Object structure

Title:

Recepcja opowieści z cyklu "Tysiąc nocy i jedna" w piśmiennictwie polskim

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Rudnicka, Jadwiga

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Księga tysiąca i jednej nocy ; literatura arabska ; recepcja ; orientalizm ; Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego ; Maria Antoniego Malczewskiego ; Pan Jowialski Aleksandra Fredry ; Don Juan poznański Ryszarda Berwińskiego ; Kleopatra i Cezar Cypriana Norwida ; Poganka Narcyzy Żmichowskiej ; Awantury arabskie Kornela Makuszyńskiego ; Bajka Antoniego Słonimskiego

References:

1. Bajki i podania. Zebrał J. Lompa. Red. nauk., wstęp J. Krzyżanowski. Wstęp i komentarz H. Kapełuś. Teksty i nota edytorska J. Pośpiech. Wrocław 1965.
2. S. Barącz, Bajki, fraszki, podania, przysłowia i pieśni na Rusi. Tarnopol 1866.
3. R. Berwiński, Księga życia i śmierci. (Wybór pism). Oprac. M. Janion. Warszawa 1953.
4. S. Chełchowski, Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza. T. 1-2. Warszawa 1889.
5. S. Ciszewski, Krakowiacy. Monografia etnograficzna. T. 1. Kraków 1894.
6. S. Ciszewski, Powieści z „Tysiąca i jednej nocy" w przeróbce ludu naszego. „Wisła” 1888, t. 2.
7. J. Czechowicz, Sny szczęśliwe. Lublin 1984.
8. Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature. T. 1. Milano 1955.
9. B. Dziekoński, Siła woli. Urywek z pamiętnika nieznajomego. „Biblioteka Warszawska” 1843, t. 3, s. 571-605.
10. J. Iwaszkiewicz, Jarmark książek. „Twórczość” 1972, nr 6, s. 124.
11. H. Kamieński, Pamiętniki i wizerunki. Z rękopisów przygotowała do druku i przypisy I. Śliwińska. Wstęp W. Kula. Wrocław 1951.
12. J. Kleiner, Mickiewicz. Wyd. 2. T. 1. Lublin 1948.
13. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 3: Kujawy. Cz. 1. Warszawa 1867.
14. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 8: Krakowskie. Cz. 4. Kraków 1875.
15. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 14: Wielkie Księstwo Poznańskie. Cz. 6. Kraków 1881.
16. J. Krzyżanowski, Fiałek Walenty. Hasło w: Słownik folkloru polskiego. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1965, s. 102.
17. J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. Wyd. 2, rozszerz. T. 1-2 . Wrocław 1962-1963.
18. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962.
19. K. Kuliczkowska, Jeszcze o „Chacie wuja Toma" i kilku innych sprawach. „Współczesność” 1965, nr 16, s. 10.
20. J. Lompa, O dwóch dzieciątkach na wodę puszczonych. „Przyjaciel Ludu” 1846, nr 13.
21. W. Łoziński, Zaklęty dwór. Oprac. A. Bar. Kraków 1926.
22. T. Makowiecki, W Soplicowie po latach. „Zeszyty Wrocławskie” 1952, nr 3, s. 129-143.
23. K. Makuszyński, Awantury arabskie. Warszawa 1913.
24. A. Mańkowski, Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusiech Zachodnich wraz ze szczegółową bibliografią druków polskich zachodnio pruskich. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1908, t. 16.
25. T. Miciński, W mroku gwiazd. Poezje. Kraków 1902.
26. A. Mickiewicz, Dziady. Część I. W: Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 3. Warszawa 1949.
27. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 1. Warszawa 1949.
28. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 4, cz. 1. Warszawa 1971.
29. T. Pietrykowski, Walenty Fiałek, senior bibliofilów polskich. Warszawa 1928.
30. S. Pigoń, Glosa do Antoniego Malczewskieqo. „Ruch Literacki” 1964, nr 3, s. 140-143.
31. H. Piskorska, Fiałek Walenty. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 6. Kraków 1948, s. 427.
32. J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie. Tekst przygotował i przypisy L. Kukulski. Warszawa 1965.
33. B. Prus, Lalka. Wybór pism. T. 2. Warszawa 1974.
34. T. Rittner, Dramaty. Oprac. Z. Raszewski. T. 2. Warszawa 1966.
35. W. Rolicz-Lieder, Poezje II. [Paryż] 1891.
36. W. Rolicz-Lieder, Poezje wybrane. Wybór, wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1960.
37. J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w kulturze literackiej polskiego oświecenia. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 155-182.
38. J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna" w twórczości pisarzy polskich. W zb.: Wschód w literaturze polskiej. Red. J. Reychman. Wrocław 1970, s. 5-31.
39. A. Saloni, Lud wiejski z okolicy Przeworska. „Wisła” 1898, t. 10.
40. E. Schure, Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemniczych dziejów religii. Rama—Kriszna—Hermes—Mojżesz—Platon—Jezus. Z 20 wyd. francuskiego spolszczyła W. Nidecka. Toledo, Ohio [około 1918].
41. A. Słonimski, Liryki. Warszawa 1958.
42. S. Stankiewicz, Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej. Cz. 1. Wilno 1936.
43. J. Tuwim, Kwiaty polskie. W: Dzieła. T. 2. Warszawa 1955.
44. J. Tuwim, Nowy wybór wierszy. Warszawa 1956.
45. Tysiąc nocy i jedna. Powieści arabskie. T. 1-2. Wilno 1819.
46. M. Wantowska, „Dziady” kowieńsko-wileńskie. W zb.: Ludowość u Mickiewicza. Red. J. Krzyżanowski, R. Wojciechowski. Warszawa 1958, s. 199-320.
47. P. Wilkońska, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie. Warszawa 1959.
48. K. W. Wójcicki, Pamiętnik dziecka Warszawy. Kraków 1909.
49. A. Zajączkowski, Orient jako źródło inspiracji w literaturze doby mickiewiczowskiej. Warszawa 1955.
50. N. Żmichowska, Listy. T. 1: W kręgu najbliższych. Do druku przygotowała i komentarz M. Romankówna. Wrocław 1957.
51. N. Żmichowska (Gabriella), Poganka. Oprac. T. Boy-Żeleński. Wyd. 2, przejrz. BN I 121. Wrocław 1950.

Issue:

4

Start page:

165

End page:

185

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)