Object structure

Title:

Mickiewicz i wydawnictwa Brockhausa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Zakrzewski, Bogdan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s creativity ; Heinrich Brockhaus’s publishing house ; Mickiewicz’s contacts with Brockhaus ; German editions of Polish romantic literature ; Brockhaus’s Konversations-Lexikon

References:

1. Aus den Tagebüchern von Heinrich Brockhaus. In fünf Theilen. Als Handschrift gedruckt. Cz. 1. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1884. ; 2. A. Bełcikowski, A. Mickiewicz. Kraków 1898. ; 3. Brockhaus' Konversations-Lexikon. Wyd. 11. Leipzig 1867. ; 4. H. E. Brockhaus, Die Firma F. A. Brockhaus [...] . 1805—1905. Leipzig 1905. ; 5. J. W. Gomulicki, Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości. Warszawa 1976. ; 6. Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego. Wydał D. Zaleski. T. 1. Lwów 1900. ; 7. Listy Stefana Witwickiego do Józefa Bohdana Zaleskiego. Wydał D. Zalesk i. Lwów 1901. ; 8. Z. Makowiecka, Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840—maj 1844. Warszawa 1968. ; 9. A. Mickiewicz, Ballady i romanse. Lipsk 1852. ; 10. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 15, cz. 2. Warszawa 1955. ; 11. A. Mickiewicz, Farys. Grażyna. Lipsk 1852. ; 12. W. Mickiewicz, Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre. Paris 1888. ; 13. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza. T. 1-4. Poznań 1890-1895. ; 14. Neue deutsche Biographie [...] . T. 2. Berlin 1955. ; 15. C. Norwid , Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971. ; 16. T. Syga, Te księgi proste. Warszawa 1956. ; 17. Wieka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 9. Warszawa 1883. ; 18. B. Zakrzewski, Hajże na Soplicę! Wrocław 1990. ; 19. B. Zakrzewski, „Poezje” Norwida w edycji Brockhausa. „Prace Literackie” 1976, t. 18, s. 85-97.

Issue:

4

Start page:

187

End page:

202

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: