Object structure

Title:

Na antypodach tradycji literackiej : wokół "sprawy Borowskiego"

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Borowski’s creativity ; Borowski’s attack on Zofia Kossak-Szczucka ; Catholicism ; Borowski’s Alicja w krainie czarów (Alice in Wonderland) literary criticism ; Borowski’s W oczach i uszach Courts-Mahlerowej (In Courts-Mahlerowa’s Eyes and Ears) ; literary criticism ; war cataclysm ; literary technique

References:

1. Aga [pseud.],Glossy i notatki. „Odra” 1946, nr 14, s. 8.
2. J. Ambroziewicz, Jak daleko, jak blisko. „Argumenty” 1972, nr 36.
3. J. Andrzejewski, Przedmowa w: T. Borowski, Wybór opowiadań. Warszawa 1959, s. 5-7.
4. J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków 1996.
5. J. Błoński, Piekła Borowskiego. „Teksty” 1972, nr 6, s. 156-161.
6. T. Borowski, Alicja w krainie czarów. „Pokolenie” 1947, nr 1.
7. T. Borowski, Śmierć powstańca. W: Utwory wybrane. Wyd. 2. Oprac. A. Werner. Wrocław 1997.
8. T. Borowski, Utwory zebrane. T. 3: Krytyka literacka i artystyczna. Warszawa 1954.
9. T. Borowski, W oczach i uszach Courts-Mahlerowej. „Kuźnica” 1946, nr 49, s. 10.
10. R. Bratny, W poszukiwaniu nowego stylu. „Twórczość” 1948, nr 11.
11. L. Budrecki, Liberalizm wobec imperializmu. „Wieś” 1949, nr 7, s. 5-6.
12. L. Budrecki, Mała Apokalipsa. „Twórczość” 1948, nr 11, s. 113-117.
13. S. Buryła, Herlinga-Grudzińskiego spór z Borowskim wokół koncepcji rzeczywistości koncentracyjnej. „Ruch Literacki” 1998, nr 1, s. 65-81.
14. T. Drewnowski, Sukces i skandale. „Współczesność” 1970, nr 2, s. 6-7.
15. T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim. Wyd. 3. Warszawa 1992.
16. M. Dziewulska, Różewicz, czyli pułapka sentymentalizmu. W: Teatr zdradzonego przymierza. Warszawa 1985.
17. W. Gombrowicz, Dziennik 1953—1956. Kraków 1988.
18. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą. 1973—1979. Warszawa 1990.
19. G. Herling-Grudziński, U kresu nocy. „Wiadomości” 1948, nr 142/143, s. 5.
20. T. Hołuj, Temat Oświęcim. „Twórczość” 1947, nr 2, s. 138-142.
21. k. i., Wśród czasopism. „Odra” 1947, nr 1, s. 8.
22. k. i., Wśród czasopism. „Odra” 1947, nr 8, s. 8.
23. M. Janion, Legenda i antylegenda wojny (1). „Literatura” 1975, nr 23, 1; 10.
24. M. Janion, Legenda i antylegenda wojny (2). „Literatura” 1975, nr 24, s. 3.
25. M. Janion, Legenda i antylegenda wojny (3). „Literatura” 1975, nr 25, s. 14.
26. M. Janion, Wojna i forma. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Red. M. Głowiński, S. Sławiński. Wrocław 1976, s. 187-267.
27. P. Jasienica, Spowiedź udręczonych. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 40, s. 3; 8.
28. P. Jasienica, Warto pogadać. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 9, s. 4-5.
29. j. k., Umiejętność czytania. „Kuźnica” 1946, nr 30, s. 12.
30. S. Kisielewski, Przeciw ciasnocie. „Dziś i jutro” 1947, nr 32, s. 4.
31. M. Komar, Opisanie i wyjaśnienie części powodów, dla których w literaturze polskiej—mam tu na myśli powieść, dramat i scenariusz filmowy—nie powstało do tej pory i pewnie w najbliższych latach nie powstanie wielkie dzieło o czasach wojny i okupacji. „Dialog” 1973, nr 4, s. 150-153.
