Object structure

Title:

Mickiewicz i wydawnictwa Brockhausa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Zakrzewski, Bogdan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

twórczość Adama Mickiewicza ; wydawnictwo Heinricha Brockhausa ; kontakty Mickiewicza z Brockahausem ; niemieckie edycje polskiej literatury romantycznej ; Konversations-Lexikon Brockhausa

References:

1. Aus den Tagebüchern von Heinrich Brockhaus. In fünf Theilen. Als Handschrift gedruckt. Cz. 1. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1884.
2. A. Bełcikowski, A. Mickiewicz. Kraków 1898.
3. Brockhaus' Konversations-Lexikon. Wyd. 11. Leipzig 1867.
4. H. E. Brockhaus, Die Firma F. A. Brockhaus [...] . 1805—1905. Leipzig 1905.
5. J. W. Gomulicki, Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości. Warszawa 1976.
6. Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego. Wydał D. Zaleski. T. 1. Lwów 1900.
7. Listy Stefana Witwickiego do Józefa Bohdana Zaleskiego. Wydał D. Zalesk i. Lwów 1901.
8. Z. Makowiecka, Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840—maj 1844. Warszawa 1968.
9. A. Mickiewicz, Ballady i romanse. Lipsk 1852.
10. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 15, cz. 2. Warszawa 1955.
11. A. Mickiewicz, Farys. Grażyna. Lipsk 1852.
12. W. Mickiewicz, Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre. Paris 1888.
13. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza. T. 1-4. Poznań 1890-1895.
14. Neue deutsche Biographie [...] . T. 2. Berlin 1955.
15. C. Norwid , Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971.
16. T. Syga, Te księgi proste. Warszawa 1956.
17. Wieka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 9. Warszawa 1883.
18. B. Zakrzewski, Hajże na Soplicę! Wrocław 1990.
19. B. Zakrzewski, „Poezje” Norwida w edycji Brockhausa. „Prace Literackie” 1976, t. 18, s. 85-97.

Issue:

4

Start page:

187

End page:

202

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)