Object

Title: Jerzy Żuławski : modernistyczna lektura "Biblii"

Creator:

Trześniowski, Dariusz

Date issued/created:

1998

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego oprac. przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Warszawa 1979.
2. E. Bieńkowska, Krasiński—poezja jako egzegeza symbolu. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 211-228.
3. Dramat biblijny Młodej Polski. Red. S. Kruk. Wrocław 1990.
4. É. Durkheim, Próba określenia zjawisk religijnych. Tł. S. Brzozowski. Warszawa 1903.
5. Ë. Durkheim, Sociologie et philosophie. Paris 1924.
6. H. Filipkowska, Poezja religijna Młodej Polski. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 301-340.
7. H. Floryńska, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu. Wrocław 1976.
8. J. G. Frazer, The Golden Bough. 1890.
9. M. Głowiński, Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, Labirynt. Kraków 1990.
10. Th. Gol, Grands moments de l’histoire juive. De la Bible à la naissance de l’État d’Israël. Les Éditeurs Français Réunis, 1980.
11. W. Gutowski, Motywika pasyjna w literaturze Młodej Polski. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 263-307.
12. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1992.
13. W. Gutowski, Topika chrześcijańska. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i inni]. Wrocław 1992, s. 1085-1091.
14. W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. Toruń 1994.
15. H. Graettz, Historia Żydów. Przeł. S. Szenhak. T. 8: Stan Żydów w Europie od końca XVI wieku do początków wieku XIX. Warszawa 1929.
16. M. Jasińska-Wojtkowska, Matka Boska w poezji poromantycznej (do r. 1918). W zb.: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i inni]. T. 1: Szkice o dziejach motywu. Lublin 1959, s. 116-160.
17. H. Karwacka, O trylogii fantastycznej Jerzego Żuławskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria I: „Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1962, z. 25, s. 81-106.
18. W. Keller, Vingt siècles d’histoire du peuple Juif. Arthaud, 1971.
19. J. A. Kłoczowski, Człowiek—Bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst rozumienia religii w „Istocie chrześcijaństwa" Ludwika Feuerbacha. Lublin 1979.
20. Z. Kuderowicz, Artyści i historia. Koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu. Wrocław 1980.
21. E. Kuźma, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin 1980.
22. E. Kuźma, Mit w literaturze. Mitotwórstwo. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i inni]. Wrocław 1992, s. 636-647.
23. J. Kwiatkowski, Od katastrofizmu solarnego do synów słońca. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 231-325.
24. Cz. Lechicki, Dawid Fryderyk Strauss. „Przegląd Humanistyczny” 1958, nr 2, s. 64-77.
25. J. Lévéque, Job et son Dieu. Essai exégétique de théologie spirituelle. Lille 1968.
26. T. Lewandowski, Młodopolskie spotkania z modernizmem katolickim. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 197-252.
27. J. Lubbock, Początki cywilizacji. Stan pierwotny człowieka i obyczaje dzikich współczesnych. Tł. B. i Z. Warszawa 1873.
28. I. Maciejewska, Franciszkanizm w poezji Młodej Polski. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 309-327.
29. M. Maciejewski, „Ażeby ciało powróciło w słowo’’. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. Lublin 1991.
30. M. Maciejewski, Biblia. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 81-92.
31. J. Miklaszewska, Antyutopia w literaturze Młodej Polski. Wrocław 1988.
32. Cz. Miłosz, Księgi Hioba. Lublin 1981.
33. Cz. Miłosz, Księgi pięciu megilot. Lublin 1984.
34. L. H. Morgan, Społeczeństwo pierwotne, czyli badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości, przez barbarzyństwo, do cywilizacji. Przeł. A. B[ąkowska?]. Warszawa 1887.
35. Niebios i Ziemi Królowa. Najświętsza Maria Panna w poezji polskiej. Oprac. E. Wolski. Włocławek, b. r.
36. E. Renan, Żywot Jezusa. Przeł. A. Niemojewski. Łódź 1991.
37. S. Rogala, Społeczne i filozoficzne poglądy Żuławskiego w „Trylogii księżycowej”. W zb.: Jerzy Żuławski. Życie i twórczość. Red. E. Łoch. Rzeszów 1976, s. 157-179.
38. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Tł. L. Eustachiewicz. Warszawa 1968.
39. B. Skarga, Renan. Warszawa 1969.
40. H. Spencer, Wstęp do socjologii. Tł. H. Goldberg. Warszawa 1884.
41. H. Spencer, Zasady socjologii. Tł. J. K. Potocki. Warszawa 1889—1891.
42. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. Warszawa 1962.
43. D. F. Strauss, Stara i nowa wiara. Tł. I. Moszczeńska. Kraków [1911].
44. J. Szacki, Socjologia Durkheima. W: Historia myśli socjologicznej. Cz. 1. Warszawa 1981.
45. Tryumf krzyża. Chrystus w poezji polskiej. Oprac. E. Wolski. Kijów 1914.
46. E. B. Tylor, Antropologia. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji. Tł. A. Bąkowska. Warszawa 1889.
47. E. B. Tylor, Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów. Przeł. Z. A. Kowerska. Warszawa 1871.
48. T. Walas, Idea dekadencji i mitologie ją zastępujące. W: Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890—1905). Kraków 1986.
49. K. Wyka, Eschatologia i anarchizm. W: Młoda Polska. T. 1: Modernizm polski. Kraków 1987.
50. J. Żuławski, Benedykt Spinoza. Człowiek i dzieło. Warszawa 1902.
51. J. Żuławski, Koniec Mesjasza. Dramat w 4 aktach. Lwów 1911.
52. J. Żuławski, Księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Lwów 1903.
53. J. Żuławski, Księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego. Wstęp K. Romaniuk. Posł. Juliusz Żuławski. Warszawa 1993.
54. J. Żuławski, Na srebrnym globie. Kraków 1987.
55. J. Żuławski, Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca. Lwów 1903.
56. J. Żuławski, Poezje. Wydanie zbiorowe w nowym układzie. T. 1—4. Lwów 1908.
57. J. Żuławski, Prolegomena. Uwagi i szkice. Lwów 1902.
58. J. Żuławski, Prometeusz żydowski. W: Szkice literackie. Książki—myśli—ludzie. Warszawa 1913.
59. J. Żuławski, Rozmowa z diabłem. W: Kuszenie szatana. Opowiadania. Warszawa 1910.
60. J. Żuławski, Stara Ziemia. Kraków 1987.
61. J. Żuławski, Zwycięzca. Powieść. Kraków 1910.
62. J. Żuławski, Zwycięzca. Kraków 1987.

Issue:

4

Start page:

19

End page:

36

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68188 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

167

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85495

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information