Object structure

Title:

Mickiewicz i wydawnictwa Brockhausa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Zakrzewski, Bogdan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s creativity ; Heinrich Brockhaus’s publishing house ; Mickiewicz’s contacts with Brockhaus ; German editions of Polish romantic literature ; Brockhaus’s Konversations-Lexikon

References:

1. Aus den Tagebüchern von Heinrich Brockhaus. In fünf Theilen. Als Handschrift gedruckt. Cz. 1. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1884.
2. A. Bełcikowski, A. Mickiewicz. Kraków 1898.
3. Brockhaus' Konversations-Lexikon. Wyd. 11. Leipzig 1867.
4. H. E. Brockhaus, Die Firma F. A. Brockhaus [...] . 1805—1905. Leipzig 1905.
5. J. W. Gomulicki, Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości. Warszawa 1976.
6. Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego. Wydał D. Zaleski. T. 1. Lwów 1900.
7. Listy Stefana Witwickiego do Józefa Bohdana Zaleskiego. Wydał D. Zalesk i. Lwów 1901.
8. Z. Makowiecka, Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840—maj 1844. Warszawa 1968.
9. A. Mickiewicz, Ballady i romanse. Lipsk 1852.
10. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 15, cz. 2. Warszawa 1955.
11. A. Mickiewicz, Farys. Grażyna. Lipsk 1852.
12. W. Mickiewicz, Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre. Paris 1888.
13. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza. T. 1-4. Poznań 1890-1895.
14. Neue deutsche Biographie [...] . T. 2. Berlin 1955.
15. C. Norwid , Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971.
16. T. Syga, Te księgi proste. Warszawa 1956.
17. Wieka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 9. Warszawa 1883.
18. B. Zakrzewski, Hajże na Soplicę! Wrocław 1990.
19. B. Zakrzewski, „Poezje” Norwida w edycji Brockhausa. „Prace Literackie” 1976, t. 18, s. 85-97.

Issue:

4

Start page:

187

End page:

202

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)