Object structure

Title:

Recepcja opowieści z cyklu "Tysiąc nocy i jedna" w piśmiennictwie polskim

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Rudnicka, Jadwiga

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

One Thousand and One Nights ; Arabic literature ; reception ; orientalism ; Jan Potocki’s The Manuscript Found in Saragossa ; Antoni Malczewski’s Maria ; Aleksander Fredro’s Pan Jowialski (Sir Jowialski) ; Ryszard Berwiński’s Don Juan poznański (Don Juan of Poznań) ; Cyprian Norwid’s Kleopatra i Cezar (Cleopatra and Caesar) ; Narcyza Żmichowska’s Poganka (Lady Pagan) ; Kornel Makuszyński’s Awantury arabskie (Arabic Adventures) ; Antoni Słonimski’s Bajka (Fairy Tale)

References:

1. Bajki i podania. Zebrał J. Lompa. Red. nauk., wstęp J. Krzyżanowski. Wstęp i komentarz H. Kapełuś. Teksty i nota edytorska J. Pośpiech. Wrocław 1965. ; 2. S. Barącz, Bajki, fraszki, podania, przysłowia i pieśni na Rusi. Tarnopol 1866. ; 3. R. Berwiński, Księga życia i śmierci. (Wybór pism). Oprac. M. Janion. Warszawa 1953. ; 4. S. Chełchowski, Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza. T. 1-2. Warszawa 1889. ; 5. S. Ciszewski, Krakowiacy. Monografia etnograficzna. T. 1. Kraków 1894. ; 6. S. Ciszewski, Powieści z „Tysiąca i jednej nocy" w przeróbce ludu naszego. „Wisła” 1888, t. 2. ; 7. J. Czechowicz, Sny szczęśliwe. Lublin 1984. ; 8. Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature. T. 1. Milano 1955. ; 9. B. Dziekoński, Siła woli. Urywek z pamiętnika nieznajomego. „Biblioteka Warszawska” 1843, t. 3, s. 571-605. ; 10. J. Iwaszkiewicz, Jarmark książek. „Twórczość” 1972, nr 6, s. 124. ; 11. H. Kamieński, Pamiętniki i wizerunki. Z rękopisów przygotowała do druku i przypisy I. Śliwińska. Wstęp W. Kula. Wrocław 1951. ; 12. J. Kleiner, Mickiewicz. Wyd. 2. T. 1. Lublin 1948. ; 13. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 3: Kujawy. Cz. 1. Warszawa 1867. ; 14. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 8: Krakowskie. Cz. 4. Kraków 1875. ; 15. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 14: Wielkie Księstwo Poznańskie. Cz. 6. Kraków 1881. ; 16. J. Krzyżanowski, Fiałek Walenty. Hasło w: Słownik folkloru polskiego. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1965, s. 102. ; 17. J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. Wyd. 2, rozszerz. T. 1-2 . Wrocław 1962-1963. ; 18. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962. ; 19. K. Kuliczkowska, Jeszcze o „Chacie wuja Toma" i kilku innych sprawach. „Współczesność” 1965, nr 16, s. 10. ; 20. J. Lompa, O dwóch dzieciątkach na wodę puszczonych. „Przyjaciel Ludu” 1846, nr 13. ; 21. W. Łoziński, Zaklęty dwór. Oprac. A. Bar. Kraków 1926. ; 22. T. Makowiecki, W Soplicowie po latach. „Zeszyty Wrocławskie” 1952, nr 3, s. 129-143. ; 23. K. Makuszyński, Awantury arabskie. Warszawa 1913. ; 24. A. Mańkowski, Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusiech Zachodnich wraz ze szczegółową bibliografią druków polskich zachodnio pruskich. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1908, t. 16. ; 25. T. Miciński, W mroku gwiazd. Poezje. Kraków 1902. ; 26. A. Mickiewicz, Dziady. Część I. W: Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 3. Warszawa 1949. ; 27. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 1. Warszawa 1949. ; 28. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 4, cz. 1. Warszawa 1971. ; 29. T. Pietrykowski, Walenty Fiałek, senior bibliofilów polskich. Warszawa 1928. ; 30. S. Pigoń, Glosa do Antoniego Malczewskieqo. „Ruch Literacki” 1964, nr 3, s. 140-143. ; 31. H. Piskorska, Fiałek Walenty. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 6. Kraków 1948, s. 427. ; 32. J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie. Tekst przygotował i przypisy L. Kukulski. Warszawa 1965. ; 33. B. Prus, Lalka. Wybór pism. T. 2. Warszawa 1974. ; 34. T. Rittner, Dramaty. Oprac. Z. Raszewski. T. 2. Warszawa 1966. ; 35. W. Rolicz-Lieder, Poezje II. [Paryż] 1891. ; 36. W. Rolicz-Lieder, Poezje wybrane. Wybór, wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1960. ; 37. J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w kulturze literackiej polskiego oświecenia. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 155-182. ; 38. J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna" w twórczości pisarzy polskich. W zb.: Wschód w literaturze polskiej. Red. J. Reychman. Wrocław 1970, s. 5-31. ; 39. A. Saloni, Lud wiejski z okolicy Przeworska. „Wisła” 1898, t. 10. ; 40. E. Schure, Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemniczych dziejów religii. Rama—Kriszna—Hermes—Mojżesz—Platon—Jezus. Z 20 wyd. francuskiego spolszczyła W. Nidecka. Toledo, Ohio [około 1918]. ; 41. A. Słonimski, Liryki. Warszawa 1958. ; 42. S. Stankiewicz, Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej. Cz. 1. Wilno 1936. ; 43. J. Tuwim, Kwiaty polskie. W: Dzieła. T. 2. Warszawa 1955. ; 44. J. Tuwim, Nowy wybór wierszy. Warszawa 1956. ; 45. Tysiąc nocy i jedna. Powieści arabskie. T. 1-2. Wilno 1819. ; 46. M. Wantowska, „Dziady” kowieńsko-wileńskie. W zb.: Ludowość u Mickiewicza. Red. J. Krzyżanowski, R. Wojciechowski. Warszawa 1958, s. 199-320. ; 47. P. Wilkońska, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie. Warszawa 1959. ; 48. K. W. Wójcicki, Pamiętnik dziecka Warszawy. Kraków 1909. ; 49. A. Zajączkowski, Orient jako źródło inspiracji w literaturze doby mickiewiczowskiej. Warszawa 1955. ; 50. N. Żmichowska, Listy. T. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarz M. Romankówna. Wrocław 1957. ; 51. N. Żmichowska (Gabriella), Poganka. Oprac. T. Boy-Żeleński. Wyd. 2, przejrz. BN I 121. Wrocław 1950.

Issue:

4

Start page:

165

End page:

185

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: