Object structure

Title:

Matka Boska Kwietna : o średniowiecznej pieśni maryjnej "Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie..."

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Mazurkiewicz, Roman

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Marian worship ; Middle Ages ; song ; Kwiatek czysty, smutnego serca ucieszenie... (Pure Flower Gladdening a Sad Heart...) ; textual studies ; metaphor of flower

References:

1. „Analecta Hymnica Medii Aevi”. Hrśg. G. M. Dreves, C. Blume, H. Bannister. T. 1—56. Leipzig 1886—1922. ; 2. M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku. „Rozprawy AU”, Wydział Filologiczny 1893. t. 19. ; 3. T. Dobrzeniecki, Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego”. W zb.: Średniowiecze. Studia o kulturze. Red. J. Lewański. T. 4. Wrocław 1969, s. 196-501. ; 4. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł., oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Wybór ilustracji i komentarz T. Łozińska. Warszawa 1990. ; 5. Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum. Alfabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen. Hrsg. H. Walther. T. 1. Götingen 1969. ; 6. A. Klawek, Biblijne symbole maryjne. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1956. ; 7. Korona Dziewicy. W antologii: Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej (w. VIII —XI). Przeł., wstęp W. Kania. Niepokalanów 1986. ; 8. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych. Tł. K. Romaniuk. Poznań 1989. ; 9. L. Malinowski, „Modlitwy Wacława", zabytek języka polskiego z wieku XV. [...]. „Pamiętnik AU w Krakowie”, Wydziały Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny 1875, t. 2. ; 10. Meliton z Sardes, Clavis. W: J. B. Pitra, Analecta sacra spicilegio solesmeni parata. T. 2. Typis Tusculanis 1884. ; 11. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995. ; 12. W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische Übersicht, Würdigung und Texte. Ein Beitrag zur slavischen Philologie. Berlin 1886. ; 13. S. Nieznanowski, Średniowieczna liryka religijna. Rekonesans badawczy. W: Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach. Warszawa 1989. ; 14. B. Opec, Żywot Pana Jezusa Krysta [...] . W zb.: „Cały świat nie pomieściłby ksiąg”. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra. Wstęp M. Adamczyk. Warszawa—Poznań 1996, s. 257-284. ; 15. J. B. Pitra, Spicilegium solesmense complectens sanctorum Patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota [...] . T. 2. Parisiis 1885. ; 16. J. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Wrocław 1968. ; 17. J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Plantas, animalia, lapides et cetera simplicia medicamenta quae in Polonia ad hibebantur inde a XII usque at XVI saeculum. T. 1-2. Kraków 1900. ; 18. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa. Wyd. A. Brückner. Kraków 1907. ; 19. A. Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters. Linz 1893. ; 20. Średniowieczna pieśń religijna polska. Wyd. A. Brückner. BN I 65. Kraków 1923. ; 21. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wyd. 2, zm. BN I 65. Wrocław 1980. ; 22. Teksty o Matce Bożej. Franciszkanie średniowieczni. Oprac. M. S. Wszołek. Wstęp S. C. Napiórkowski. Niepokalanów 1992. ; 23. Tomasz z Akwinu Św., Suma teologiczna. T. 10. Przetł. J. Bardan. Objaśnieniami zaopatrzył F. W. Bednarski. Londyn 1967. ; 24. S. Urbańczyk, Pieśń maryjna "Kwiatek czysty...”, czyli o symbolice kolorów. „Prace Filologiczne” 1986, t. 33, s. 425-431.

Issue:

4

Start page:

149

End page:

164

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)