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekł. z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. [„Biblia Tysiąclecia”]. Wyd. 3, popr. Poznań —Warszawa 1980. ; 23. M. Plard, La Mystique d ’A. Silesius. Paris 1943. ; 24. Présence de L.-Cl. de Saint-Martin. Réd. J. F. Marquet et J.-L. Viellard-Baron. Tours 1986. ; 25. L.-C. de Saint-Martin , Oeuvres majeures. Éd. R. Amadou (introduction et notes). Hildesheim 1973. ; 26. A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967. ; 27. Z. Szmydtowa, Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich. Warszawa 1955. ; 28. H. Szucki, Mickiewicz i Boehme. „Pamiętnik Literacki” 1929, z. 3, s. 315-341. ; 29. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982. ; 30. Cz. Zgorzelski, Jak pracował Mickiewicz nad tekstem „Zdań i uwag”? W: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień. Warszawa 1976. ; 31. A. Zipper, W sprawie „Zdań i uwag z dzieł Jakuba Boehmego, Anioła Szlązaka i Saint-Martina". „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1890, s. 210-212.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

18

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68187 ; oai:rcin.org.pl:68187 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2019

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

85

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85494

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information