Object structure

Title:

Matka Boska Kwietna : o średniowiecznej pieśni maryjnej "Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie..."

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Mazurkiewicz, Roman

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Marian worship ; Middle Ages ; song ; Kwiatek czysty, smutnego serca ucieszenie... (Pure Flower Gladdening a Sad Heart...) ; textual studies ; metaphor of flower

References:

1. „Analecta Hymnica Medii Aevi”. Hrśg. G. M. Dreves, C. Blume, H. Bannister. T. 1—56. Leipzig 1886—1922.
2. M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku. „Rozprawy AU”, Wydział Filologiczny 1893. t. 19.
3. T. Dobrzeniecki, Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego”. W zb.: Średniowiecze. Studia o kulturze. Red. J. Lewański. T. 4. Wrocław 1969, s. 196-501.
4. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł., oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Wybór ilustracji i komentarz T. Łozińska. Warszawa 1990.
5. Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum. Alfabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen. Hrsg. H. Walther. T. 1. Götingen 1969.
6. A. Klawek, Biblijne symbole maryjne. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1956.
7. Korona Dziewicy. W antologii: Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej (w. VIII —XI). Przeł., wstęp W. Kania. Niepokalanów 1986.
8. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych. Tł. K. Romaniuk. Poznań 1989.
9. L. Malinowski, „Modlitwy Wacława", zabytek języka polskiego z wieku XV. [...]. „Pamiętnik AU w Krakowie”, Wydziały Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny 1875, t. 2.
10. Meliton z Sardes, Clavis. W: J. B. Pitra, Analecta sacra spicilegio solesmeni parata. T. 2. Typis Tusculanis 1884.
11. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995.
12. W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische Übersicht, Würdigung und Texte. Ein Beitrag zur slavischen Philologie. Berlin 1886.
13. S. Nieznanowski, Średniowieczna liryka religijna. Rekonesans badawczy. W: Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach. Warszawa 1989.
14. B. Opec, Żywot Pana Jezusa Krysta [...] . W zb.: „Cały świat nie pomieściłby ksiąg”. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra. Wstęp M. Adamczyk. Warszawa—Poznań 1996, s. 257-284.
15. J. B. Pitra, Spicilegium solesmense complectens sanctorum Patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota [...] . T. 2. Parisiis 1885.
16. J. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Wrocław 1968.
17. J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Plantas, animalia, lapides et cetera simplicia medicamenta quae in Polonia ad hibebantur inde a XII usque at XVI saeculum. T. 1-2. Kraków 1900.
18. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa. Wyd. A. Brückner. Kraków 1907.
19. A. Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters. Linz 1893.
20. Średniowieczna pieśń religijna polska. Wyd. A. Brückner. BN I 65. Kraków 1923.
21. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wyd. 2, zm. BN I 65. Wrocław 1980.
22. Teksty o Matce Bożej. Franciszkanie średniowieczni. Oprac. M. S. Wszołek. Wstęp S. C. Napiórkowski. Niepokalanów 1992.
23. Tomasz z Akwinu Św., Suma teologiczna. T. 10. Przetł. J. Bardan. Objaśnieniami zaopatrzył F. W. Bednarski. Londyn 1967.
24. S. Urbańczyk, Pieśń maryjna "Kwiatek czysty...”, czyli o symbolice kolorów. „Prace Filologiczne” 1986, t. 33, s. 425-431.

Issue:

4

Start page:

149

End page:

164

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)