RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Antyk, wojna i propaganda : o kilku "odach" Jarosława Iwaszkiewicza

Creator:

Chojnowski, Zbigniew

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. L. M. Bartelski, Pieśń niepodległa. Kraków 1988.
2. Z. Chojnowski, Kręgi poematu. Wokół podróży do Patagonii” Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: Biografia i historia: studia i szkice o związkach literatury z przeszłością. Red. A. Staniszewski, K. D. Szatrawski. Olsztyn 1997, s. 19-47.
3. Z. Chojnowski, Rozbieranie Tristana. „Twórczość” 1997, nr 2, s. 52-65.
4. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
5. A. Gronczewski, Jarosław Iwaszkiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1974.
6. M. Grydzewski, J. Iwaszkiewicz, Listy 1922—1967. Oprac. M. Bojanowska. Warszawa 1997.
7. M. Grześczak, Olimpijskie konkursy sztuki (w polskiej perspektywie). W zb. : Stadion ze słów. Antologia. Sport w poetyckiej polszczyźnie. [Oprac.] M. Grześczak. Warszawa 1985, s. 222-225.
8. J. Iwaszkiewicz, "A spieszył się z pisaniem..." W zb.: Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Red. Z. Wasilewski. Wyd. 3. Kraków 1979, s. 148-152.
9. J. Iwaszkiewicz, Aleja przyjaciół. Warszawa 1984.
10. J. Iwaszkiewicz, Mój wiersz. „Poglądy” 1963, nr 4.
11. J. Iwaszkiewicz, Notatki 1939—1945. Aneks A. Iwaszkiewiczowa. Przygotował do druku, uzupełnił przypisy i posł. A. Zawada. Wrocław 1991.
12. J. Iwaszkiewicz, O wierszach Jastruna. „Życie Literackie” 1945, nr 7/8, s. 20—21.
13. J. Iwaszkiewicz, Odes olympiques. Trad. P. Seghers. Paris 1949.
14. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski. Warszawa 1977.
15. J. Iwaszkiewicz, Przedmowa. [1943]. W: Nowele włoskie. Warszawa 1947.
16. J. Iwaszkiewicz, Rozmowy o książkach. Warszawa 1968.
17. J. Iwaszkiewicz, Wstęp. W: J. Krzyżewski, Poezje. Wybór i oprac. P. Mitzner. Wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1978, s. 5-7.
18. J. Iwaszkiewicz, Wstęp. W: Wiersze. T. 1. Warszawa 1977.
19. M. Janion, Polacy i ich wampiry. W: Wobec zła. Chotomów 1989.
20. Jarosława Iwaszkiewicza „Ody olimpijskie". „Wolni Ludzie” 1948, nr 17.
21. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Wyd. 4. Warszawa 1991.
22. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991.
23. T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław 1996.
24. E. Kuźma, Egzotyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992, s. 242-245.
25. E. Kuźma, Semiologia egzotyki. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan i S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 301-324.
26. J. Kwiatkowski, Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej XX wieku. W: Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku). Wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska. Posł. M. Stala. Kraków 1995.
27. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975.
28. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1992.
29. Z. Łapiński, Oda. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992, s. 750-752.
30. J. Łobodowski, Czy mistrz kompromisu. „Wiadomości” (Londyn) 1980, nr 20, s. 4.
31. S. Mrożek, „Niech będzie pokój”. „Dziennik Literacki” 1950, nr 33.
32. „Ody olimpijskie" Jarosława Iwaszkiewicza. „Kurier Poranny” 1948, nr 230.
33. Pindar, Oda olimpijska II. Tł. S. Srebrny. W: Wybór poezji. Oprac. A. Szastyńska-Siemion. BN II 199. Wrocław 1981.
34. Pod olimpijskim sztandarem. Myśl polska zwycięża w maratońskim biegu do lepszego świata. „Głos Pomorza” 1948, nr 224.
35. G. Ritz, Stosunek niejednoznaczny, czyli Jarosław Iwaszkiewicz wobec władzy. Oprac. na podstawie spolszczenia A. Kopackiego. W zb.: Literatura i władza. Warszawa 1996, s. 195-206.
36. R. Roński [J. Iwaszkiewicz], O postawę pisarza. „Życie Literackie” 1945, nr 2, s. 1—2.
37. S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945—1975. Kraków 1983.
38. Theates [W. Weintraub], "Oda" Iwaszkiewicza. „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr 5/6, s. 4.
39. Z. Wasilewski, Legenda Baczyńskiego. Warszawa 1996.
40. H. Wielowieyska, Wiersze o wolności. „Ody olimpijskie" Jarosława Iwaszkiewicza. „Robotnik” 1948, nr 223.
41. K. Wierzyński, Pamiętnik poety. Oprac., wstęp P. Kądziela. Warszawa 1991.
42. K. Wierzyński, Poezje zebrane. Zebrał i posł. W. Smaszcz. T. 1. Białystok 1994.
43. A. Witkowska, Wielcy romantycy polscy. Sylwetki. Mickiewicz. Słowacki. Krasiński. Norwid. Warszawa 1980.
44. T. Wójcik, Kompleks niemiecki w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 6, s. 111-120.
45. T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety. Warszawa 1993.
46. A. Zawada, Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa 1994.

Issue:

4

Start page:

73

End page:

97

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68190 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

326

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85498

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information