Object

Title: Antyk, wojna i propaganda : o kilku "odach" Jarosława Iwaszkiewicza

Creator:

Chojnowski, Zbigniew

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. L. M. Bartelski, Pieśń niepodległa. Kraków 1988. ; 2. Z. Chojnowski, Kręgi poematu. Wokół podróży do Patagonii” Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: Biografia i historia: studia i szkice o związkach literatury z przeszłością. Red. A. Staniszewski, K. D. Szatrawski. Olsztyn 1997, s. 19-47. ; 3. Z. Chojnowski, Rozbieranie Tristana. „Twórczość” 1997, nr 2, s. 52-65. ; 4. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 5. A. Gronczewski, Jarosław Iwaszkiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1974. ; 6. M. Grydzewski, J. Iwaszkiewicz, Listy 1922—1967. Oprac. M. Bojanowska. Warszawa 1997. ; 7. M. Grześczak, Olimpijskie konkursy sztuki (w polskiej perspektywie). W zb. : Stadion ze słów. Antologia. Sport w poetyckiej polszczyźnie. [Oprac.] M. Grześczak. Warszawa 1985, s. 222-225. ; 8. J. Iwaszkiewicz, "A spieszył się z pisaniem..." W zb.: Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Red. Z. Wasilewski. Wyd. 3. Kraków 1979, s. 148-152. ; 9. J. Iwaszkiewicz, Aleja przyjaciół. Warszawa 1984. ; 10. J. Iwaszkiewicz, Mój wiersz. „Poglądy” 1963, nr 4. ; 11. J. Iwaszkiewicz, Notatki 1939—1945. Aneks A. Iwaszkiewiczowa. Przygotował do druku, uzupełnił przypisy i posł. A. Zawada. Wrocław 1991. ; 12. J. Iwaszkiewicz, O wierszach Jastruna. „Życie Literackie” 1945, nr 7/8, s. 20—21. ; 13. J. Iwaszkiewicz, Odes olympiques. Trad. P. Seghers. Paris 1949. ; 14. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski. Warszawa 1977. ; 15. J. Iwaszkiewicz, Przedmowa. [1943]. W: Nowele włoskie. Warszawa 1947. ; 16. J. Iwaszkiewicz, Rozmowy o książkach. Warszawa 1968. ; 17. J. Iwaszkiewicz, Wstęp. W: J. Krzyżewski, Poezje. Wybór i oprac. P. Mitzner. Wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1978, s. 5-7. ; 18. J. Iwaszkiewicz, Wstęp. W: Wiersze. T. 1. Warszawa 1977. ; 19. M. Janion, Polacy i ich wampiry. W: Wobec zła. Chotomów 1989. ; 20. Jarosława Iwaszkiewicza „Ody olimpijskie". „Wolni Ludzie” 1948, nr 17. ; 21. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Wyd. 4. Warszawa 1991. ; 22. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991. ; 23. T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław 1996. ; 24. E. Kuźma, Egzotyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992, s. 242-245. ; 25. E. Kuźma, Semiologia egzotyki. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan i S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 301-324. ; 26. J. Kwiatkowski, Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej XX wieku. W: Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku). Wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska. Posł. M. Stala. Kraków 1995. ; 27. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975. ; 28. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1992. ; 29. Z. Łapiński, Oda. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992, s. 750-752. ; 30. J. Łobodowski, Czy mistrz kompromisu. „Wiadomości” (Londyn) 1980, nr 20, s. 4. ; 31. S. Mrożek, „Niech będzie pokój”. „Dziennik Literacki” 1950, nr 33. ; 32. „Ody olimpijskie" Jarosława Iwaszkiewicza. „Kurier Poranny” 1948, nr 230. ; 33. Pindar, Oda olimpijska II. Tł. S. Srebrny. W: Wybór poezji. Oprac. A. Szastyńska-Siemion. BN II 199. Wrocław 1981. ; 34. Pod olimpijskim sztandarem. Myśl polska zwycięża w maratońskim biegu do lepszego świata. „Głos Pomorza” 1948, nr 224. ; 35. G. Ritz, Stosunek niejednoznaczny, czyli Jarosław Iwaszkiewicz wobec władzy. Oprac. na podstawie spolszczenia A. Kopackiego. W zb.: Literatura i władza. Warszawa 1996, s. 195-206. ; 36. R. Roński [J. Iwaszkiewicz], O postawę pisarza. „Życie Literackie” 1945, nr 2, s. 1—2. ; 37. S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945—1975. Kraków 1983. ; 38. Theates [W. Weintraub], "Oda" Iwaszkiewicza. „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr 5/6, s. 4. ; 39. Z. Wasilewski, Legenda Baczyńskiego. Warszawa 1996. ; 40. H. Wielowieyska, Wiersze o wolności. „Ody olimpijskie" Jarosława Iwaszkiewicza. „Robotnik” 1948, nr 223. ; 41. K. Wierzyński, Pamiętnik poety. Oprac., wstęp P. Kądziela. Warszawa 1991. ; 42. K. Wierzyński, Poezje zebrane. Zebrał i posł. W. Smaszcz. T. 1. Białystok 1994. ; 43. A. Witkowska, Wielcy romantycy polscy. Sylwetki. Mickiewicz. Słowacki. Krasiński. Norwid. Warszawa 1980. ; 44. T. Wójcik, Kompleks niemiecki w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 6, s. 111-120. ; 45. T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety. Warszawa 1993. ; 46. A. Zawada, Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa 1994.

Issue:

4

Start page:

73

End page:

97

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68190 ; oai:rcin.org.pl:68190 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 4, 2019

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

117

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85498

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information