Object

Title: Uwagi o wspólnocie języka i porozumiewaniu się inspirowane wierszem "Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej

Creator:

Kloch, Zbigniew

Date issued/created:

1998

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Вalbus, Poetyka i światopogląd „światów możliwych” Wisławy Szymborskiej. „Ruch Literacki” 1994, z. 1/2, s. 1-22.
2. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale. T. 1. Paris 1971.
3. W. Bolecki, Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1991.
4. G. Borkowska , Córki Miltona. (O krytyce feministycznej ostatnich piętnastu lat). W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 71-92.
5. A. Burzyńska, Dekonstrukcja: próba krytycznego bilansu. W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 47-69.
6. J. Culler, Konwencja i oswojenie. Przeł. I. Sieradzki. W zb.: Znak, styl, konwencja. Wybrał i wstęp M. Głowiński. Warszawa 1977, s. 146-196.
7. H. P. Grice, Logika a konwersacja. Tł. J. Wajszczuk. „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6, s. 85-99.
8. J. Kwiatkowski, Remont pegazów. Szkice i felietony. Warszawa 1969.
9. V. Mathesius, O tak zwanym aktualnym rozczłonkowaniu zdania. Przeł. M. R. Mayenowa. W zb.: O spójności tekstu. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1971, s. 7-12.
10. M. R. Mayenowa, Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia poetyki. W: Studia i rozprawy. Wybór i oprac. A. Axer, T. Dobrzyńska. Warszawa 1993.
11. M. R. Mayenowa, What Do We Mean by „a Common Language". W zb.: „Woz'mi na radost”’. To Honor Jeanne van der Eng-Liedmeier. Amsterdam 1980.
12. R. Nycz, Dekonstrukcjonizm w teorii literatury. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 101-130.
13. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez qranic. „Teksty” 1980, nr 6, s. 3-35.
14. J. Sławiński, Miejsce interpretacji. „Teksty Drugie” 1995, z. 5, s. 27-44.
15. W. Szymborska, Na wieży Babel. „Nowa Kultura” 1961, nr 39, s. 3.
16. J. Warchala, Dialog potoczny a tekst. Katowice 1991.
17. P. Watzlawick, J. Helmick-Beavin, D. D. Jackson, Une Logique de la communication. Paris 1979.

Issue:

4

Start page:

139

End page:

147

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68193 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

134

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/85502

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information