32. M. Komar, Zrozumienie i lojalność. „Literatura” 1972, nr 35.
33. W. Kowalski, „Bunt młodych"—karierowiczów literackich. Uwagi o działalności literacko-politycznej tzw. „pryszczatych". „Wiadomości” 1965, nr 40(1018), s. 4.
34. A. Lisiecka, Pokolenie „pryszczatych”. Kraków 1964.
35. A. Lisiecka, Recenzja w formie listu. „Wiadomości” 1973, nr 30(1426), s. 2.
36. List otwarty do Zarządu Głównego ZZLP. „Dziś i jutro” 1947, nr 6, s. 2.
37. J. Łobodowski, O Tadeuszu Borowskim. „Wiadomości” 1973, nr 38(1434), s. 6.
38. T. Łubieński, Anty-Borowski. W: Bohaterowie naszych czasów. Londyn 1986.
39. R. Matuszewski, Sztuka małych form, czyli o „sprawie" Borowskiego. „Kuźnica” 1949, nr 3, s. 5.
40. K. Mętrak, Borowski do wzięcia? „Kultura” 1972, nr 37.
41. J. Niecikowski, Sporu o Borowskiego ciąg dalszy. „Literatura” 1972, nr 38, s. 14.
42. F. Nietzsche, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia. W: Niewczesne rozważania. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 1996.
43. Obrona i sąd. „Dziś i jutro” 1947, nr 42, s. 8.
44. M. Orski, Zło wśród nas samych. „Odra” 1986, nr 4, s. 33-39.
45. M. Pankowski, Pierwsza śmierć Tadeusza Borowskiego. „Wiadomości” 1970, nr 43(1282), s. 2.
46. M. Pankowski, Tadeusz Borowski po dwudziestu latach. „Wiadomości” 1970, nr 42(1281), s. 4.
47. St. P. [S. Podlewski], Na widowni. „Dziś i jutro” 1947, nr 24, s. 3.
48. K. Pomian, Herling-Grudziński i powojenna literatura polska. Rozm. przepr. Z. Kudelski. "Kresy" 1994, nr 3(19), s. 35-43.
49. S. Poszumski, Fałsz, cynizm, krzywda... Wspomnienia z obozu godzące w godność więźnia i męczennika. „Słowo Powszechne” 1947, nr 81.
50. A. Sandauer, Sprawa Borowskiego i innych. „Odrodzenie” 1948, nr 2.
51. Ch. Skrzyposzek, Tadeusz Borowski żywy? „Odra” 1968, nr 5, s. 33-40.
52. Ch. Skrzyposzek, Tadeusz Borowski żywy? (2). „Odra” 1968, nr 6, s. 35-40.
53. J. Szczucki, Cynizm czy koncepcja literacka? „Żołnierz Polski” 1947, nr 19.
54. J. Szczypka, Glosa do książki o Tadeuszu Borowskim. „Kierunki” 1970, nr 6, s. 3-4.
55. M. Szpakowska, Kamienny świat pod kamiennym niebem. „Teksty” 1973, nr 4, s. 139-145.
56. W. Szymborska, Odmienne spojrzenie na obóz. „Dziennik Literacki” 1948, nr 37, s. 5.
57. Z. Trziszka, Dialog mówiony i pisany. W: L. Buczkowski, Wszystko jest dialogiem. Warszawa 1984.
58. WTK, Stary spór na nowo spreparowany. „WTK” 1970, nr 8.
59. A. Werner, Zwyczajna apokalipsa. Warszawa 1971.
60. A. Wirth, Odkrycie tragizmu. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. T. 3. Warszawa 1965, s. 42-51.
61. B. Wojdowski, Borowski häftling 119198. Szkic tymczasowy. „Współczesność” 1961, nr 13, s. 1; 3.
62. K. Wyka, „Gdziekolwiek ziemia jest snem..." W: Pogranicze powieści. Warszawa 1974.
63. K. Wyka, Recenzja pracy doktorskiej mgr Tadeusza Drewnowskiego pt. „Ucieczka z kamiennego świata. (O Tadeuszu Borowskim). „Twórczość” 1978, nr 4, s. 112-129.
64. H. Zaworska, Kogo, za co i kto ma sądzić. „Twórczość” 1972, nr 12, s. 107-109.
65. J. Ziomek, Śmiech pokoleń. „Nurt” 1972, nr 11, s. 51-53.
66. W. Żukrowski, Mironek w powstaniu. „Nowe Książki” 1970, nr 19, s. 1191-1194.

Issue:

4

Start page:

99

End page:

123

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)